Ciekawostki o Słowacji

Słowacja

Kraj zamków i pałaców

Słowacja jest niewielkim państwem śródlądowym, które w dzisiejszym kształcie powstało po podziale Czechosłowacji w 1993 roku. Jest jednym z państw graniczących z Polską, z którą dzieli dostęp do Tatr Wysokich. Aż 61% jej powierzchni zajmują góry, w dużej mierze pokryte mieszanymi lasami. Pozostała powierzchnię zajmują kotliny śródgórskie oraz nieliczne niziny. Jest ojczyzną Janosika, haluszek i Kofoli. Słynie z pięknych widoków, zamków i pałaców, których posiada najwięcej na świecie w przeliczeniu na jednego obywatela. Posiada też stolicę, która jako jedyna na świecie graniczy z dwoma państwami.
1.Słowacja jest unitarnym państwem śródlądowym leżącym w Europie Środkowej.
Jest państwem charakteryzującym się wewnętrzną jednością, w którym wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym.
2.Jest niewielkim krajem o powierzchni 49 036 km2.
Graniczy z Austrią, Czechami, Polską, Ukrainą i Węgrami.
3.Słowacja nie posiada dostępu do morza, cechuje ją górzysty krajobraz i umiarkowany klimat, jest południowym sąsiadem Polski i jej roślinność bardzo niewiele różni się od roślinności polskiej.
Jest krajem górskim, bo aż 61% powierzchni Słowacji zajmują liczne pasma Karpat Zachodnich (Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka i Mała Fatra) oraz Karpat Wschodnich (Bieszczady i Wyhorlat).
4.Najwyższym punktem na Słowacji jest leżący w Tatrach, Gerlach (2655 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat.
Gerlach położony jest w bocznej grani Tatr Wysokich i należy do Korony Europy oraz Wielkiej Korony Tatr.
5.Stosunkowo niewielką część powierzchni kraju zajmują tereny nizinne - około 40%.
Są to trzy niziny: Nizina Zahorska - najmniejsza, w południowo-zachodniej części kraju, Nizina Naddunajska - największa i Nizina Wschodniosłowacka - na południu i południowym wschodzie, z najniższym punktem powierzchni państwa (94,7 m n.p.m.) na przecięciu rzeki Bodrog z granicą państwa.
6.Najstarszymi fragmentami gór Słowacji jest środkowa część Karpat Zachodnich, najmłodsze leżą na południu kraju i pochodzą z czwartorzędu.
Najwyższym pasmem górskim w Karpatach są Tatry z 29 szczytami wyższymi niż 2500 m n.p.m. Zajmują one powierzchnię 750 km2, z czego większa część - 600 km2 leży na Słowacji. Są one podzielone na kilka części. Na północy, w pobliżu granicy z Polską, znajdują się Tatry Wysokie, które są celem popularnych wycieczek pieszych i narciarskich oraz domem dla wielu malowniczych jezior i dolin. Najwyższym ich szczytem jest Gerlach. Pasmo Tatr jest reprezentowane jako jedno z trzech wzniesień w herbie Słowacji.
7.Według miłośników przyrody, najpiękniejszym szczytem Tatr Wysokich na Słowacji jest Krywań (2495 m n.p.m).
Jest to szczyt łatwo dostępny dzięki dobrze utrzymanym, oznakowanym szlakom. Jest ulubioną górą wędrowców w zachodniej części Tatr Wysokich. Krywań był również ważnym symbolem słowackiego aktywizmu etnicznego i narodowego przez ostatnie dwa stulecia. Odwoływano się do niego w dziełach sztuki od XIX-wiecznej literatury, poprzez obrazy, filmy dokumentalne, aż po polski rockowy zespół. W 2005 roku ogólnokrajowe głosowanie wyłoniło go jako element na słowackich monetach euro (monety 1,2 i 5 centów). Pierwszym VIP-em, który dotarł na szczyt był 43-letni król Saksonii Fryderyk August II w 1840 roku.
8.Słowacja posiada gęstą sieć rzeczną, której 96% należy do zlewni Dunaju (zlewisko Morza Czarnego), a pozostałe 4% do zlewni Wisły (zlewisko Morza Bałtyckiego).
Największe rzeki Słowacji to: Dunaj, Wag, Hron, Morawa, Bodrog, Latorica, Laborec. Najdłuższą rzeką jest Wag - 403 km, a najkrótszą Czarna Woda. Większość rzek wypływa w słowackich górach. Niektóre płyną tylko przez Słowację, inne tworzą naturalną granicę z sąsiednimi krajami (ponad 620 km), np. Dunajec na północy, Dunaj na południu, Morawa na zachodzie. Całkowita długość rzek na terytorium Słowacji wynosi 49 774 km.
9.W słowackich Karpatach nie występują lodowce.
W strefie gór występują liczne wodospady.
10.Największym i jednocześnie najgłębszym jeziorem Słowacji jest Wielki Hińczowy Staw - staw tatrzański położony w Dolinie Hińczowej, stanowiącej górną część Doliny Mięguszowieckiej w słowackiej części Tatr Wysokich.
Naturalne jeziora Słowacji są w dużej części jeziorami pochodzenia glacjalnego, które uformowały się w wyniku cofania się lądolodu.
Słowacja
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Słowacji

Przeczytaj również

Ciekawostki o San Marino Ciekawostki o Gruzji Ciekawostki o Meksyku Ciekawostki o Szwajcarii Ciekawostki o Anglii

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej