Architektura

Ciekawostki o Koloseum

Znaleźliśmy 22 ciekawostki na temat Koloseum

Krwawa perła starożytnego świata

Odwiedzane przez ponad pięć milionów turystów rocznie, Koloseum stanowi jeden z najważniejszych zabytków starożytnego świata.

W starożytności było miejscem okrutnych scen śmierci zarówno ludzi jak i zwierząt. W trakcie funkcjonowania Koloseum, na jego arenie życie straciło prawie półtora miliona istnień.

1
Budowę Koloseum rozpoczęto między 70 a 72 rokiem n.e., trwała do 80 roku n.e.
Zanim powstało, na terenach obecnego Koloseum istniały zabudowania a teren ten był gęsto zaludniony. Sytuacja uległa zmianie po wybuchu wielkiego pożaru w roku 64.
2
Powstało na zlecenie cesarza Wespazjana jako dar dla ludu rzymskiego.
Za życia Wespazjana zbudowano trzy piętra obiektu. Budowę ukończono dopiero za rządów syna Wespazjana - Tytusa Flawiusza.
3
Pierwotnie miało nosić nazwę Amfiteatr Flawiusza, na cześć dynastii, a której wywodził się cesarz Wespazjan.
4
Podobno Koloseum zbudowano rękami żydowskich niewolników, pojmanych w trakcie wojny żydowskiej toczonej w latach 66–73.

Choć nie ma bezpośrednich dowodów udziału żydowskich niewolników w budowie obiektu, było powszechną praktyką w starożytnym Rzymie angażowanie pojmanych wrogów do ciężkich prac fizycznych aby podkreślić dominację imperium i jeszcze bardziej upokorzyć pokonanych. 

Przy bardziej wymagających umiejętności pracach brali udział rzymscy inżynierowie, architekci, rzeźbiarze i malarze. 

5
Dziś obowiązująca nazwa pochodzi najprawdopodobniej od posągu Kolosa Nerona – ogromnej rzeźby wzniesionej na życzenie Nerona, która stała nieopodal miejsca, w którym zbudowano Koloseum.
Autorem Kolosa Nerona był rzeźbiarz Zenodoros. Przedstawiała cesarza Nerona w roli boga Słońca. Rzeźba uległa zniszczeniu około 1000 r. n.e. w nieznanych okolicznościach.
6
Ma 188 metrów długości, 524 metry w obwodzie i wysokość około 49 metrów.
Przy budowie Koloseum użyto drewna, wapienia, tufu, płytek ceramicznych, cementu i zaprawy murarskiej.
7
Składa się z czterech kondygnacji, a każda z nich zbudowana była w innym porządku.
Pierwsza kondygnacja powstała w porządku toskańskim, druga w jońskim, trzecia w korynckim, a czwarta zdobiona jest korynckimi pilastrami.
8
Mogło pomieścić do 50 tysięcy widzów, choć według Chronografii z 354 – pierwszego ilustrowanego kodeksu, stworzonego przez ilustratora i kaligrafa Furiusa Dionysiusa Filocalusa w 354 roku n.e. – mieściło nawet do 87 tysięcy ludzi.
9
Do Koloseum przylegała szkoła gladiatorów, Ludus Magnus, z której dziś pozostały tylko ruiny.
Budynek połączono z Koloseum za pomocą podziemnych korytarzy, którymi transportowano gladiatorów.
10
Jest największym starożytnym amfiteatrem na świecie.
11
Otwarcie Koloseum zainaugurowały studniowe igrzyska, których inicjatorem był cesarz Tytus.
Według Kasiusza Diona, rzymskiego historyka w trakcie obchodów inauguracji otwarcia Koloseum, na jego arenie zabito około 9 tysięcy dzikich zwierząt.
12
Na trybunach obowiązywał wyraźny podział na status społeczny – najniższe rzędy zajmowali senatorzy, najwyższe – kobiety, niewolnicy i biedota.
13
Do Koloseum prowadziło 80 wejść.
Sposób, w jaki projektowano Koloseum, stanowi wzór dla współczesnych obiektów sportowych. Według szacunków, widzowie z niższych rzędów mogli opuścić gmach Koloseum w ciągu 5-6 minut.
14
W pierwszym okresie od zakończenia budowy organizowano w nim naumachiae, czyli bitwy morskie.
Rozbudowanie podziemi Koloseum za czasów panowania cesarza Domicjana uniemożliwiło dalsze zalewanie areny wodą.
15
W 2007 roku zostało uznane za jeden z siedmiu cudów świata.
16
Było miejscem krwawych walk gladiatorów oraz dzikich zwierząt.
Szacuje się, że w okresie działalności, na arenie zginęło ponad 400 tysięcy ludzi oraz milion zwierząt.
17
Ostatnie oficjalne igrzyska w Koloseum z udziałem gladiatorów odbyły się w 404 roku n.e., a z udziałem zwierząt w okolicach 528 roku n.e.
Nieoficjalnie walki gladiatorów toczono do około 440 roku n.e.
18
Podziemia Koloseum skrywają wiele pomieszczeń, w których przechowywano rekwizyty.
Scenografia Koloseum zależała od charakteru walk, jakie na niej toczono.
19
Od 1750 roku w każdy Wielki Piątek papież odprawia w nim drogę krzyżową.
Tradycja ta została przerwana w 1870 roku po likwidacji Państwa Kościelnego, a następnie wznowiona z inicjatywy papieża Pawła VI w 1964 roku.
20
Panujący w amfiteatrze mikroklimat przekształcił go w dziki ogród botaniczny.
Od czasów pierwszego skatalogowania flory przez Domenico Panaroli w 1643 roku, zidentyfikowano 684 gatunków roślin. Ich liczba ulegała systematycznej zmianie. W 1871 roku podjęto próbę usunięcia flory, by uniemożliwić jej stopniową degradację obiektu. Plan spełzł na niczym, gdyż obecnie, spośród skatalogowanych przez Panarolę gatunków, żyje ich ponad 200.
21
Na przestrzeni wieków ulegało licznym zniszczeniom w wyniku pożarów i trzęsień ziemi.
Pierwsze poważne uszkodzenia powstały w wyniku pożaru w 217 roku n.e., podczas którego zniszczeniu uległa arena i najwyższe kondygnacje budowli. W wyniku trzęsienia ziemi w 1349 roku zawaliła się zewnętrzna część południowej ściany amfiteatru.
22
Na arenie Koloseum swoje koncerty zagrali m. in. Andrea Bocelli, Elton John i Ray Charles.
Obecna dyrektor Koloseum, Alfonsina Russo, planuje otworzyć obiekt na koncerty dla rokowych zespołów typu U2 czy Sting.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o Elbrusie
Elbrus jest starym stratowulkanem o niemal symetrycznej budowie. Uznaje się go za uśpiony, gdyż od około dwóch tysięcy lat nie odnotowano jego erupcji ...
Ciekawostki o Cotopaxi
Cotopaxi to jeden z najwyższych czynnych wulkanów. Jest stratowulkanem o niemalże idealnym stożku, który dla rdzennej andyjskiej ludności był zawsze p ...
Ciekawostki o Atakamie
Pustynia Atakama w Chile jest ogromną przestrzenią o marsjańskim krajobrazie. Jest najbardziej suchą niepolarną pustynią na świecie i drugą pod względ ...
Ciekawostki o Montanie
Mottem tego jednego z największych stanów jest "złoto i srebro", ale w przypadku Montany znaczy to znacznie więcej. Oprócz bogatych złóż  mineralnych, ...
Ciekawostki o Marku Grechucie
Marek Grechuta był jedną z największych indywidualności. Był prawdziwym artystą o wielu talentach: piosenkarza, poety, kompozytora, malarza, architekt ...
Ciekawostki o Saharze
Nazwa pustyni wywodzi się z języka arabskiego, gdzie słowo ṣaḥārā oznacza pustynie (rodzaj żeński w liczbie mnogiej). Przynajmniej przez kilka tysięcy ...
Ciekawostki o grzybach
Grzyby występują na całym świecie i rosną w szerokim zakresie siedlisk. Można je spotkać w ekstremalnych środowiskach, takich jak pustynie lub obszary ...
Ciekawostki o oryksie arabskim
Piękne białe antylopy o szlachetnej głowie i pięknych oczach z długimi lekko zakrzywionymi rogami. Znakomicie przystosowane do życia na pustyni w wyso ...

Podobne tematy

Ciekawostki o fontannie di Trevi
Pochodząca z okresu Baroku fontanna jest jedną z najsłynniejszych na świecie. Powstała na zlecenie papieża, który chciał zmodernizować poprzednią, śre ...
Ciekawostki o Konstantynie Wielkim
Konstantyn I znany również jako Konstantyn Wielki był cesarzem rzymskim panującym od 306 do 337 roku. Był autorem licznych reform społecznych, ekonomi ...
Ciekawostki o Juliuszu Cezarze
Człowiek ten miał olbrzymie pokłady ambicji, które realizował mozolnie przez cały okres swojego życia. Metodyczne podejście do pracy nad swoją karierą ...
Ciekawostki o Rzymie
Historia Rzymu trwa nieprzerwanie od 28 wieków, choć wiadomo że obszar ten był zamieszkiwany przez ludzi dużo wcześniej. Rzym jest jednym z najdłużej ...
Ciekawostki o Pompejach
Pompeje to miasto założone na przełomie IX i VIII wieku p.n.e. Były jednym z największych i najbardziej rozwiniętych miast Imperium Rzymskiego, dystan ...
Ciekawostki o Schodach Hiszpańskich
Schody Hiszpańskie w Rzymie należą do najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów zabytkowych tego miasta. Są jednymi z najdłuższych i najszerszy ...
Ciekawostki o latarni z Faros
Przez setki lat wskazywała marynarzom drogę do portu w Aleksandrii. Niestety nie przetrwała do naszych czasów, informacje na temat wyglądu tego wspani ...
Ciekawostki o piramidzie Cheopsa
Została zbudowana w pocie czoła stu (lub trzystu dwudziestu) tysięcy pracowników. Była niewyobrażalnym zadaniem inżynieryjnym i logistycznym. Do niekt ...

Powiązane artykuły