Miasta

Ciekawostki o Helsinkach

Znaleźliśmy 32 ciekawostki na temat Helsinek

Najbardziej wysunięty na północ obszar miejski na świecie

Helsinki to stolica i największe miasto Finlandii, trzecie co do wielkości miasto w krajach nordyckich. Jest najbardziej wysuniętą na północ stolicą państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zostały założone przez Szwedów w 1550 roku, w czasie, gdy Finlandia przynależała do Szwecji. Wkrótce po tym, jak znalazła się pod panowaniem rosyjskim, w 1812 roku Helsinki stały się stolicą nowo powstałego Wielkiego Księstwa Finlandii, zastępując Turku jako najważniejsze miasto kraju.

Stolicą niepodległej Finlandii Helsinki są od 1917 roku, ale rozwój miasta, jego szybka urbanizacja nastąpiły dopiero w latach 70. XX wieku. Dziś gospodarka Finlandii jest nierozerwalnie związana z regionem Helsinek, które wytwarzają około jednej trzeciej krajowego produktu brutto.

Miasto stanowi centrum administracyjne, finansowe, naukowe i kulturalne kraju.


Helsinki
1
Helsinki są stolicą i największym miastem Finlandii.

Są też najbardziej zaludnionym miastem kraju (ponad 650 tys. mieszkańców).

2
Miasto położone jest w regionie Uusimaa na południu kraju, nad brzegiem Zatoki Fińskiej.

Nazywane jest "Córką Bałtyku" lub "Perłą Morza Bałtyckiego" i leży na krańcu półwyspu i na 315 wyspach.

Główne helsińskie wyspy to: Seurasaari, Vallisaari, Lauttasaari, Korkeasaari.

Dowiedz się więcej ...
3
Helsinki wraz z sąsiednimi miastami Espoo, Vantaa i Kauniainen tworzą tzw. Regin Stołeczny.

Region stołeczny - obszar metropolitalny, uważany jest za jedyną metropolię Finlandii. Rozciąga się na obszarze 770 km2, liczy około 1,1 mln mieszkańców i stanowi najbardziej wysunięty na północ obszar metropolitalny na świecie z ponad milionem mieszkańców. Charakteryzuje się on wysoką koncentracją zatrudnienia: około 750 tys. miejsc pracy.

Helsinki są też najbardziej wysuniętą na północ stolicą państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jako największe miasto Finlandii, są trzecim co do wielkości miastem w krajach nordyckich, po Sztokholmie i Oslo.

4
Helsinki mają bliskie historyczne powiązania z Tallinem, Sztokholmem i Petersburgiem.

Położone są w odległości 80 km na północ od Tallina w Estonii, 400 km na wschód od Sztokholmu w Szwecji i 300 km na zachód od Petersburga w Rosji.

5
Helsinki zajmują powierzchnię 715 km2

Miasto dzieli się na 8 dystryktów, które dzielą się na 34 okręgi podstawowe, a te na dzielnice, których jest 137. Najmniejszą jednostką administracyjną jest osiedle - jest ich w Helsinkach 369.

6
Poza centrum miasta, znaczna część Helsinek składa się z powojennych przedmieść oddzielonych skrawkami lasu.

 Ważnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców miasta jest wąski, 10-kilometrowej długości Helsiński Park Centralny ((Keskuspuisto), rozciągający się od centrum miasta do jego północnej granicy. Szczególną cechą parku są latające wiewiórki (Pteromys volans), których populacja zaskakująco szybko odrodziła się w ostatnich latach po tym, jak sądzono, że zniknęły pod koniec XX wieku.

7
Miasto posiada około 11 tysięcy miejsc do cumowania łodzi.

Posiada też ponad 14 tysięcy hektarów morskich wód połowowych przylegających do regionu stołecznego. Na tym obszarze występuje około 60 gatunków ryb (popularne jest wędkarstwo rekreacyjne).

8
W Helsinkach znajduje się 60 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 38 640 ha.

Z czego 19 500 ha stanowią obszary wodne, a 19 140 ha obszary lądowe. Największym rezerwatem przyrody jest Vanhankaupunginselkä o powierzchni 12 400 ha, obszar wymieniony w Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, będący częścią programu Natura 2000 Unii Europejskiej. Wymieniany jest także jako ostoja ptaków

Obszar ten w dużej mierze podobny jest do bagna, nieprzekraczalnego ani pieszo, ani łodzią. Większa jego część pokryta jest trzcinami o wysokości człowieka, co uniemożliwia korzystanie z łodzi. Podłoże zaś pod trzcinami jest miękkie i błotniste, co uniemożliwia przejście pieszo.

