Juliusz Słowacki

W późniejszych latach Słowacki kontrował twórczość Mickiewicza pisząc utwory stanowiące odpowiedź jego dzieła.

Przykładem może być chociażby "Kordian", w którym mesjanizm III części "Dziadów" zestawił z obrazem przegranego i bezsilnego pokolenia naznaczonego poczuciem klęski.

Próby krzewienia mesjanizmu polskiej emigracji przez Mickiewicza były również kontrowane w 1838 roku przez Słowackiego w poemacie "Anhelli". 

"Anhelli" ukazuje dramat polskich zesłańców na Sybir. Ich cierpienie i poniżenie w żaden sposób nie dodaje im chwały. Ukazuje ich skłóconych, bezsilnych i niezdolnych do działania na rzecz odbudowy niepodległego państwa.

W ten sposób Słowacki zanegował rolę polskiej emigracji, którą Mickiewicz w "Księgach narodu polskiego" powołał nie tylko do wyzwolenia Polski ale i wszystkich uciśnionych przez europejskie potęgi narodów.