Ciekawostki o Bolesławie III Krzywoustym

Bolesław III Krzywousty

Lepiej zginąć od miecza za ojczyznę niż kupując zhańbiony żywot służyć obcym.

Bolesław Krzywousty był jednym z wybitnych książąt polskich. Po objęciu władzy musiał zmagać się z podziałem swojego państwa i nieprzychylnością państw ościennych. Nie bał się konfrontacji zarówno na arenie politycznej jak i wojskowej. Przez długie lata toczył wojnę ze swoim bratem Zbigniewem co zapewne wpłynęło na jego decyzje odnośnie regulacji sukcesji władzy na ziemiach polskich. Udowodnił swoje męstwo i zmysł taktyczny podczas wojen na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim oraz talent do organizowania małżeństw swoich dzieci. Niektórzy z przeciwników Bolesława na sam widok jego wojsk postanawiali się podporządkować. Pozostawił po sobie Polskę scaloną, powiększoną o nowe ziemie jednak rozbitą na dzielnice.
1.Bolesław III Krzywousty urodził się 20 sierpnia 1086 roku. Był synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej.
2.Opieką i wsparciem przy wychowaniu młodego Bolesława był komes Sieciech. Po wygnaniu Sieciecha rolę tę przejął Skarbimir z rodu Awdańców.
3.Bolesław w przeciwieństwie do swojego ojca wspierał w sporze o inwestyturę papieża Paschalisa II. Działania te doprowadziły do wzrostu autorytetu władcy.
4.Objął władzę 1102 roku w podzielonej na dzielnice Polsce.
Był bardzo młody i niedoświadczony, w chwili objęcia rządów miał dopiero 16 lat. Sprawował władzę nad ziemiami polskimi wspólnie ze swoim bratem Zbigniewem.
5.Jesienią 1102 roku podczas jednej z wypraw Bolesława na Pomorze zdobyto Białograd.
Zbigniew sprzeciwiał się interwencjom zbrojnym swojego brata i miał racje, gdyż akcje odwetowe ludów pomorskich skierowane były przeciwko Zbigniewowi a nie Bolesławowi.
6.W 1103 roku Bolesław Krzywousty ożenił się ze Zbysławą Światopełkówną, ruską księżniczką.
Mariaż ten miał na celu zjednanie sobie przychylności Rusi Kijowskiej. Zbigniew nie pojawił się na uroczystości ślubnej.
7.W 1103 roku musiał zmagać się z atakami czeskiego księcia Borzywoja II, które zostały zainspirowane przez Zbigniewa.
Ataki udało się odeprzeć a następnie zaatakować i złupić Morawy. W drodze powrotnej jednak polskie wojska zostały rozbite.
8.W latach 1103 – 1105 Krzywousty prowadził ataki na Pomorze, aby osłabić sojusz swojego brata z Pomorzanami.
W 1103 oblegał Kołobrzeg, którego nie udało mu się zająć. Późniejsze kampanie z lat 1104 – 1105 zakończyły się pełnym powodzeniem.
9.W roku 1106 Bolesław sprzymierzył się z Borzywojem II a następnie również z węgierskim Kolomanem i przy wsparciu wojsk ruskich uderzył na brata. Rozpoczął się okres wojny domowej, która miała doprowadzić do scalenia kraju.
Wojska Bolesława bez większych problemów zajęły Gniezno, Kalisz, Łęczycę i Spycimierz. Sukcesy sprzymierzonych wojsk doprowadziły do zawarcia ugody w Łęczycy pomiędzy Bolesławem a Zbigniewem. Na mocy porozumienia Bolesław został księciem zwierzchnim całej polski a Zbigniew otrzymał jako lenno Mazowsze.
10.Po odniesieniu sukcesów w scaleniu Polski, Bolesław sprzymierzył się z królem węgierskim Kolomanem i uderzył na Czechy, by na tronie obsadzić swojego sojusznika Świętopełka. Wyprawa zakończyła się sukcesem.
Bolesław III Krzywousty
Znaleźliśmy 43 ciekawostki na temat Bolesława III Krzywoustego

Przeczytaj również

Ciekawostki o Janie Wedlu Ciekawostki o Janie Pawle II Ciekawostki o ojcu Pio Ciekawostki o Lechu Wałęsie Ciekawostki o Winstonie Churchillu

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej