Ołomuniec

W 1971 roku historyczne centrum miasta zostało ogłoszone Miejskim Centrum Zabytków.

Fragment artykułu 19 ciekawostek o Ołomuńcu

Stare Miasto w Ołomuńcu jest drugim, po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym Czech. Zbudowane jest ono głównie w stylu renesansowym i barokowym. Najbardziej eksponowanym zabytkiem Starego Miasta jest stojąca na Rynku Górnym kolumna Trójcy Przenajświętszej, która w 2000 roku została wpisana pod numerem 859 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Została ona wzniesiona w latach 1716-1754 jako dziękczynienie za zwalczenie epidemii w Ołomuńcu. Za wzór posłużyła kolumna maryjna na Piazza Santa Maria Maggiore w Rzymie, wzniesiona w 1614 roku. Wszyscy, którzy uczestniczyli w budowie kolumny byli obywatelami Ołomuńca. Praca ta była wyrazem lokalnego patriotyzmu, a kolumna stała się powodem ogromnej dumy mieszkańców miasta.

W 1754 roku kolumna została poświęcona w obecności cesarzowej Marii Teresy i jej męża Franciszka I Stefana - fakt ten został uwieczniony w jednym z chronogramów na kolumnie.

Kolumna jest wysoka na 35 metrów. Zakończona jest pozłacaną miedziana rzeźbą Trójcy Świętej. Na trzonie kolumny znajdują się rzeźby Archanioła Gabriela i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Trzypiętrowa podstawa kolumny otoczona jest 18 rzeźbami świętych i 14 płaskorzeźbami.

Środkowe piętro poświęcone jest świętym morawskim i czeskim: św. św. Cyrylowi i Metodemu, którzy w 863 roku przybyli na Morawy szerzyć chrześcijaństwo. Na najniższym piętrze znajduje się 12 rzeźb niosących światło (lucyferów). Kolumna ukrywa wewnątrz mała kaplicę.

Ze względu na swoją wysokość (35 metrów) jest ona największą rzeźbą w Czechach. W 1995 roku wraz z Kolumną Mariacką z Dolnego Rynku w Ołomuńcu, zostały włączone do narodowych zabytków Republiki Czeskiej.

Na tzw. Dolnym Rynku w Ołomuńcu znajduje się Kolumna Mariacka powstała po ustąpieniu moru z lat 1713-1715.


Wróć do: 19 ciekawostek o Ołomuńcu

Podobne tematy