9
Typowym dla Helsinek drzewem jest klon pospolity (Acer platanoides).

Typowym zwierzęciem natomiast wiewiórka ruda (Sciurus vulgaris).

10
Helsinki mają wilgotny klimat kontynentalny, podobny do tego na wybrzeżu Hokkaido lub Nowej Szkocji (jedna z trzynastu prowincji Kanady).

Zimy w Helsinkach są znacznie cieplejsze niż na północy Finlandii (łagodzący wpływ Morza Bałtyckiego i Prądu Północnoatlantyckiego), a sezon śnieżny jest znacznie krótszy.

Najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zanotowano w mieście wynosiła 33,2 ° C 28 lipca 2019 roku, a najniższa  -34,3 ° C w dniu 10 stycznia 1987 roku.

11
Nazwa miasta Helsinki w powszechnym użyciu znalazła się w XIX wieku, a senat zatwierdził ją w 1819 roku.

Kiedy w 1548 roku we wsi Forsby (znanej później jako Koskela) Szwedzi założyli miasto, nazwali je Helsinge fors. Miasto było powszechnie znane jako Helsinge lub Helsing. I to właśnie od tej nazwy wzięła się współczesna fińska nazwa.

Jako część Wielkiego Księstwa Finlandii w Imperium Rosyjskim, Helsinki znane były jako Gel'singfors (Гельсингфорс).

W helsińskim slangu miasto nazywa się Stadi (od szwedzkiego słowa stad oznaczającego "miasto"). Osoby z innych obszarów Finlandii używają nazwy Hesa, a lapońska nazwa Helsinek to Helsset.

12
Helsinki zostały założone jako miasto handlowe Helsingforst przez króla Szwecji Gustawa I 12 czerwca 1550 roku.

Miały one rywalizować z hanzeatyckim miastem Rewal na południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej, obecnie znanym jako Tallin. W drugiej połowie XVII wieku Helsinki, jako miasto drewniane, nękane były częstymi pożarami. Nie posiadało większego znaczenia, mieszkało w nich wówczas około 1700 mieszkańców. Pozycja miasta zaczęła się zmieniać w XVIII wieku, gdy zapewniono mu większa obronę morską.

Dowiedz się więcej ...
13
W XX wieku Helsinki kontynuowały swój rozwój.

W mieście mieszkało już ponad 100 tys. osób, wśród których mniej więcej tyle samo mówiło po fińsku co po szwedzku (większość pracowników mówiło po fińsku). Lokalny slang helsiński (stadin slangi) rozwinął się wśród dzieci i młodzieży jako mieszany język fińsko-szwedzki już w latach 90. XIX wieku, był także pod wpływem języka rosyjskiego. Od lat 50. XX wieku slang zaczął stawać się bardziej fiński.

14
Szybka urbanizacja Finlandii nastąpiła później, niż w innych krajach Europy, bo dopiero w latach 70. XX wieku.

Potroiła się wówczas populacja obszaru metropolitalnego. W mieście wybudowano metro (1982 rok, po 27 latach planowania), które jest najbardziej wysuniętym na północ tego typu systemem na świecie.

15
Przełomowym wydarzeniem w życiu Helsinek były Igrzyska Olimpijskie w 1952 roku.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1952 roku były ostatnimi z dwóch kolejnych igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Europie Północnej, po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952 w Oslo w Norwegii. Były to również igrzyska olimpijskie, na których pobito najwięcej rekordów świata, dopóki nie zostały one pobite przez Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 w Pekinie.

Najwięcej medali ogólnie i złotych medali zdobyły w Helsinkach Stany Zjednoczone. W igrzyskach tych debiutowały: Związek Radziecki, Chińska Republika Ludowa, Hongkong, Indonezja, Izrael, Tajlandia i Kraj Saary (protektorat w zachodnich Niemczech, który istniał w latach 1947-1956).

16
Helsinki noszą przydomek "Białe Miasto Północy".

Wywodzi się on z okresu, gdy niemieckiemu architektowi, Carlowi Ludwigowi Engelowi powierzono zaplanowanie przebudowy centrum miasta. Powstało wówczas kilka neoklasycystycznych budynków. Centralnym punktem planu miasta Engela był Plac Senacki. Otacza go Plac Rządowy, główny budynek Uniwersytetu Helsińskiego, duża katedra helsińska, którą ukończono w 1852 roku, dwanaście lat po śmierci Engela.

Większość starszych budynków Helsinek została zbudowana po pożarze 1808 roku. Najstarszym zachowanym budynkiem sprzed tego okresu jest Sederholm House (1757).

