Ciekawostki o Belgii

Belgia
Znaleźliśmy 26 ciekawostek na temat Belgii

Jeden z najmniejszych krajów Europy

Belgia jest jednym z najchętniej odwiedzanych państw Europy Zachodniej, jej atrakcje turystyczne robią wrażenie na turystach z całego świata. Jest także krajem, w którym ulokowały się siedziby instytucji Unii Europejskiej i NATO, krajem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące całej Wspólnoty.

1
Królestwo Belgii jest państwem federacyjnym leżącym w Europie Zachodniej, w południowych Niderlandach.
Niderlandy to historyczna nazwa nizinnych terenów u ujścia Renu, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, z czasem rozciągnięta również na Ardeny i sąsiednie wyżyny (dzisiejsza Belgia, Holandia i Luksemburg).
2
Belgia podzielona jest na trzy regiony autonomiczne.

  • Region Flamandzki
  • Region Waloński
  • Region Stołeczny Brukseli
3
Podzielona jest też na trzy wspólnoty.

  • Wspólnota Francuska, obejmująca większą część Walonii oraz Region Stołeczny Brukseli
  • Wspólnota Flamandzka, obejmująca cały teren Flandrii oraz Region Stołeczny Brukseli
  • Wspólnota Niemieckojęzyczna, obejmująca teren tzw. Wschodnich Kantonów, położonych przy granicy z Niemcami
4
Kolejny podział Belgii dotyczy regionów językowych.
Są to cztery regiony:
  • francuskojęzyczny, gdzie mieszkańcy posługują się językiem francuskim
  • niderlandzkojęzyczny, mieszkańcy posługują sie językiem flamandzkim, będącym belgijską odmianą ustandaryzowanego języka niderlandzkiego
  • dwujęzyczny Region Brukseli, z językiem frncusko-flamandzkim
  • Regin niemieckojęzyczny
5
Powierzchnia państwa wynosi 30 528 km2, z czego 16 844 km2 to Walonia, 13 522 km2 to Flandria, a 161 km2 to Region Stołeczny Bruksela.
Na terytorium Belgii składa się także 3462 km2 terytorium morskiego na Morzu Północnym, a w 2000 roku Holandia przekazała Belgii 2 km2 terenów wzdłuż Kanału Ghent-Terneuzen.
6
Jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów w Europie.
Liczba ludności wynosi tam 11 303 528 osób, a gęstość zaludnienia to 370 osób/km2. Większość ludzi mieszka na obszarach miejskich.
7
Belgia graniczy z czterem państwami: od południa z Francją i Luksemburgiem, od wschodu z Niemcami, a od północy z Holandią.
Łączna długość granic lądowych wynosi 1385 km. Na zachodzie kraju posiada 64 km wybrzeża Morza Północnego. Rozciągłość kraju z południowego wschodu na północny zachód wynosi 280 km, a z północnego wschodu na południowy zachód 222 km.
8
Stolicą państwa jest Bruksela, w której siedziby mają m.in. Unia Europejska oraz NATO.
Największymi miastami Belgii są: Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Charleroi, Brugia, Namur oraz Liege.
9
Belgia dzieli się na trzy strefy geograficzne: przybrzeżne niziny na północnym zachodzie, centralny płaskowyż oraz wyżyny i pasmo Ardenów na południowym wschodzie.
Niziny składają się przeważnie z wydm i polderów. Centralny płaskowyż to delikatnie wznosząca się równina z bogatą siecią rzeczną - można tu napotkać jaskinie i wąwozy. Ardeny to niewysokie i silnie zalesione pasmo górskie - jest to najdzikszy rejon Belgii.
10
Najwyższym szczytem tego pasma górskiego jest Signal de Botrange, który osiąga zaledwie 694 m n.p.m. i jest najwyższym szczytem Belgii.
Inne belgijskie szczyty to Kemmelberg (159 m) oraz Koppenberg (77 m). Szczyty te odwiedzane są przez profesjonalnych kolarzy podczas wyścigów Gandawa- Wavelgem oraz Tour of Flanders.