Miasta

Ciekawostki o Tallinnie

Znaleźliśmy 27 ciekawostek na temat Tallinna

Jedno z najbardziej inteligentnych miast świata

Tallinn jest stolicą i największym miastem Estonii, w którym mieszka jedna trzecia populacji kraju. Leży nad brzegiem Zatoki Fińskiej - był i nadal jest ważnym portem Morza Bałtyckiego. Jest miastem o bogatej historii, posiadającym wiele zabytków, jak choćby malownicze Stare Miasto, które doskonale zachowało się w swej średniowiecznej krasie i które od 1997 roku figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Otoczone jest ono skupiskiem nowoczesnych budynków oraz zabytków architektury pamietających czasy sowieckie. Tallinn to także administracyjna, finansowa, biznesowa i kulturalna stolica kraju, która w 2011 roku nosiła zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
Tallinn
1
Tallinn jest stolicą i największym miastem Estonii.

Leży na północy kraju, na brzegu Zatoki Tallińskiej.

Zatoka Tallińska jest zatoką Morza Bałtyckiego w Estonii, w południowej części Zatoki Fińskiej. Położona jest ona między dwoma półwyspami: Kakumäe i Viimsi.  Jej maksymalna głębokość dochodzi do 100 metrów. Na wodach zatoki leżą dwie wyspy: Aegna i Naissaar.

Dowiedz się więcej ...
2
Powierzchnia miasta wynosi 159,2 km2.
Tallinn skupia około 33% populacji kraju - mieszka w nim 437 619 osób (2700 os./km2) - co czyni go najbardziej zaludnionym miastem Estonii.
3
Jest politycznym i gospodarczym centrum państwa.
Tallinn jest siedzibą głównych instytucji Republiki Estońskiej, parlamentu (Rigikogu), rezydencji prezydenckiej i ministerstw. Jest też centrum administracyjnym hrabstwa Harju.
4
Tallinn jest podzielony na osiem okręgów administracyjnych.
Każdy okręg jest administrowany przez prezydenta okręgu. Osobę taką rekomenduje burmistrz, jednak propozycję tę ocenia rada administracyjna i nie musi być ona wiążąca.
5
Jedyną oficjalnie ustanowioną i znaczącą aglomeracją w Estonii jest Obszar Metropolitalny Tallinna.
Jego całkowita populacja wynosi 530 000 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 1391 km2. Jest ona podzielona na trzy strefy.
6
W mieście znajduje się kilka jezior, z których największym jest jezioro Ülemiste o powierzchni 9,6 km2.

Jest ono również głównym źródłem wody pitnej dla miasta. Drugim co do wielkości jeziorem w Tallinnie jest  Harkusøen, o powierzchni 1,6 km2.

 

7
Jedyną znaczącą rzeką Tallinna jest Pirita.

Jej długość wynosi 105 km, a powierzchnia dorzecza 799 km2.

Dowiedz się więcej ...
8
Najwyższym wzniesieniem na terenie Tallinna jest punkt znajdujący się w Hiiu, w dzielnicy Nõmme, w południowo-zachodniej części miasta - jego wysokość to 64 m n.p.m.

Przez miasto przebiega wapienny klif, który można zobaczyć w Toompea i Lasnamäe. Klif ten tworzy linię podziału geologicznego ziemi, na której znajduje się Tallinn - od południa obszar ukształtowany w ordowiku, a na północy w kambrze.

9
Tallinn oddalony jest od Warszawy o 830 kilometrów.
Od Helsinek 82 km, od Rygi 280 km, od Petersburga 314 km, od Sztokholmu 380 km, od Wilna 530 km, od Oslo 800 km.
10
Ze względu na swoją szerokość geograficzną, Tallinn ma w lecie 19 godzin światła dziennego, podczas gdy zimą jedynie 6 godzin.
Zimy w Tallinnie są bardzo mroźne i ciemne z niewielkimi opadami, wiosna jest chłodna i sucha. Lato jest umiarkowanie gorące i deszczowe, a jesień jest porą obfitych opadów, co w połączeniu z szybkością topnienia pierwszych śniegów powoduje powstawanie błota na terenach niezabudowanych.
11
Długość wybrzeża Tallinna wynosi 46 kilometrów.
Obejmuje trzy większe półwyspy: Kopli, Paljassaare i Kakumäe. Miasto posiada wiele publicznych plaż, w tym Pirita, Stroomi, Kakumäe, Harku i Pikakari.
12
Językiem urzędowym Tallinna jest język estoński.
W 2011 roku 50,1% ludności Tallinna posługiwało się językiem estońskim, jako językiem ojczystym, a 46,7% mówiło po rosyjsku, jako języku ojczystym.
13
Tallinn jest 59. najbardziej zaludnionym miastem w Unii Europejskiej.