17
Najstarszym kościołem w Helsinkach jest ewangelicko-luterański Stary Kościół z 1826 roku, zaprojektowany przez Engela.

Kościół znajduje się w parku rekreacyjnym, zwanym Starym Parkiem Kościelnym. Potocznie zwany jest on Parkiem Zarazy, ponieważ obok niego pochowanych jest ponad tysiąc ofiar zarazy z 1710 roku.

Dowiedz się więcej ...
18
W Helsinkach znajduje się sporo budynków inspirowanych secesją (po fińsku Jugend), należących do nurtu romantyczny nacjonalizm.

Zostały one zaprojektowane na początku XX wieku pod silnym wpływem Kalevali (XIX-wieczne dzieło poezji epickiej opracowane na podstawie ustnego folkloru i mitologii karelskiej i fińskiej, opowiadające o stworzeniu Ziemi), która była powszechnym tematem tamtej epoki.

Ważnym architektem fińskiej secesji był Eliel Saarinen, którego architektonicznym arcydziełem był Dworzec Centralny w Helsinkach.

19
Neoklasycystyczne budynki Helsinek często wykorzystywane były przez filmowców z Hollywood.

Stanowiły one tło dla scen rozgrywających się w Związku Radzieckim z czasów zimnej wojny, gdy kręcenie w ZSRR nie było możliwe. Niektóre z nich to: The Kreml Letter, Reds, Gorky Park.

Ponieważ niektóre pejzaże uliczne przypominały starą zabudowę Leningradu i Moskwy, one również były wykorzystywane w produkcjach filmowych.

20
Miasto posiada dużą liczbę podziemnych obszarów, takich jak schrony i tunele.

Wiele z nich jest na co dzień używanych w różnych celach (baseny, miejsca imprez rozrywkowych itp.).

21
Pierwszy drapacz chmur w Finlandii powstał w Helsinkach w 1931 roku.

Był to Hotel Torni o wysokości 69,5 m, który był w tym czasie najwyższym budynkiem w Finlandii, aż do 1976 roku. Od kwietnia 2017 roku w rejonie Helsinek nie ma drapaczy chmur wyższych niż 100 metrów, ale kilka projektów jest w trakcie budowy lub planowania.

22
Fiński i szwedzki to języki urzędowe w Helsinkach.

77,1% obywateli posługuje się fińskim jako językiem ojczystym, a 5,6% mówi po szwedzku. Pozostałe 17,3% populacji posługuje się językiem ojczystym innym niż fiński czy szwedzki. Najszybciej rozwijającymi się językami są arabski i somalijski.

Tylko 64 osoby posługują się językami lapońskimi jako ojczystymi, chociaż pochodzenie lapońskie posiada 527 osób. Mieszkają tam 93 osoby mówiące po tatarsku, co stanowi prawie połowę wszystkich osób mówiących po tatarsku w Finlandii.


23
Helsinki mają największą populację imigrantów w Finlandii.

W stolicy reprezentowanych jest ponad 140 narodowości. Mieszka tam największa na świecie społeczność estońska poza Estonią. Drugą co do wielkości grupę imigrantów stanowią Somalijczycy.

24
Głównym punktem orientacyjnym miasta i prawdopodobnie najsłynniejszą budowlą w całej Finlandii jest Katedra Helsińska, ukończona w 1852 roku.

Kościół został wybudowany jako hołd dla Wielkiego Księcia Finlandii, cara Rosji Mikołaja I. Katedra jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Helsinek, w 2018 roku odwiedziło ją pół miliona zwiedzających.

 Zbudowana jest w stylu neoklasycystycznym, a jej fundamenty maja kształt greckiego krzyża. Posiada ona 1300 miejsc siedzących.

Dowiedz się więcej ...
25
Woda pitna w Helsinkach jest doskonałej jakości.

Dostarczana jest przez 120-kilometrowy tunel wodny Päijänne, znajdujący się w południowej Finlandii. Jest to drugi najdłuższy na świecie tunel, biegnący na głębokości 30-100 metrów w podłożu skalnym.

26
Niedaleko stolicy Finlandii znajduje się XVIII-wieczna forteca Suomenlinna, która nazywana jest Gibraltarem Północy.

Forteca ta położona jest na kilku połączonych ze sobą wyspach: Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Mustasaari, Pikku-Musta (saari) i Länsi-Musta (saari). Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc, zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców, które zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Dowiedz się więcej ...
27
Co roku na początku października w Helsinkach odbywa się tradycyjny targ śledziowy.

Odbywa się on w centrum miasta na rynku Kauppatori, tuż przy porcie. Targ odbywa się od  1743 roku, co czyni go najstarszą imprezą w Helsinkach. Trwa tydzień i co roku odwiedza go ponad 50 tys. osób.

28
Helsinki są miastem portowym.

Port w Helsinkach jest największym portem dla ruchu towarowego i pasażerskiego w Finlandii.

W 2019 roku w ruchu promowym uczestniczyło 12,2 mln podróżnych i 603,5 tys. pasażerów ze statków wycieczkowych. Połączenie morskie Tallin-Helsinki-Tallin wyprzedziło wszystkie inne szlaki żeglugowe w Europie pod względem przepustowości pasażerskiej.

29
Helsinki to miejsce narodzin wielu wybitnych osobistości.

Należą do nich m.in: Ragnar Granit - neurofizjolog, laureat Nagrody Nobla, Aino Aalto - projektantka, architekt,  Tarja Halonen -była prezydent Finlandii, Tove Jansson - pisarka i ilustratorka, autorka książek o Muminkach, Adolf Erik Nordenskiöld - polarnik, Mika Waltari - pisarz, Sanna Marin - obecna premier Finlandii i inni.

30
Helsinki posiadają jeden z największych w Europie węzłów kolejowych.

Kursują z niego pociągi we wszystkie strony Finlandii oraz Rosji. Miasto ma połączenie z kolejami dużych prędkości Allegro do Petersburga i Moskwy. Główny dworzec kolejowy Päärautatieasema jest główną stacją końcową sieci kolejowej Finlandii i jest jednym z najruchliwszych publicznych miejsc miasta. Dziennie z dworca korzysta około 200 tysięcy pasażerów.

31
Helsinki posiadają też największą w Europie izbę wytrzeźwień.

W Finlandii ceny alkoholu należą do wysokich, a mimo to, w stolicy powstała największa w Europie izba wytrzeźwień. Powodem tego, że mieszkańcy Helsinek zmuszeni są do korzystania z tego przybytku są ich częste podróże do Tallina, z którego przywożą ogromne ilości alkoholu.

32
Helsinki jako miasto portowe nad Morzem Bałtyckim słyną z rybnego menu.

Ostatnio stały się nawet jednym z wiodących miejsc proponujących dania rybne w Europie Północnej. Szczególnie popularne są tam śledzie, ale także łosoś, zarówno smażony, jak i w zupie.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

48 ciekawostek o Norwegii
48 ciekawostek o Norwegii
Rekordzistka pod względem ilości jezior
Norwegia jest olbrzymim krajem ze stosunkowo małą liczbą ludności. Jest jednym z najmniej zaludnionych krajów w Europie. Znana jest ze swoich wyjątkow ...
38 ciekawostek o Finlandii
38 ciekawostek o Finlandii
Kraj lasów i jezior
Finlandia to duży kraj, który strukturę państwową wykształcił dopiero po upadku caratu w Rosji. Wcześniej Finlandia znajdowała się pod wpływami rosyjs ...
54 ciekawostki o Szwecji
54 ciekawostki o Szwecji
Skandynawski lider w dziedzinie ochrony przyrody
Szwecja jest dużym skandynawskim krajem, trzecim pod względem wielkości w Unii Europejskiej i piątym w Europie. Pomimo swojego położenia klimat Szwecj ...
37 ciekawostek o Słowacji
37 ciekawostek o Słowacji
Kraj zamków i pałaców
Słowacja jest niewielkim państwem śródlądowym, które w dzisiejszym kształcie powstało po podziale Czechosłowacji w 1993 roku. Jest jednym z państw gra ...
20 ciekawostek o Kazimierzu Dolnym
20 ciekawostek o Kazimierzu Dolnym
Prawdziwa perła
Kazimierz Dolny jest jednym z najbardziej urokliwych miast o charakterze turystyczno-wypoczynkowym w Polsce. Jest znany zarówno w kraju jak i za grani ...
24 ciekawostki o Bremie
24 ciekawostki o Bremie
Miasto tolerancji i szans
Brema - miasto nad Wezerą, leżące w niewielkiej odległości od jej ujścia do Morza Północnego. Jego wizytówką i dumą są wyznawane od stuleci wartości: ...
32 ciekawostki o Lublinie
32 ciekawostki o Lublinie
Dziewiąte co do wielkości miasto w Polsce
Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jest miastem o bogatej hist ...
21 ciekawostek o Palermo
21 ciekawostek o Palermo
Miasto założone przez Fenicjan
Palermo to miasto założone przez Fenicjan ponad 2700 lat temu. Położone w kotlinie, którą Arabowie w IX wieku nazwali Conca d'Oro, otoczone jest pasme ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy