Ciekawostki o skrzypłoczach

Reliktowy gatunek, którego korzenie sięgają środkowego syluru

Skrzypłocze
Te bardzo charakterystyczne zwierzęta były kiedyś dużo bardziej rozpowszechnione na ziemi. Zaliczają się do ostrogonów, z których do dzisiejszych czasów przetrwały cztery gatunki. Najpopularniejszym z nich jest właśnie skrzypłocz, który występuje w wodach Atlantyku i Pacyfiku. Zwierzęta te są wykorzystywane w rybołówstwie oraz w przemyśle biomedycznym. Są też istotnym elementem ekosystemu zatoki Delaware, gdzie składane przez nie jaja są jednym z podstawowych pokarmów w diecie zamieszkujących zatokę ptaków.
1.Skrzypłocze to zwierzęta zaliczające się do gromady staroraków i rzędu ostrogonów.
2.Pierwsze skrzypłocze pojawiły się na ziemi około 425 milionów lat temu w okresie syluru.
3.Żyją w Oceanie Atlantyckim w okolicy wybrzeża Ameryki Północnej i Środkowej oraz w okolicy wybrzeży azjatyckich na Pacyfiku.
4.Skrzypłocze żyjące obecnie są zwierzętami słonowodnymi. Okazy kopalne zamieszkiwały również wody słodkie.
5.Pancerz skrzypłoczy jest dwudzielny podobnie jak u skorpionów. Skład a się z części przedniej czyli prosomy i tylnej czyli opistosomy. Koniec ciała skrzypłoczy wieńczy telson, długi kolec ogonowy.
6.Prosoma u skrzypłoczy zbudowana jest z 6-7 segmentów natomiast opistosoma składa się z 10 segmentów.
7.Kolec ogonowy skrzypłoczy pomaga im w pływaniu i pełni rolę steru. Jest także pomocny przy zakopywaniu się zwierzęcia.
8.Skrzypłocze mogą dorastać do 60 cm długości.
9.Waga dorosłego skrzypłocza może dochodzić do 4,5 kilograma.
10.Ich ciało pokrywa chitynowy pancerz.
11.Skrzypłocze mają 9 par oczu w tym parę oczu wielosoczewkowych.
Ilość soczewek w oku skrzypłocza może dochodzić do 1000. Oprócz oczu skrzypłocze posiadają również fotoreceptory na telsonie. Doskonale widzą w bardzo ciemnych warunkach.
12.Skrzypłocze żywią się małżami, wieloszczetami, małymi rybami i zbutwiałymi resztkami organicznymi.
13.Krew skrzypłoczy jak u wielu skorupiaków ma kolor niebieski.
Oddychają za pomocą skrzeli. Za transport tlenu u tych zwierząt odpowiada hemocyjanina.
14.Krew skrzypłoczy jest jałowa czyli nie posiada w sobie żadnych drobnoustrojów.
15.Krew skrzypłoczy wykazuje bardzo ciekawą cechę, którą wykorzystuje się w przemyśle biomedycznym.
Ze względu na środowisko w którym żyją te zwierzęta, pełne bakterii Gram-ujemnych ich układ odpornościowy jest wrażliwy na endotoksyny tych mikrobów. W zetknięciu z endotoksynami krew skrzypłoczy koaguluje co prowadzi do powstania skrzepu. Dzięki tej cesze krwi skrzypłoczy produkuje się z niej testy obecności bakterii. Testy obecności bakterii pozwalają w krótkim czasie wykryć nawet niewielkie ilości bakterii.