Ciekawostki o Chorwacji

Chorwacja
Znaleźliśmy 52 ciekawostki na temat Chorwacji

Kraina tysiąca wysp

Chorwacja jest niewielkim krajem leżącym nad Morzem Adriatyckim, na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej. Kiedyś stanowiła część Jugosławii, od 1991 roku jest państwem niepodległym. Jest to kraj o bogatej historii, której ślady spotkać można na każdym kroku, zwłaszcza w zabytkowych miastach, pełnych obiektów wpisanych na listę UNESCO, przyciągających licznych turystów. Jednak największą atrakcją Chorwacji jest wybrzeże Adriatyku, którego wody są czyste, silnie zasolone i ciepłe, a plaże, choć w większości żwirowe, kamieniste i skaliste, często i chętnie odwiedzane przez turystów z całej Europy.

1
W starożytności tereny obecnej Chorwacji zamieszkiwane były przez plemiona iliryjskie.
Był to starożytny lud indoeuropejski zamieszkujący w okresie halsztackim (schyłek epoki brązu i wczesna epoka żelaza) zachodnie Bałkany.
2
Od I w. p.n.e. tereny te należały do Cesarstwa Rzymskiego.
Rzymianie dokonali podziału Chorwacji na dwie prowincje: Dalmację i Panonię, a na początku VII w. na tych terenach osiedlili się Chorwaci (naród południowosłowiański). Wraz ze zdobyciem tych terenów przez Rzymian, zaczęło się szerzyć chrześcijaństwo w tej części Europy.
3
W X w. obie prowincje zjednoczyły się i powstało Królestwo Chorwacji.
Pierwszym królem Chorwacji został Tomisław.
4
W 1102 roku Chorwacja została przyłączona do Węgier.
W późniejszym okresie Chorwacja była pod panowaniem Habsburgów, a część ziem przypadła Turkom Osmańskim.
5
W XIX w. Chorwacja znalazła się w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier.
W części austriackiej pozostała Dalmacja, która cieszyła się autonomią, posiadając własny sejm.
6
Po I wojnie światowej Chorwacja weszła w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a w 1929 roku w skład Jugosławii.
W czasie II wojny światowej faszystowskie ugrupowanie ustaszy przejęło władzę w państwie, ogłosiło niepodległość i powstało Niepodległe Państwo Chorwackie. Chorwacja była wówczas sprzymierzona z Niemcami.
7
Po II wojnie światowej Chorwacja została włączona do Jugosławii Josipa Broz-Tity.
Broz-Tito z pochodzenia był Chorwatem.
8
Chorwacja w 1991 roku proklamowała niepodległość.
Rozpoczęła się wówczas wojna z Jugosławią, a właściwie z Serbią, wspomaganą przez oddziały czarnogórskie. Do Chorwacji wkroczyły siły pokojowe ONZ, a trzy lata później, układem z Dayton, konflikt został zakończony.
9
W 2009 roku Chorwacja przystąpiła do NATO, a w lipcu 2013 stała się członkiem Unii Europejskiej.
Chorwacja przystąpiła do UE jako 28 członek wspólnoty.
10
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.
Do 2000 roku była krajem autorytarnym, obecnie jest krajem demokracji parlamentarnej, opartej na podziale władzy. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat.