Miasta

Ciekawostki o Ołomuńcu

Znaleźliśmy 19 ciekawostek na temat Ołomuńca

Historyczna stolica Moraw

Ołomuniec leżący we wschodniej części Republiki Czeskiej jest pięknym, choć mało popularnym miastem. Jako stolica Moraw posiada bogatą historię, której odzwierciedleniem jest jej Stare Miasto z pięknymi zabytkowymi kamienicami, licznymi fontannami, Ratuszem i symbolem miasta, którym jest trzydziestopięciometrowa Kolumna Trójcy Przenajświętszej z XVIII wieku, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ołomuniec
1
Ołomuniec jest czeskim miastem położonym we wschodniej części kraju, na Morawach.

Stanowi historyczną stolicę Moraw i jest głównym miastem regionu Hana (region etnograficzny w środkowych Morawach). Miasto położone jest w Kotlinie Górnomorawskiej, u ujścia Młyńskiego Potoku i Bystrzycy do Morawy.

Jest stolicą kraju ołomunieckiego (region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa), a także archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego i Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego (wspólnota religijna w Czechach i na Słowacji) oraz eparchii (wschodni odpowiednik diecezji zachodniej) Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji.

2
Jest szóstym co do wielkości miastem Czech, pod względem liczby ludności.

Powierzchnia miasta wynosi 103,33 km2, z populacją 99 496 osób.

3
Ołomuniec i okolice należą do najcieplejszych miejsc w Czechach.

Panuje tam nizinny, łagodny klimat, bez większych wahań temperatur. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, w którym średnia temperatura waha się od  −1 do −4°C. Latem temperatura sięga 25 °C, czasami przekracza 30 °C.  


4
Centrum miasta znajduje się na wysokości 219 m n.p.m.

Obszar zajęty przez miasto ma charakter płaskiej równiny ograniczonej od zachodu i wschodu pasem wyżyn. Zabytkowe centrum miasta położone jest na trzech wzgórzach: św. Wacława, św. Michała i św. Piotra. Północne tereny miasta graniczą z Parkiem Krajobrazowym  Litovelské Pomoraví.

5
Ołomuniec prawdopodobnie powstał na miejscu rzymskiego fortu.

Został założony w okresie Cesarstwa Rzymskiego jako Iuliomontium (Góra Juliusza). Nie jest to wprawdzie udokumentowane, ale wykopaliska archeologiczne w pobliżu miasta ujawniły pozostałości rzymskiego obozu wojskowego z czasów wojen markomańskich pod koniec II wieku.

Pod koniec VII wieku powstała tam pierwsza słowiańska osada.

6
Ołomuniec powstał w połowie X wieku.

Miejsce to było ważnym punktem na skrzyżowaniu szlaków handlowych: rzecznego, łączącego Odrę z Dunajem oraz transkontynentalnego prowadzącego od Pragi przez Bramę Morawską, Kraków, Przemyśl aż do Kijowa. Był to szlak radanitów - kupców, głównie żydowskich, którzy we wczesnym średniowieczu pośredniczyli w handlu między Europą zachodnią a Bliskim i Dalekim Wschodem oraz między krajami chrześcijańskimi i pogańskimi a światem islamu.

7
Około 981-990 roku Ołomuniec został opanowany przez Mieszka I.

Do roku 1003 Bolesław Chrobry włączył do państwa polskiego całe Morawy i w polskich rękach pozostały do 1031 roku. Za Mieszka II Morawy przeszły we władanie czeskie.

Morawy stały się częścią czeskiego państwa Przemyślidów, a Ołomuniec stał się miastem królewskim. W 1306 roku król Wacław III podczas wyprawy do Polski (był tytularnym królem Polski) zatrzymała się w Ołomuńcu, gdzie w pobliżu katedry został zasztyletowany przez najemnego niemieckiego żołnierza Konrada z  Botenštejnu. Wynikiem tego zabójstwa było wygaśnięcie dynastii Przemyślidów w linii męskiej.


 

8
W XVI wieku do Ołomuńca przybyli jezuici.

Założyli kolegium jezuickie, które w 1573 roku stało się uniwersytetem. Obecnie jest to Uniwersytet Palackiego, najstarszy uniwersytet na Morawach i drugi pod względem starszeństwa w całych Czechach (po Uniwersytecie Karola w Pradze, który został założony w 1348 roku).

