Ciekawostki o Adamie Mickiewiczu

Twórca polskiego romantyzmu w literaturze

Adam Mickiewicz
Wybitny polski poeta i jeden z Trzech Wieszczów. Uznawany za czołowego reprezentanta Wielkiej Emigracji. Całe swoje życie poświęcił twórczości i walce o odrodzenie państwa polskiego. Często spotykał się z niezrozumieniem i szykanami ze względu na głoszenie radykalnych poglądów. Zmarł na emigracji w okolicach Stambułu w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Jego ciało spoczywa w Krakowie na Wawelu.
1. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia w 1789 roku. Miejsce jego narodzin nie jest dokładnie stwierdzone, było to albo Zaosie albo Nowogródek.
2. Był jednym z największych poetów okresu polskiego romantyzmu, zaliczanym do grona Trzech Wieszczów.
3. Zajmował się również przekładem dzieł.
Już w 1817 roku dokonał spolszczenia dwóch dzieł Woltera. Przekładał liczne dzieła aż do roku 1829. Między innymi Horacego, Jeana de La Fontaine’a, Goethego czy Thomasa Moore’a.
4. Debiutował na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818 utworem Zima miejska.
5. Otworzył epokę polskiego romantyzmu publikują w roku 1822 tomik poezji pod tytułem „Ballady i romanse”.
6. Mickiewicz miał sześcioro dzieci.
Dwie córki i czterech synów pochodzących ze związku z 14 lat młodszą Celiną Szymanowską, z którą wziął ślub 22 lipca 1834 roku.
7. Żona Mickiewicza nie była zbyt popularna w środowisku polskiej emigracji.
Zarzucano jej rozrzutność, brak umiejętności gotowania, niezrównoważenie psychiczne. To ostatnie chyba nie było bezpodstawne, gdyż Celina Mickiewiczowa w 1838 roku uznała się za wieszczkę oraz wcielenie Matki Boskiej. Twierdziła, że posiada moc uzdrawiania. Stan zdrowia małżonki wieszcza pogarszał się i ostatecznie Mickiewicz oddał ją do szpitala dla obłąkanych w Vanves. Ze szpitala uwolnił ją Andrzej Towiański, pod którego wpływem Celina pozostała już do końca życia.
8. Mickiewiczowi zarzucano, że nie brał czynnego udziału podczas powstania listopadowego.
9. Studiował nauki wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych Cesarskiego Uniwersytetu w Wilnie.
10. Wraz z Tomaszem Zanem założył w 1817 roku Towarzystwo Filomatyczne.
Było to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego. Jego celem było samokształcenie się członków, wzajemna pomoc w nauce i sztuce pisania. Towarzystwo istniało do lutego 1824 roku, kiedy to zostało wykryte przez służby zaborcze i rozwiązane. Jego członkowie spotkali się z represjami ze strony carskiej Rosji.
11. Adam Mickiewicz został aresztowany jesienią 1823 roku i przebywał w niewoli do marca 1824 w klasztorze bazylianów w Wilnie.
Skazano go za udział w tajnych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji. Tam miał prowadzić zajęcia jako nauczyciel.
12. Mickiewicz utrzymywał kontakty z rosyjskimi Poetami, między innymi z Aleksandrem Puszkinem, Wasilijem Żukowskim czy Aleksiejem Chomiakowem.
13. Mickiewicz w 1829 roku rozpoczął okres podróżowania po Europie.
W 1829 roku wyjechał do Niemiec, następnie odwiedził Włochy i Szwajcarię.
14. Ponad 20 lat swojego życie Mickiewicz spędził w Paryżu.
Podczas pobytu w tym mieście nawiązał wiele kontaktów towarzyskich i brał udział w różnych projektach.
15. W latach 1832- 1834 Mickiewicz pracował nad jednym ze swoich najznamienitszych dzieł – Panem Tadeuszem. Dzieło zostało wydane w 1834 roku.
16. W 1841 roku Adam Mickiewicz nawiązał kontakt z Andrzejem Towiańskim, przywódcą Towiańskiego Koła Sprawy Bożej.
Była to organizacja o charakterze sekty wpisująca się w nurt polskiego mesjanizmu. Okres ten w życiu poety był dość mało twórczy, gdyż Mickiewicz skupiał się bardziej na działalności politycznej. Poprzez kontakty z sektą Towiańskiego Mickiewicz popadł w kłopoty i stracił pracę w College de France. Znajomość z Towiańskim trwała do roku 1847.
17. Podczas Wiosny Ludów, w 1848 roku Mickiewicz utworzył we Włoszech legion polski.
18. W 1849 roku wydawał i redagował „La Tribune des Peuples”, gazetę głoszącą idee Wiosny Ludów. Po pewnym czasie pismo zostało zamknięte ze względu na głoszenie radykalnych poglądów społecznych.
19. Jego potencjalnie najwybitniejsze dzieło – Historia przyszłości nigdy nie zostało opublikowane.
Był to utwór, który mógł zrewolucjonizować światową literaturę. Spekuluje się, że treść znacznie wyprzedzała pod względem naukowo-technicznym to, o czym pisali Juliusz Verne czy Herbert George. Niestety rękopis dzieła nie zachował się a jedyne informacje jakie mamy o pracy nad projektem pochodzą z zapisków wieszcza i jego listów do przyjaciół.
20. Mickiewicz pod koniec życia wyjechał do Stambułu.
Dokładnie we wrześniu 1855 roku, podczas trwającej wojny krymskiej. Chciał na tamtych terenach tworzyć oddziały polskie, które miały walczyć z Rosją.
21. Zmarł 26 listopada 1855 roku w bliżej nieokreślonych okolicznościach.
Najprawdopodobniej zachorował na cholerę, której epidemia panowała w tym okresie w Stambule. Pojawiają się też teorie, że mógł zostać otruty lub doznać udaru mózgu.
22. Ciało Mickiewicza zostało pochowane na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency a następnie ekshumowane w 1890 i przeniesione na Wawel.
23. Wiele miast w Polsce oraz niektóre europejskie posiadają ulice, zabytki czy parki poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.

Dowiedz się dziś czegoś nowego!

Wylosuj kolejną ciekawostkę

I to już wszystkie fakty o Adamie Mickiewiczu, dziękujemy za lekturę.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi.