Ciekawostki o jeziorze Tanganika

Jedno z najstarszych jezior na świecie

Jezioro Tanganika
Jezioro Tanganika jest jednym z najbardziej niesamowitych i nietypowych jezior na Ziemi. Odizolowane od innych zbiorników wodnych i utrzymujące przez miliony lat wodę w swoim obrębie zaowocowało wykształceniem się w nim unikatowych form życia niespotykanych nigdzie indziej na świecie. Posiada bardzo unikatowy skład chemiczny wody i bardzo ciekawą budowę geologiczną.
1.Jezioro Tanganika leży w Wielkim Rowie Zachodnim i znajduje się na terytoriach 4 państw afrykańskich: Zambii, Demokratycznej Republiki Konga, Burundi i Tanzanii.
2.Jest jednym z najstarszych jezior świata.
3.Powierzchnia jeziora wynosi 34,4 tysięcy km².
4.Wysokość lustra jeziora znajduje się na wysokości 773 m n.p.m.
5.Jezioro Tanganika należy do dorzecza Konga a połączenie z nim stanowi rzeka Lukuga.
6.Tanganika jest najdłuższym słodkowodnym jeziorem świata, ma 670 kilometrów długości.
7.Składa się z trzech basenów połączonych ze sobą. Są to basen północny, środkowy i południowy.
8.Tanganika otoczona jest górami, które miejscami dochodzą do linii brzegowej jeziora.
9.Jest najgłębszym jeziorem afrykańskim, jego średnia głębokość wynosi 570 m a maksymalna 1435 m.
10.Wody jeziora charakteryzują się wysokim odczynem zasadowym, pH waha się w zakresie 7,5 – 9,2 jak i dość dużą twardością węglanową 7–11°n.
11.Podłoże jeziora to w większości prekambryjskie skały granitowe oraz skały magmowe bogate w magnez, żelazo czy glin.
12.Jezioro Tanganika zaczęło powstawać w okresie 12 – 9 milionów lat temu, kiedy to wykształciła się jego środkowa część.
13.Część północna Tanganiki wykształciła się około 8 - 7 mln lat temu.
14.Południowy basen powstał 4 – 2 mln lat temu w wyniku wypiętrzenia się zachodniego zrębu jeziora. Doprowadziło to do powstania rowu tektonicznego, który szybko wypełnił się wodą.
15.W okresie od 150 do 50 tysięcy lat temu poziom wody w jeziorze obniżył się tak, że zostało ono podzielone na 3 niezależne zbiorniki zlokalizowane w jego najgłębszych basenach.