Według Eurostatu w 2004 roku Tallinn miał jedną z największych liczb obywateli spoza Unii Europejskiej ze wszystkich stolic państw członkowskich. Przy czym Rosjanie stanowili znaczącą mniejszość - około jedna trzecia mieszkańców Tallinna to imigranci pochodzenia rosyjskiego, z których większość posiada obecnie obywatelstwo estońskie.

W 2020 roku etniczni Estończycy stanowili ponad 52% populacji Tallinna (przed II wojną światową było to ponad 80%).

14
Tallinn był jednym z obszarów miejskich o znaczeniu przemysłowym i militarnym w północnej Estonii, który w okresie okupacji sowieckiej (1944-1991) przeszedł rozległą rusyfikację.
Nastąpił wtedy duży napływ imigrantów z Rosji i innych części byłego ZSRR. Powstały całe nowe dzielnice miasta, w których zamieszkali głównie Rosjanie: Mustamäe, Väike-Õismäe, Pelguranna, a przede wszystkim Lasnamäe, która w latach 80. stała się i jest do dziś najbardziej zaludnioną dzielnicą Tallina.
15
Południowe wybrzeże Zatoki Fińskiej było zamieszkane przez plemiona ugrofińskie już w II tysiącleciu p.n.e.
Pierwsza wzmianka o Tallinnie pojawiła się dziele kartografa Almoravidów (żołnierze mnisi), Muhammada al-Idrisiego. W 1154 roku sporządził on mapę, na której pojawiło się miasto opisane jako twierdza, o nazwie Kaluria.
16
Pierwsze ślady osadnictwa jakie archeolodzy znaleźli w Tallinnie mają około 5000 lat.

Były to fragmenty wyrobów ceramicznych z ok. 3000 p.n.e. i ceramiki z kultury pojedynczego grobu ok. 2500 r p.n.e.

Około roku 1050 na wzgórzu Toompea w dzisiejszym Tallinnie powstała pierwsza forteca.

17
Jako ważny port handlowy między Rosją a Skandynawią, Tallinn stał się celem ekspansji Zakonu Krzyżackiego i Danii.

W 1219 miasto zostało podbite przez króla duńskiego Waldemara II Zwycięskiego, który nakazał zburzyć istniejący tam zamek i na jego miejsce wybudować nową twierdzę. I pewnie dlatego w języku estońskim i fińskim nazwę Tallinn tłumaczy się jako "miasto duńskie.

W 1227 roku Duńczycy utracili miasto na rzecz Zakonu Kawalerów Mieczowych, którzy miasto nazwali Rewalem.

18
Tallinn uzyskał prawa miejskie w 1248 roku.

W 1236 roku Duńczycy ponownie zawładnęli miastem. Rozpoczęli budowę największych w tej części swoich ziem fortyfikacji, z murami liczącymi 2,5 km długości (jedne z najdłuższych w średniowiecznej Europie) wysokich na 16 m, posiadających 45 baszt.

W 1285 roku Rewel stał się członkiem Hanzy, a w 1346 roku Estonia wraz z Rewlem została wykupiona przez  zakon krzyżacki. Krzyżacy przebudowali XIII-wieczny zamek na wzgórzu i dobudowali m.in. basztę noszącą nazwę "Długi Herman".

19
W XIV wieku Rewal prosperował jako miasto handlowe.

W tym czasie powstała większość historycznego centrum miasta. Jako atrakcyjne pod wieloma względami miasto, Rewal stał się celem rozgrywek politycznych swoich wielkich sąsiadów.

W 1561 roku przeszedł w ręce szwedzkie, a w 1710 dostał się pod panowanie cara Rosji Piotra I. Wtedy też zmieniła się nazwa miasta na Rewel. 

Rewel pozostał w rękach Rosji aż do 1918 roku, gdy po ogłoszeniu niepodległości Republiki Estońskiej stolica otrzymała nowa nazwę Tallinn.

20
W trakcie II wojny światowej miasto dwukrotnie zmieniało okupanta.

Od 1940 roku znajdowało się pod okupacją radziecką, od 1941 pod okupacją niemiecką, by w 1944 znowu trafić pod okupację radziecką.

W efekcie wojny miasto niezbyt ucierpiało, zniszczenia, które powstały były wynikiem nalotów sowieckich na Niemców. Podczas najbardziej niszczycielskiego sowieckiego nalotu bombowego w dniach 9-10 marca 1944 roku, na miasto zrzucono ponad tysiąc bomb zapalających. Spowodowało to rozległe pożary, śmierć 757 osób i pozbawienie dachu nad głową ponad 20 tys. osób.

21
Po rozpadzie Związku Radzieckiego, w dniu 20 sierpnia 1991 roku Estonia ogłosiła niepodległość, a Tallinn ponownie został jej stolicą.

Tallinn stopniowo odzyskał swoje zachodnie oblicze. Oprócz wpływów duńskich i niemieckich, w dzisiejszym Tallinnie można dostrzec ślady wpływów zarówno szwedzkich, jak i rosyjskich.

Dawne wpływy rosyjskie dostrzec można m.in. w katedrze Aleksandra Newskiego, którą zbudował car Piotr I ku pamięci osoby postrzeganej przez Estonię jako prześladowcę.

22
W 1997 roku Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jest to najstarsza część Tallinna, w której większość budowli powstała w XIII-XIV wieku. Jego powierzchnia wynosi 113 ha, a otulina 2253 ha. Stare Miasto w Tallinnie zdołało w całości zachować swoją strukturę średniowiecznego hanzeatyckiego miasta, nienaruszoną od XIII wieku. Graniczy ono z murami Tallinna.

W czasie bombardowań sowieckich w 1944 roku zniszczeniu uległo około 10% zabudowy Starego Miasta.

23
Tallinn to finansowa i biznesowa stolica Estonii.

Ponad połowa estońskiego PKB wytwarzana jest w Tallinnie. Poza działalnością jako port morski, miasto rozwinęło się w sektorze technologii informatycznych - w 2005 roku The New York Times scharakteryzował Estonię jako "rodzaj Doliny Krzemowej nad Morzem Bałtyckim".

Skype to jeden z najbardziej znanych z kilku estońskich start-upów wywodzących się z Tallinna. Ostatnio stolica Estonii staje się jednym z głównych centrów IT w Europie.

24
Tallinn odwiedza 4,3 mln turystów rocznie.
Częstymi gośćmi są tam Finowie - od czerwca do października przyjeżdża tam średnio 20-40 tys. fińskich turystów.
25
Tallinn (wraz z Turku w Finlandii) był Europejską Stolicą Kultury w 2011 roku.
W stolicy Estonii znajduje się ponad 60 muzeów i galerii.
26
Estoński Festiwal Piosenki (Laulupidu) to jedna z największych imprez chóralnych na świecie.

Został wpisany na listę UNESCO jako Arcydzieło Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. Odbywa się co pięć lat w lipcu na Tallińskim Festiwalu Piosenki równoległe z Festiwalem Tańca Estońskiego.

Estończycy posiadają jeden z największych zbiorów pieśni ludowych na świecie, z pisemnymi zapisami około 133 000 pieśni ludowych. Zespół chóralny składa się z ponad 30 000 śpiewaków występujących przed 80 000 publicznością.

Masowe śpiewanie pieśni i hymnu było zabronione w Estonii w czasie sowieckiej okupacji. We wrześniu 1988 roku rekordowa liczba 300 000 osób (ponad jedna czwarta wszystkich Estończyków) zebrała się w Tallinnie na festiwalu piosenki.

27
W Tallinnie odbywa się coroczny festiwal filmowy - Tallinn Black Night Film Festival.

Organizowany jest on od 1997 roku i jest jedynym festiwalem w Europie Północnej, w regionie bałtyckim, posiadającym akredytację Międzynarodowej Federacji Producentów Filmowych (FIAPF) na prowadzenie Międzynarodowego Programu Konkursowego Filmu Fabularnego.

W 2010 roku na festiwalu odbyła się ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

40 ciekawostek o Estonii
40 ciekawostek o Estonii
Niewielki kraj nadbałtycki, identyfikujący się z kulturą skandynawską
Choć losy Estończyków i ich państwa nie były łatwe a kraj przechodził na przestrzeni lat z rąk do rąk, dziś są silnie rozwijającym się i wysoko zinfor ...
19 ciekawostek o Ołomuńcu
19 ciekawostek o Ołomuńcu
Historyczna stolica Moraw
Ołomuniec leżący we wschodniej części Republiki Czeskiej jest pięknym, choć mało popularnym miastem. Jako stolica Moraw posiada bogatą historię, które ...
37 ciekawostek o Słowacji
37 ciekawostek o Słowacji
Kraj zamków i pałaców
Słowacja jest niewielkim państwem śródlądowym, które w dzisiejszym kształcie powstało po podziale Czechosłowacji w 1993 roku. Jest jednym z państw gra ...
20 ciekawostek o Stuttgarcie
20 ciekawostek o Stuttgarcie
Miasto o najwyższym standardzie zamożności spośród wszystkich niemieckich miast
Stuttgart jest jedną z największych aglomeracji w Niemczech, stolicą kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Jest miastem o bogatej tradycji winiarski ...
27 ciekawostek o Białymstoku
27 ciekawostek o Białymstoku
Stolica województwa podlaskiego
Białystok to największe miasto w północno-wschodniej Polsce. Wyrosło i uzyskało prawa miejskie w 1692 roku. Tradycyjnie było jednym z wiodących ośrodk ...
21 ciekawostek o Palermo
21 ciekawostek o Palermo
Miasto założone przez Fenicjan
Palermo to miasto założone przez Fenicjan ponad 2700 lat temu. Położone w kotlinie, którą Arabowie w IX wieku nazwali Conca d'Oro, otoczone jest pasme ...
26 ciekawostek o Płocku
26 ciekawostek o Płocku
Historyczna stolica Mazowsza
Płock jest miastem leżącym w centralnej Polsce nad Wisłą. Jego pełna uroczysta nazwa, zgodnie z preambułą Statutu Miasta brzmi: Stołeczne Książęce Mia ...
34 ciekawostki o Florencji
34 ciekawostki o Florencji
Kolebka renesansu
Florencja jest stolicą Toskanii i jej najbardziej zaludnionym miastem. W okresie średniowiecza była jednym z najbogatszych miast tamtej epoki. Wielu n ...

Najnowsze tematy

12 ciekawostek o Samos
12 ciekawostek o Samos
Miejsce narodzin Pitagorasa
Samos, położona na wschodnim krańcu Morza Egejskiego, to malownicza wyspa, bogata w historię, kulturę i przyrodę. Otoczona turkusowymi wodami i zielon ...
20 ciekawostek o Syrakuzach
20 ciekawostek o Syrakuzach
Miasto Archimedesa
Syrakuzy to miasto usytuowane na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych, kiedy to było jednym z najważniejs ...
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
Drakula
Wład III Palownik, znany również jako Wład III Drakula, to postać historyczna, która wzbudza kontrowersje i fascynacje zarówno w Rumunii, jak i za gra ...
11 ciekawostek o chlebie
11 ciekawostek o chlebie
Symbol wspólnoty
Chleb - symbol żywności, która od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Od starożytnych cywilizacji po współczesność, chleb był stałym ...
14 ciekawostek o Salem
14 ciekawostek o Salem
Amerykańska stolica grozy
Salem, nazywane "Miastem Czarownic", budzi skojarzenia z tajemnicą, historią i niezwykłymi wydarzeniami. Położone na wschodnim wybrzeżu, w stanie Mass ...
19 ciekawostek o Kirunie
19 ciekawostek o Kirunie
Szwedzkie miasto z lokalną anomalią magnetyczną
Kiruna, miasto zakorzenione w sercu Laponii, stanowi nie tylko ośrodek górniczy, lecz także fascynujące centrum kultury, historii i natury arktycznej. ...
16 ciekawostek o Bali
16 ciekawostek o Bali
Wyjątkowe miejsce na ziemi
Bali to wyspa w archipelagu Indonezji, jedna z najbardziej popularnych wysp w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Słynie z bogatej kultury i tradycji ...
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
Najstarsze znane żyjące zwierzę lądowe
Żółw Jonathan to wyjątkowa postać w krainie zwierzęcych legend. Jego imponujący wiek i niezwykła historia życia uczyniły go jednym z najbardziej znany ...

Podobne tematy