9
Po wojnie trzydziestoletniej miasto utraciło status stolicy Moraw na rzecz Brna.

W latach 1794-1797 wybitny francusko-amerykański żołnierz i polityk, markiz Lafayette (brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych po stronie kolonistów i odegrał ważna rolę w rewolucji francuskiej), był internowany w Ołomuńcu jako więzień polityczny monarchii naddunajskiej po tym, jak został schwytany przez koalicję antyfrancuską we Flandrii w 1792 roku, a następnie więziony przez Prusy.

10
W 1841 roku miasto otrzymało połączenie kolejowe.

Uruchomiono linię kolejową z Ołomuńca do Pragi, a w 1899 roku w mieście kursował pierwszy tramwaj.

Pod koniec XIX wieku Ołomuniec posiadał sześć kościołów katolickich, kościół protestancki, Synagogę, gimnazjum niemieckie i czeskie oraz szereg innych placówek oświatowych. Miasto było ośrodkiem przemysłowym, siedzibą władz regionu i sądu rejonowego.

11
W Ołomuńcu istniała duża społeczność żydowska.

Żydzi osiedlili się tam już w 906 roku. Od 1060 roku musieli mieszkać w wydzielonej części miasta i nosić żółtą odznakę w kształcie koła (tak oznaczani byli Żydzi w średniowieczu). W 1454 roku wszystkich Żydów wypędzono z Ołomuńca - prawo to obowiązywało do 1848 roku.

Dowiedz się więcej ...
12
W 1971 roku historyczne centrum miasta zostało ogłoszone Miejskim Centrum Zabytków.

Stare Miasto w Ołomuńcu jest drugim, po centrum Pragi, największym zespołem zabytkowym Czech. Zbudowane jest ono głównie w stylu renesansowym i barokowym. Najbardziej eksponowanym zabytkiem Starego Miasta jest stojąca na Rynku Górnym kolumna Trójcy Przenajświętszej, która w 2000 roku została wpisana pod numerem 859 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dowiedz się więcej ...
13
Na Górnym Rynku w Ołomuńcu znajduje się też gotycki ratusz - zabytkowy budynek dawnej siedziby władz miejskich.

Został wzniesiony w XIV wieku, a w wieku XV rozbudowano go. Najcenniejszymi zabytkami wnętrza są gotycka Sala Obrad z pięknym sklepieniem i kaplica św. Hieronima, wyposażona w siedem cennych obrazów.

Na 76-metrowej wieży Ratusza, od XV wieku znajduje się zegar astronomiczny (orloj) z poruszającymi się figurkami, wybijający kuranty. Wygląd zegara zmieniał się wielokrotnie, obecny jego wizerunek powstał w 1955 roku, po rekonstrukcji zniszczonego w czasie II wojny zegara i prezentuje styl socrealistyczny. Znajdują się na nim sceny z życia i pracy mieszkańców regionu Hany. 

Zegar jest kolejnym symbolem Ołomuńca. Przed zegarem znajduje się makieta całego Starego Miasta wykonana z brązu.

14
Przy Václavském náměstí w Ołomuńcu znajduje się katedra św. Wacława.

Zbudowano ją w latach 1107-1131 jako romańską bazylikę, przebudowano w XIV wieku w stylu gotyckim, a w XIX wieku w stylu neogotyckim. W katedrze, w 1306 roku został pochowany zamordowany w Ołomuńcu król Wacław III. W 1326 roku jego szczątki przeniesiono na miejsce pochówku Przemyślidów w sali królewskiej kolegiaty na Zamku Zbrasław Pradze.

We wnętrzu katedry znajduje się grobowiec oraz rzeźba św. Jana Sarkandra - męczennika i świętego Kościoła katolickiego, patrona Moraw i Śląska.

Przy głównym ołtarzu katedry znajdują się najcenniejsze jej zabytki - cztery XV-wieczne figury Ojców Kościoła, autorstwa Mina da Fiesole. Znajdują się tam też relikwie św. Urszuli z Kolonii. Katedra św. Wacława posiada największy dzwon na Morawach.

15
W pobliżu katedry znajduje się zbudowany około 1141 roku Pałac biskupi, który czasami błędnie nazywany jest Pałacem Przemyślidów.

Zachował się on jedynie częściowo; mur zachodni oraz południowy, a także wschodnie skrzydło budowli. Zachowane elementy pałacu uważane są za jedne z najwspanialszych dzieł romańskiej architektury mieszkalnej.

16
Jednym z najważniejszych przykładów architektury późnogotyckiej na Morawach jest kościół św. Maurycego w Ołomuńcu.

Został on zbudowany w XIII wieku i od tego czasu kilkakrotnie przebudowywany. Zdominowany jest przez dwie niezwykle asymetryczne wieże, które mają również różne proporcje.

W kościele tym znajdują się największe w Czechach organy. Zostały one zbudowane w 1745 roku przez Michaela Englera Młodszego (najsłynniejszy przedstawiciel wrocławskiej rodziny budowniczych organów) i znacznie rozbudowane przez firmę Rieger-Kloss w latach 1959-1971.

W kościele tym oraz w katedrze św. Wacława odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy w Ołomuńcu.

17
Ołomuniec posiada wiele zabytkowych kamienic i pałaców.

Jednym z nich jest Dom Hauenschildów, renesansowy dom bogatej rodziny mieszczańskiej (od 1958 roku podlega on ochronie jako zabytek kultury). Pałac na przestrzeni dziejów gościł znamienite osoby; w 1619 roku zatrzymało się tam tureckie poselstwo, a po zdobyciu miasta na początku 1742 roku tymczasowo mieszkał w nim król pruski Fryderyk II.

W trakcie podróży na Morawy, w dniach 26-28 października 1767 roku zatrzymała się w tym domu rodzina Wolfganga Amadeusza Mozarta. Młody, jedenastoletni wówczas Mozart, mimo choroby komponował tam i ukończył VI Symfonię F-dur. Po tym, jak zachorował na ospę, rodzina Mozarta przeniosła się do budynku kapituły na zaproszenie dziekana.

Obecnie mieści się tam lokal, przy wejściu do którego umieszczona jest tablica pamiątkowa mówiąca o tym, iż salzburski kapelmistrz Leopold Mozart wraz z żoną i dziećmi mieszkali tu, w ówczesnej gospodzie „U černého orla”.


18
Jednym z najcenniejszych przykładów secesji wiedeńskiej w Ołomuńcu jest Villa Primavesi.

Łączy ona architekturę secesyjną wiedeńską i angielską, z widocznymi wpływami otaczającego willę baroku praskiego. Zbudowali ją wiedeńscy architekci dla rodziny ołomunieckich bankierów Primavesich w latach 1905-1906. Willa stoi w obrębie historycznej starówki Ołomuńca. Wnetrze składa się przede wszystkim z centralnego salonu z drewnianą klatką schodową i kominkiem, jadalni i przylegających do niej salonów.

Zważywszy na zamożność rodziny i jej zainteresowania artystyczne, willa wypełniona była najwyższej jakości dziełami sztuki. Dotyczyło to też zewnętrznej części posesji. Elementy wystroju zaprojektowali m.in. Gustav Klimt i Anton Hanak. Klimt namalował dla właścicieli kilka obrazów, portretował też członków rodziny Primavesi. Część dzieł Hanaka zachowała się do dziś. Są to m.in. krzesła i witraże.

W 2010 roku willa zyskała status zabytku kultury narodowej.

19
Ołomuniec obecnie posiada co najmniej 25 fontann.

Fontanny Ołomuńca rozmieszczone są w różnych punktach Starego Miasta. Część z nich wyróżnia się z racji wielkości, wartości artystycznej i znaczenia w dziejach miasta. Siedem z nich to kompozycje barokowe pochodzące z przełomu XVII i XVIII wieku, a ich tematami są postacie z mitologii i historii starożytnej.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

15 ciekawostek o Parku Narodowym Czeska Szwajcaria
15 ciekawostek o Parku Narodowym Czeska Szwajcaria
Národní park České Švýcarsko
Park Narodowy Czeska Szwajcaria jest jednym z czterech parków narodowych w Republice Czeskiej. Głównym przedmiotem ochrony w parku są unikatowe forma ...
20 ciekawostek o Morawach
20 ciekawostek o Morawach
Historyczna kraina we wschodniej części Republiki Czeskiej
Morawy to przepiękny region Czech, który mimo, iż położony jest tak blisko naszej południowej granicy, a nawet niewielka część tej historycznej krainy ...
22 ciekawostki o Świętym Wojciechu
22 ciekawostki o Świętym Wojciechu
Patron Czechów i Polaków
Życie świętego Wojciecha nie było łatwe, choć pochodził z zamożnego czeskiego rodu Sławnikowiców. Choroba w dzieciństwie zdeterminowała jego los, wyzn ...
22 ciekawostki o Pradze
22 ciekawostki o Pradze
Miasto setek wież
Praga jest stolicą Czech, leży nad Wełtawą w zachodniej części państwa. Jest największym i najbardziej popularnym czeskim miastem, które co roku odwi ...
37 ciekawostek o Los Angeles
37 ciekawostek o Los Angeles
Jedno z najbardziej wpływowych miast świata
Los Angeles, największe miasto Kalifornii i drugie co do wielkości miasto Stanów Zjednoczonych powstało w 1781 roku, kiedy to grupa osadników założyła ...
27 ciekawostek o Tallinnie
27 ciekawostek o Tallinnie
Jedno z najbardziej inteligentnych miast świata
Tallinn jest stolicą i największym miastem Estonii, w którym mieszka jedna trzecia populacji kraju. Leży nad brzegiem Zatoki Fińskiej - był i nadal je ...
32 ciekawostki o Łodzi
32 ciekawostki o Łodzi
Stolica województwa łódzkiego
Początki istnienia miasta Łodzi sięgają XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejskie. Miasto było w posiadaniu biskupów kujawsk ...
24 ciekawostki o Kaliningradzie
24 ciekawostki o Kaliningradzie
Królewiec
Kaliningrad jest stolicą i największym miastem Obwodu Kaliningradzkiego. Dawna niemiecka stolica Prus Wschodnich została przejęta i zrusyfikowana prze ...

Najnowsze tematy

30 ciekawostek o Elżbiecie Bawarskiej
30 ciekawostek o Elżbiecie Bawarskiej
Cesarzowa Sisi
Elżbieta Bawarska, znana również jako Sisi, była jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii europejskich monarchii. Jej niezwykła uroda, nie ...
18 ciekawostek o pałacu Schönbrunn
18 ciekawostek o pałacu Schönbrunn
Piękne Źródło
Pałac Schönbrunn nazywany czasem "Pięknym Źródłem, to wyjątkowy zabytek architektury wiedeńskiej i jedno z najważniejszych miejsc turystycznych w Aust ...
23 ciekawostki o Kate Middleton
23 ciekawostki o Kate Middleton
Katarzyna, księżna Walii
Kate Middleton, oficjalnie tytułowana Katarzyną, Księżną Walii, jest żoną następcy brytyjskiego tronu, księcia Wilhelma, z którym doczekała się trójki ...
14 ciekawostek o muzeum Orsay
14 ciekawostek o muzeum Orsay
Drugie po Luwrze, najczęściej odwiedzane muzeum sztuki we Francji
Muzeum d'Orsay to jedno z najważniejszych muzeów w Paryżu, które mieści się w dawnej stacji kolejowej na brzegu Sekwany. Specjalizuje się ono w sztuce ...
15 ciekawostek o Jeziorze Łabędzim
15 ciekawostek o Jeziorze Łabędzim
Jeden z najbardziej znanych na świecie spektakli baletowych
Klasyczny balet w czterech aktach, opowiadający historię miłości mierzącej się z otaczającym ją złem. Modyfikowany na wiele sposobów, w każdej wersji ...
18 ciekawostek o karobie
18 ciekawostek o karobie
Chleb świętojański - substytut kakao
Karob to inaczej szarańczyn strąkowy - Ceratonia siliqua - drzewo rosnące w klimacie śródziemnomorskim. Jest to zimozielone drzewo o ciemnozielonych s ...
24 ciekawostki o balecie
24 ciekawostki o balecie
Historia sztuki baletowej na przestrzeni wieków
Balet uznawany jest za elitarną formę sztuki, wiążącą się z mnóstwem wyrzeczeń i ciężkiej pracy, wykonywanej od najmłodszych lat. Swoją genezę miał na ...
25 ciekawostek o Karolu III
25 ciekawostek o Karolu III
Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów
6 maja 2023 roku w Opactwie Westminsterskim Karol, syn królowej Elżbiety II, został koronowany na króla Zjednoczonego Królestwa. Na koronę czekał reko ...

Podobne tematy