Ciekawostki o Lechu Wałęsie

Człowiek z nadziei

Lech Wałęsa
Jest niekwestionowaną twarzą zmian, jakie dokonały się w Polsce oraz w Europie środkowej. Jako przywódca strajków i aktywnie działający lider ugrupowań opozycyjnych doprowadził do upadku komunizmu. Był prezydentem RP przez jedną kadencję w latach 1990 – 1995. Kolejne próby walki o fotel prezydencki skończyły się już dla niego porażkami. Po przejściu na polityczną emeryturę zajął się działalnością edukacyjną i promocyjną na arenie międzynarodowej. Wygłosił wiele przemówień i był gościem niezliczonej liczby międzynarodowych konferencji i sympozjów. W ostatnich latach stał się też aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zasłynął z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi.
1.Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie w województwie kujawsko-pomorskim.
Był czwartym dzieckiem w rodzinie.
2.Jego Ojciec miał na imię Bolesław, z zawodu był cieślą. Matka miała na imię Feliksa.
3.Swoją edukację rozpoczął w 1950 roku w szkole podstawowej.
4.Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie zaczął uczęszczać w 1959 roku, w której pobierał nauki do roku 1961.
Edukację zakończył z ogólną oceną dostateczną i bardzo dobrą za sprawowanie.
5.Pracował w latach 1961 – 1967 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie jako elektryk samochodowy i ciągnikowy oraz konserwator urządzeń elektrycznych.
6.W latach 1963 – 1965 odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostce wojskowej w Koszalinie.
7.Rozpoczął pracę 2 czerwca 1967 roku jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
8.Jego żoną jest Danuta Wałęsa z domu Gołoś, którą poślubił 8 listopada 1969 roku.
9.Był jednym z przywódców strajku stoczniowców w grudniu 1970 roku.
Początkowo był członkiem komitetu strajkowego a miesiąc później stał się członkiem rady oddziałowej związku zawodowego metalowców a także społecznym inspektorem pracy.
10.W 1976 roku został zwolniony z pracy w stoczni za publiczną krytykę oficjalnych organizacji związkowych.
11.Wielokrotnie w latach 70 XX wieku był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.
12.Był członkiem redakcji „Robotnika Wybrzeża”.
13.Po zwolnieniu ze Stoczni Gdańskiej pracował jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB a później w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku.
14.14 sierpnia 1980 roku dołączył do protestujących w Stoczni Gdańskiej Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego.
Wszedł w skład komitetu strajkowego, by następnie stać się jego przywódcą.
15.Głównymi postulatami strajku w sierpniu roku 1980 były: podwyższenie pensji, przywrócenie zwolnionych pracowników oraz zamontowanie tablicy upamiętniającej ofiary grudnia.