William Szekspir

Bardzo mało wiadomo o siedmiu latach życia Szekspira po 1585 r. - ten okres określany jest jako “stracone lata” (the lost years).

W uporczywie i od dawna powtarzanej legendzie, utrzymuje się, że musiał uciec z rodzinnego miasteczka w obawie przed sir Thomasem Lucy - posłem do parlamentu i sędzią pokoju, któremu z parku ukradł sarenkę.
Biografowie sądzą, że pracował wówczas jako guwerner, sekretarz oraz aktor w przedstawieniach dworskich. Poszerzał w ten sposób wykształcenie oraz poznawał nowych ludzi, zdobywał możnych protektorów. Prawdopodobnie wtedy wprowadzał się w arkana sztuki teatru. W tym czasie zdarzało się, że radni miejscy Stratfordu finansowali amatorskie przedstawienia teatralne w dniu Zielonych Świątek. Prawdopodobnie właśnie wtedy Szekspir po raz pierwszy miał możliwość grania na scenie, widywał także przedstawienia wędrownych trup teatralnych, które odwiedzały Stratford. Pomiędzy grudniem 1586 r. a grudniem 1587 r. Stratford odwiedziło co najmniej pięć takich zespołów.