Kraków

Przed okresem panowania Mieszka I, Kraków znajdował się pod wpływami czeskimi.

Fragment artykułu 22 ciekawostki o Krakowie

Był obronnym grodem plemienia Wiślan. Plemię to  uległo sile Państwa Wielkomorawskiego, prawdopodobnie za rządów Świętopełka I. Wtedy też najprawdopodobniej pokonany władca Wiślan został zmuszony do przyjęcia chrztu.

Choć Kraków oraz Małopolska nie znalazły się formalnie w strukturach Rzeszy Wielkomorawskiej zapewne były jej trybutariuszem.

Oficjalnym potwierdzeniem przynależności Krakowa do Polski była relacja Thietmara z 999 roku.

Kraków był najpewniej najważniejszym ośrodkiem władzy Wiślan w Małopolsce, a także stolicą ich państwa. O tym fakcie świadczyć mogą liczne kopce znajdujące się w granicach dzisiejszego miasta w tym największe - kopiec Krakusa i kopiec Wandy. Służyły one najprawdopodobniej pochówkom władców Wiślan.

Pierwszy raz miasto pojawiło się w zapiskach Ibrahima Ibn Jakuba w roku 965. Określił je jako istotny punkt handlowy i bogaty gród.

W tym okresie Małopolska była zależna od Bolesława I Srogiego, ojca Dobrawy, żony Mieszka I. Prawdopodobnie Małopolska została przez niego przyłączona do Czech.

Nie jest do końca jasne w jaki sposób Kraków wszedł w struktury państwa Piastów. Najbardziej prawdopodobne jest, że Bolesław Chrobry będący władcą państwa Wiślan z nadania swego dziadka Bolesława I Srogiego przejął również władzę nad państwem ojca pokonując swoich braci z drugiego małżeństwa Mieszka. Wygnał ich z kraju wraz z macochą - Odą Dytrykówną. Oznaczałoby to de facto dołączenie Polski do państwa Wiślan.

Wróć do: 22 ciekawostki o Krakowie

Podobne tematy