Ciekawostki o Bolesławie IV Kędzierzawym

Bolesław IV Kędzierzawy

Drugi książę senior Polski dzielnicowej

Od początku swojej kariery politycznej musiał się zmagać ze starszym bratem, który koniecznie chciał pozbawić go nadanych przez ojca Mazowsza i Kujaw. Dzięki bliskiej współpracy z Mieszkiem III Starym, Bolesławowi udało się utrzymać władzę i zostać księciem seniorem Polski. Piastował to stanowisko przez 27 lat aż do śmierci w roku 1173. Po objęciu władzy jako książę senior dążył do jak najlepszych stosunków zarówno z sąsiadami ze wschodu jak i z cesarstwem niemieckim. Aby zabezpieczyć swoją pozycję w państwie musiał ukorzyć się przed cesarzem i przysiąc mu posłuszeństwo.
1.Bolesław Kędzierzawy urodził się około 1122 roku.
2.Był synem Bolesława Krzywoustego i Salomei z Bergu.
3.W roku 1138 po śmierci ojca objął we władanie dzielnicę, w której skład wchodziły Mazowsze i Kujawy.
4.Na początku swoich rządów pozostawał bod silnym wpływem swojej matki oraz palatyna na dworze Bolesława Krzywoustego, Wszebora.
5.Pomiędzy rokiem 1136 a 1137 ożenił się z córką księcia nowogrodzkiego Wsiewołoda Mścisławowicza – Wierzchosławą.
6.We wczesnych latach, będąc jeszcze księciem juniorem toczył wojny ze swoim bratem seniorem, Władysławem Wygnańcem.
Niewiele zabrakło, by Bolesław wraz z bratem Mieszkiem zostali wygnani z kraju. Uratowała ich kontrofensywa podczas oblężenia Poznania, gdy wojska Bolesława i Mieszka zaatakowały wraz z sojuszniczymi oddziałami wojsko Władysława. Wygrana w bitwie zmusiła Wygnańca do opuszczenia kraju i szukania wsparcia na dworze cesarskim.
7.W latach 1146 – 1173 był księciem senioralnym Polski.
8.Po wygnaniu Władysława, Bolesław Kędzierzawy został nowym księciem seniorem a więc objął władzę nad ziemią krakowską. Po wygnanym bracie przejął także władzę nad Śląskiem i ziemią lubuską.
9.Już w 1146 na kraj rządzony przez Bolesława spadło widmo wojny.
Władysław Wygnaniec uprosił cesarza niemieckiego Konrada III o wyprawę zbrojną w celu odzyskania władzy. Na szczęście niechęć niemieckich możnowładców do konfliktu z Polakami oraz obszerny wylew Odry, który miał miejsce w tym roku doprowadziły do zawrócenia wojsk niemieckich. Bolesław złożył obietnicę Konradowi III, że będzie się stawiał na sąd cesarski i wypłacił mu spory okup.
10.Bolesław starał się sprawować władzę w zgodzie i przy wsparciu swojego brata Mieszka Starego. Wspólna wojna ze starszym bratem umocniła ich więź.
Bolesław IV Kędzierzawy
Znaleźliśmy 20 ciekawostek na temat Bolesława IV Kędzierzawego

Przeczytaj również

Ciekawostki o Kazimierzu I Odnowicielu Ciekawostki o Władysławie II Jagielle Ciekawostki o Elonie Musku Ciekawostki o Diego Maradonie Ciekawostki o Erneście Hemingwayu

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej