Ciekawostki o Mediolanie

Mediolan
Znaleźliśmy 42 ciekawostki na temat Mediolanu

Włoska stolica mody i designu

Mediolan jest stolicą Lombardii, najgęściej zaludnionego i najlepiej rozwiniętego ekonomicznie regionu Włoch. Jest drugim co do wielkości, po Rzymie miastem Włoch, z liczbą mieszkańców powyżej 1,300 tys. Miasto leżące na Nizinie Padańskiej od dawna jest ważnym ośrodkiem handlowym. Razem z Turynem i Genuą tworzy wierzchołki tzw. trójkąta przemysłowego. Jest też bardzo ważnym ośrodkiem międzynarodowej turystyki i mody.

1
Mediolan- miasto i gmina, stolica prowincji Mediolan i regionu Lombardia, leży w północnych Włoszech, pomiędzy rzekami Ticino, Adda, Pad i Alpami.
2
Miasto zostało założone przez celtyckie plemię Insburów.
Insburowie zasiedlali Galię Przedalpejską w okresie podboju Galii przez Rzym. Miasto założono na niewielkim wzniesieniu, na granicy pomiędzy strefą suchą i strefą bagienną. która dziś przeznaczona jest na pola ryżowe i łąki.
3
W 222 r. p.n.e. tereny te zostały zdobyte przez Legiony Rzymskie.
Rzymianie stopniowo zabudowywali zdobyte terytorium i wkrótce zaczęło ono odgrywać rolę strategiczną i handlową. Po wkroczeniu Juliusza Cezara Mediolan urósł do rangi magistratu i został oddany jego mieszkańcom.
4
W 286 r Mediolan został wybrany jako rezydencja cesarza rzymskiego Massimiano.
Polecił on wznieść wielki amfiteatr i nowy mur opasujący miasto, który podwajał z 50 do 100 h obszar zabudowany. Jako świadectwo przeszłości pozostała do czasów współczesnych wieża poligonowa i kawałek Zakonu Maggiore oraz resztki Porta Ticinese.
5
Mediolan stał się ważnym centrum chrześcijańskim.
W 313 r cesarz Costantino ogłosił edykt, w którym obiecywał wolność kultu chrześcijańskiego.
6
Rozwijający się Mediolan napadany był przez Hunów pod wodzą Atilli, Ostrogotów, Gotów i Burgundów a na koniec przez Longobardów, od których wzięła się nazwa regionu "Lombardia"
Za panowania króla longobardzkiego Agilulfa doszło do podziału regionu na Mediolan i Pavię między synów królewskich. Pavia stała się najważniejszym centrum w królestwie a Mediolan stracił swoją potęgę.
7
Od 774 roku Mediolan był we władaniu Karolingów i ich następców na tronie włoskim.
8
W XI wieku władzę w mieście przejęli biskupi.
Powstała wówczas w Mediolanie jedna z pierwszych we Włoszech komuna miejska, która nie podporządkowała się cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie. Po długim oblężeniu miasta przez wojska cesarskie zostało ono zdobyte i zburzone.
9
Mediolan przystąpił do Ligi Lombardzkiej (sojusz miast północnowłoskich) i wraz z nią pokonał w bitwie pod Legnano Barbarossę.
W wyniku zawartego w Costanzy pokoju w 1176 roku zostało zatwierdzone uznanie konsulatu mediolańskiego i prawa mediolańczyków do wyboru konsuli, bez wtrącania się arcybiskupa.
10
W 1216 roku w Mediolanie utrwala się instytucja regularnych rządów burmistrzowskich, która zapewnia wszystkim mieszkańcom równość prawną. Tworzy się nowa klasa burżuazyjna.
W tym okresie kwitnie przemysł wełniany i metalowy, rozwija się handel, głównie dzięki konstrukcji kanałów. Rozpoczyna się również budowa zamku i katedry (Duomo).