Ciekawostki o Słowacji

Słowacja
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Słowacji

Kraj zamków i pałaców

Słowacja jest niewielkim państwem śródlądowym, które w dzisiejszym kształcie powstało po podziale Czechosłowacji w 1993 roku. Jest jednym z państw graniczących z Polską, z którą dzieli dostęp do Tatr Wysokich. Aż 61% jej powierzchni zajmują góry, w dużej mierze pokryte mieszanymi lasami. Pozostała powierzchnię zajmują kotliny śródgórskie oraz nieliczne niziny. Jest ojczyzną Janosika, haluszek i Kofoli. Słynie z pięknych widoków, zamków i pałaców, których posiada najwięcej na świecie w przeliczeniu na jednego obywatela. Posiada też stolicę, która jako jedyna na świecie graniczy z dwoma państwami.

1
Słowacja jest unitarnym państwem śródlądowym leżącym w Europie Środkowej.
Jest państwem charakteryzującym się wewnętrzną jednością, w którym wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym.
2
Jest niewielkim krajem o powierzchni 49 036 km2.
Graniczy z Austrią, Czechami, Polską, Ukrainą i Węgrami.
3
Słowacja nie posiada dostępu do morza, cechuje ją górzysty krajobraz i umiarkowany klimat, jest południowym sąsiadem Polski i jej roślinność bardzo niewiele różni się od roślinności polskiej.
Jest krajem górskim, bo aż 61% powierzchni Słowacji zajmują liczne pasma Karpat Zachodnich (Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka i Mała Fatra) oraz Karpat Wschodnich (Bieszczady i Wyhorlat).
4
Najwyższym punktem na Słowacji jest leżący w Tatrach, Gerlach (2655 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat.
Gerlach położony jest w bocznej grani Tatr Wysokich i należy do Korony Europy oraz Wielkiej Korony Tatr.
5
Stosunkowo niewielką część powierzchni kraju zajmują tereny nizinne - około 40%.
Są to trzy niziny: Nizina Zahorska - najmniejsza, w południowo-zachodniej części kraju, Nizina Naddunajska - największa i Nizina Wschodniosłowacka - na południu i południowym wschodzie, z najniższym punktem powierzchni państwa (94,7 m n.p.m.) na przecięciu rzeki Bodrog z granicą państwa.
6
Najstarszymi fragmentami gór Słowacji jest środkowa część Karpat Zachodnich, najmłodsze leżą na południu kraju i pochodzą z czwartorzędu.
Najwyższym pasmem górskim w Karpatach są Tatry z 29 szczytami wyższymi niż 2500 m n.p.m. Zajmują one powierzchnię 750 km2, z czego większa część - 600 km2 leży na Słowacji. Są one podzielone na kilka części. Na północy, w pobliżu granicy z Polską, znajdują się Tatry Wysokie, które są celem popularnych wycieczek pieszych i narciarskich oraz domem dla wielu malowniczych jezior i dolin. Najwyższym ich szczytem jest Gerlach. Pasmo Tatr jest reprezentowane jako jedno z trzech wzniesień w herbie Słowacji.
7
Według miłośników przyrody, najpiękniejszym szczytem Tatr Wysokich na Słowacji jest Krywań (2495 m n.p.m).
Jest to szczyt łatwo dostępny dzięki dobrze utrzymanym, oznakowanym szlakom. Jest ulubioną górą wędrowców w zachodniej części Tatr Wysokich. Krywań był również ważnym symbolem słowackiego aktywizmu etnicznego i narodowego przez ostatnie dwa stulecia. Odwoływano się do niego w dziełach sztuki od XIX-wiecznej literatury, poprzez obrazy, filmy dokumentalne, aż po polski rockowy zespół. W 2005 roku ogólnokrajowe głosowanie wyłoniło go jako element na słowackich monetach euro (monety 1,2 i 5 centów). Pierwszym VIP-em, który dotarł na szczyt był 43-letni król Saksonii Fryderyk August II w 1840 roku.
8
Słowacja posiada gęstą sieć rzeczną, której 96% należy do zlewni Dunaju (zlewisko Morza Czarnego), a pozostałe 4% do zlewni Wisły (zlewisko Morza Bałtyckiego).
Największe rzeki Słowacji to: Dunaj, Wag, Hron, Morawa, Bodrog, Latorica, Laborec. Najdłuższą rzeką jest Wag - 403 km, a najkrótszą Czarna Woda. Większość rzek wypływa w słowackich górach. Niektóre płyną tylko przez Słowację, inne tworzą naturalną granicę z sąsiednimi krajami (ponad 620 km), np. Dunajec na północy, Dunaj na południu, Morawa na zachodzie. Całkowita długość rzek na terytorium Słowacji wynosi 49 774 km.
9
W słowackich Karpatach nie występują lodowce.
W strefie gór występują liczne wodospady.
10
Największym i jednocześnie najgłębszym jeziorem Słowacji jest Wielki Hińczowy Staw - staw tatrzański położony w Dolinie Hińczowej, stanowiącej górną część Doliny Mięguszowieckiej w słowackiej części Tatr Wysokich.
Naturalne jeziora Słowacji są w dużej części jeziorami pochodzenia glacjalnego, które uformowały się w wyniku cofania się lądolodu.