Ludzie

Ciekawostki o Juliuszu Słowackim

Znaleźliśmy 28 ciekawostek na temat Juliusza Słowackiego

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy

Jeden z największych poetów polskich, zaliczany do grona trzech Wieszczy Narodowych.

Był autorem wybitnych dzieł literackich okresu romantyzmu a także filozofem. Stworzył własną koncepcję filozoficzną zwaną filozofią genezyjską. Słowacki miał także dryg do interesów, z sukcesem pomnażał majątek inwestując chociażby w akcje kolei lyońskiej.

Zmarł bardzo młodo dożywając jedynie 39 lat.

1
Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu. Był synem Euzebiusza i Salomei Słowackich.
Krzemieniec znajduje się obecnie w granicach Ukrainy.
2
Słowacki poznał Mickiewicza w wieku 13 lat.

Mickiewicz był o ponad 10 lat starszy od Słowackiego. Poznali się w saloniku literackim prowadzonym przez matkę Słowackiego w Wilnie.

Dwa lata później Mickiewicz za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach został wygnany z Wilna w głąb Rosji.

3
Wieszcz pozostawił po sobie blisko 20 poematów, 1 powieść, 13 dramatów i niezliczone ilości wierszy i listów.
Jego pierwsze dojrzalsze próby literackie powstawały już w 1825 roku. Miał wtedy 16 lat. Ostatnie, dzieło to Król-Duch, które pisał do swej śmierci w 1849 roku. Można więc uznać że Słowacki był aktywnym twórcą literackim przez większość swojego życia.
4
Jego ojciec uczył literatury w Liceum Krzemienieckim i na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim.

Był również dramatopisarzem, tłumaczem i poetą.

Gdy Juliusz miał 5 lat, jego ojciec zmarł na gruźlicę, pochowano go na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

5
W 1811 roku rodzina Słowackich przeniosła się do Wilna lecz po śmierci Euzebiusza Słowackiego jego żona postanowiła wrócić do Krzemieńca.

Tam związała się z Augustem Bécu, którego poślubiła 17 sierpnia 1818 roku. Po ślubie Salomei z Augustem rodzina powróciła do Wilna. Niestety młodemu Juliuszowi nie dane było cieszyć się pełną rodziną zbyt długo. Kilka lat po śmierci ojca, w 1824 roku zmarł również ojczym August.

Przyczyną śmierci Augusta Bécu było porażenie piorunem (być może kulistym), który wpadł do wileńskiego mieszkania i trafił nieszczęśnika w sam środek czoła podczas poobiedniej drzemki.

6
Dzięki temu, że jego matka prowadziła improwizowany salon literacki, młody Słowacki mógł obcować z tą formą sztuki od najmłodszych lat.

Być może już w początkach funkcjonowania saloniku młody Słowacki próbował sił w dziedzinie poezji. Na jego debiut literacki należało jednak poczekać do 1830 roku, gdy opublikował anonimowo powieść Hugo.

7
W młodości poznał i zakochał się obłędnie w Ludwice Śniadeckiej, która nie odwzajemniła jego uczuć.

Słowacki wspominał o swej ukochanej w swych utworach oraz korespondencji. Mimo gorącego uczucia jaką została obdarzona przez wieszcza, Ludwika postanowiła wyjść za mąż za Michała Czajkowskiego znanego również jako Sadyk Pasza.

    Dowiedz się więcej...
8
W latach 1825 – 1829 studiował w Wilnie prawo, tytuł magistra prawa otrzymał więc bardzo młodo, bo w wieku 20 lat.

Już podczas studiów zaczęła powstawać jego wczesna poezja. Być może pisał już przed pójściem na studia, jednak do naszych czasów nie zachował się żaden rękopis.

9
Po studiach wyjechał do Warszawy, gdzie pracował jako kopista w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

Pracował w gmachu, w którym obecnie mieści się siedziba Prezydenta m.st. Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

To właśnie na placu Bankowym, przy którym znajduje się ten gmach odsłonięto 29 września 2001 roku pomnik Juliusza Słowackiego.

Pomnik Juliusza SłowackiegoPomnik został wykonany w oparciu o model autorstwa Edwarda Wittiga(1879-1941). Postawiono go w miejscu, w którym do 1989 roku stał pomnik Feliksa Dzierżyńskiego.  Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Pomnik wykonano z brązu na bazie modelu wykonanego w 1932 roku. Ma 12 metrów wysokości i powstał dzięki staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

    Dowiedz się więcej...
10
Zadebiutował w kwietniu 1830 roku w roczniku „Melitele” anonimowym poematem pt. „Hugo”.
Akcja utworu rozgrywa się w średniowieczu i opowiada historię krzyżackiego rycerza. Utwór był inspirowany wydanym w tym czasie „Konradem Wallenrodem” Adama Mickiewicza.
11
Słowacki nie brał czynnego udziału w powstaniu listopadowym, jednak w pierwszych jego dniach zasłynął patriotycznym wierszem, który przysporzył mu dużej popularności.

Wiersz nosił nazwę "Hymn" i został opublikowany w wielu polskich gazetach, w tym między innymi w "Kurierze Polskim" czy "Kurierze Lubelskim". Przedrukowywały go również bardzo liczne pisma powstańcze. Utwór odwoływał się do średniowiecznej "Bogurodzicy", kojarzącej się uciśnionemu narodowi z latami wielkiej świetności Rzeczypospolitej. Do utworu szybko stworzono muzykę i był on śpiewany przez rozentuzjazmowanych zrywem polskich patriotów. 

Na fali popularności i emocji, Słowacki tworzył dalej zaangażowaną politycznie poezję. Jego utworzy miały za zadanie zagrzewać do walki i rozpropagować ideę odzyskania niepodległości w jak najszerszym zakresie.

12
Będąc niezdolnym do służby z bronią podjął pracę u księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w jego Biurze Dyplomatycznym.

Do jego zadań należało przekazywanie korespondencji pomiędzy Rządem Narodowym a polskimi działaczami w Paryżu i Londynie. 8 marca 1831 roku wyjechał z Warszawy do Drezna, gdzie kontynuował działalność polityczną.

13
3 sierpnia 1831 roku dotarł do Londynu, który zafascynował poetę. Pozostał w mieście przez miesiąc.
Po powrocie z Londynu wrócił do Paryża, gdzie wydał dwa tomy poezji.
14
W grudniu 1832 roku Słowacki opuścił Paryż i zamieszkał w Pâquis na przedmieściach Genewy.

Prawdopodobnie przyczyną wyjazdu była odraza do Mickiewicza, który przebywał w tym czasie w Paryżu, a który zszargał bezpodstawnie w jednym ze swoich utworów dobre imię ojczyma Słowackiego.

W Szwajcarii przebywał do 1836 roku. Korzystał tam z urokliwej przyrody przemierzając szwajcarskie góry. Dzięki tym wyprawom stworzył wiele wierszy.

15
Będąc w Rzymie zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim.
16
W latach 1836 – 1837 Słowacki podróżował po Grecji, Egipcie, Palestynie i Syrii.

Podczas tych podróży powstał między innymi poematy "Anhelli", "Ojciec zadżumionych" czy wiersze "Grób Agamemnona" oraz "Rozmowa z piramidami".

Od czerwca 1837 roku przebywał we Włoszech, gdzie pomieszkiwał we Florencji. Po zakończonych podróżach zamieszkał na stałe w Paryżu.

    Dowiedz się więcej...
17
W 1842 roku dołączył do Koła Sprawy Bożej założonego przez Andrzeja Towiańskiego.

Grupa ta zrzeszała wiele osób, wśród których był Mickiewicz. Słowackiemu nie podobały się jednak panujące w KSB zasad i opuścił je rok później.

Pomimo krótkiego członkostwa w kole, wywarło ono wpływ na jego twórczość, co jest widoczne w poemacie "Beniowski" oraz dramacie "Ksiądz Marek".

18
Artysta utrzymywał się inwestując na paryskiej giełdzie przesyłane przez matkę pieniądze.
Dzięki sukcesom inwestycyjnym stał się niezależny finansowo i mógł poświęcić się swojej twórczej działalności.
19
W 1848 roku zachorował na gruźlicę jednak nie przeszkodziło mu to w wyprawie do Wielkopolski, gdzie chciał wziąć udział w powstaniu.
Nie udało mu się dotrzeć do zamierzonego miejsca ale dotarł do Wrocławia, gdzie po raz ostatni widział się z matką.
20
Zmarł 3 kwietnia 1849 roku w mieszkaniu przy ulicy Rue de Ponthieu 34, pochowano go na Cmentarzu Montmartre.
21
Słowacki był twórcą filozofii genezyjskiej.
Pogląd ten zakładał podział każdego bytu ziemskiego na dwie warstwy: cielesną i duchową. Według Słowackiego warstwa cielesna pełni rolę służebną wobec duchowej. Aby uwolnić się spod tego ucisku byt musi złożyć najwyższą ofiarę jaką jest jego życie.
22
Zwłoki Juliusza Słowackiego zostały ekshumowane w 1927 roku na polecenie Józefa Piłsudskiego i przewiezione do Polski.

28 czerwca 1927 roku odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebowa na dziedzińcu zamku na Wawelu po której szczątki wieszcza zostały złożone obok Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Narodowych wawelskiej katedry.

23
Juliusz Słowacki nigdy się nie ożenił.
24
Nie lubił Adama Mickiewicza i nigdy się z tym nie krył.

Zalążkiem konfliktu było zapewne umieszczenie w akcji III części Dziadów postaci Doktora, której pierwowzorem był August Bécu, zabity przez piorun ojczym Słowackiego. W ten sposób zazdrosny o popularność, którą Słowacki zyskał jako bard powstania listopadowego, Mickiewicz chciał rzucić cień podejrzeń na jego rodzinę i samego Juliusza.

Ponoć gdy Słowacki otrzymał od życzliwego "donosiciela" egzemplarz III części Dziadów z zaznaczonymi fragmentami o doktorze Bécu, opuścił Francję twierdząc, że "za ciasno będzie mu w tym samym kraju z Mickiewiczem". 

Poznaj ciekawostki o Adamie Mickiewiczu

25
W późniejszych latach Słowacki kontrował twórczość Mickiewicza pisząc utwory stanowiące odpowiedź jego dzieła.

Przykładem może być chociażby "Kordian", w którym mesjanizm III części "Dziadów" zestawił z obrazem przegranego i bezsilnego pokolenia naznaczonego poczuciem klęski.

Próby krzewienia mesjanizmu polskiej emigracji przez Mickiewicza były również kontrowane w 1838 roku przez Słowackiego w poemacie "Anhelli". 

    Dowiedz się więcej...
26
Rok 2009 dla upamiętnienia 200-lecia jego narodzin został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Juliusza Słowackiego.
27
Na III poziomie kopalni w Wieliczce znajduje się wykonane z soli popiersie wieszcza.
Słowackiemu poświęcona też jest znajdująca się na tym samym poziomie co popiersie sala noclegowa zwana „Komorą Juliusza Słowackiego”
28
Słowacki nigdy nie widział swoich dramatów na deskach teatru.

Większość z nich została wystawiona już po jego śmierci. Wyjątkiem jest "Mazepa", którego jednak nie obejrzał.

29 Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz o Juliuszu Słowackim.
Dzięki quizowi sprawdzisz, jak dobrze pamiętasz o czym pisaliśmy w ciekawostkach :)

Najnowsze tematy

Ciekawostki o Ołomuńcu
Ołomuniec leżący we wschodniej części Republiki Czeskiej jest pięknym, choć mało popularnym miastem. Jako stolica Moraw posiada bogatą historię, które ...
Teatro Amazonas - opera w sercu amazońskiego lasu deszczowego
Teatro Amazonas to jeden z najważniejszych teatrów Brazylii i główną atrakcją miasta Manaus. Zlokalizowany  w Largo de São Sebastião, historycznym cen ...
Ciekawostki o krowach
Kiedyś wypasane były w mniejszych stadach na wiejskich łąkach, dziś najczęściej spotykamy ja w dużych farmach nastawionych na przemysłową produkcję. D ...
Ciekawostki o długoszparze
Długoszpar, zwany także żarłaczem olbrzymim, jest drugą co do wielkości znaną rybą na świecie, po rekinie wielorybim. Długość jego ciała jest imponują ...
Ciekawostki o Niemczech
Nasi zachodni sąsiedzi to kraj o burzliwej historii. Stamtąd pochodzi tradycja i kultura średniowiecznej chrześcijańskiej Europy ale i także jeden z n ...
Ciekawostki o Alfredzie Noblu
Żyjący w XIX wieku Alfred Nobel najbardziej znany jest z tego, że przekazał swoją fortunę na ustanowienie Nagrody Nobla, choć wniósł on także wielki w ...
Ciekawostki o Rzymie
Historia Rzymu trwa nieprzerwanie od 28 wieków, choć wiadomo że obszar ten był zamieszkiwany przez ludzi dużo wcześniej. Rzym jest jednym z najdłużej ...
Ciekawostki o Afryce
To właśnie z Afryki na podbój świata wyruszyli pierwsi przodkowie współczesnego człowieka. Choć w starożytności w Afryce rozwijały się i rozkwitały po ...

Podobne tematy

Ciekawostki o Adamie Mickiewiczu
Wybitny polski poeta i jeden z Trzech Wieszczów. Uznawany za czołowego reprezentanta Wielkiej Emigracji. Całe swoje życie poświęcił twórczości i walce ...
Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim
Krzysztof Kamil Baczyński powszechnie uznany jest za jednego z najwybitniejszych poetów okresu okupacji. Jego poezja najpełniej wyraża cechy pokolenia ...
Ciekawostki o Stanisławie Wyspiańskim
Stanisław Wyspiański nazywany czwartym wieszczem polskim był wielkim dramatopisarzem, poetą, świetnym portrecistą, twórcą witraży. Urodził się w Krako ...
Ciekawostki o Leonardzie Cohenie
Kanadyjski poeta, pisarz i piosenkarz tworzący w stylu piosenki autorskiej, urodził się w Montrealu jako Leonard Norman Cohen. Pochodził z żydowskiej ...
Ciekawostki o Williamie Szekspirze
Jest najwybitniejszą postacią angielskiej i światowej literatury, reformatorem teatru. Jego dzieła, takie jak “Sen nocy letniej”, “Romeo i Julia”, “Ha ...
Ciekawostki o Wisławie Szymborskiej
Poetka i eseistka. Laureatka literackiej Nagrody Nobla.Przez najbliższe otoczenie zapamiętana jako osoba skromna, ceniąca spokój. Źle znosiła wszelkie ...
Ciekawostki o Louise Glück
Louise Glück, amerykańska poetka i eseistka, dotychczas znana w Polsce niewielkiej rzeszy czytelników. W swojej twórczości nawiązuje do wątków osobist ...