Filadelfia

Penn nazwał swoją kolonię Filadelfia, co po grecku oznacza "miłość braterska".

Fragment artykułu 22 ciekawostki o Filadelfii

Zaplanował miasto nad rzeką Delaware, które miało był portem i siedzibą administracji. Chciał aby podobne było do małego angielskiego miasteczka otoczonego ogrodami i sadami. Mieszkańcy jednak mieli inną wizję swojego miasta. 

W 1701 roku William Penn wydał statut, który ustanawiał Filadelfię miastem. Początkowo biedna Filadelfia szybko stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Czołowy obywatel miasta, Beniamin Franklin (jeden z późniejszych ojców założycieli Stanów Zjednoczonych) miał duży wkład w ulepszenie i unowocześnienie miasta. Ulepszył usługi i założył nowe, jedne z pierwszych w kraju, w tym straż pożarną, bibliotekę, szpital.

Powstały tam liczne towarzystwa filozoficzne będące ośrodkami życia intelektualnego miasta, m.in. Filadelfijskie Towarzystwo Promocji Rolnictwa (1785 ), Pensylwańskie Towarzystwo Zachęty Produkcji i Sztuk Użytkowych (1787), Akademia Nauk Przyrodniczych (1787 ) i Instytut Franklina (1824).

Więcej o Filadelfii

Podobne tematy