Ludzie

Ciekawostki o Lechu Wałęsie

Znaleźliśmy 58 ciekawostek na temat Lecha Wałęsy

Człowiek z nadziei

Jest niekwestionowaną twarzą zmian, jakie dokonały się w Polsce oraz w Europie środkowej. Jako przywódca strajków i aktywnie działający lider ugrupowań opozycyjnych doprowadził do upadku komunizmu. Był prezydentem RP przez jedną kadencję w latach 1990 – 1995. Kolejne próby walki o fotel prezydencki skończyły się już dla niego porażkami. Po przejściu na polityczną emeryturę zajął się działalnością edukacyjną i promocyjną na arenie międzynarodowej. Wygłosił wiele przemówień i był gościem niezliczonej liczby międzynarodowych konferencji i sympozjów. W ostatnich latach stał się też aktywny w mediach społecznościowych, gdzie zasłynął z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi.
Lech Wałęsa
1
Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie w województwie kujawsko-pomorskim.
Był czwartym dzieckiem w rodzinie.
2
Jego Ojciec miał na imię Bolesław, z zawodu był cieślą. Matka miała na imię Feliksa.
3
Swoją edukację rozpoczął w 1950 roku w szkole podstawowej.
4
Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie zaczął uczęszczać w 1959 roku, w której pobierał nauki do roku 1961.
Edukację zakończył z ogólną oceną dostateczną i bardzo dobrą za sprawowanie.
5
Pracował w latach 1961 – 1967 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie jako elektryk samochodowy i ciągnikowy oraz konserwator urządzeń elektrycznych.
6
W latach 1963 – 1965 odbywał zasadniczą służbę wojskową w jednostce wojskowej w Koszalinie.
7
Rozpoczął pracę 2 czerwca 1967 roku jako elektryk okrętowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
8
Jego żoną jest Danuta Wałęsa z domu Gołoś, którą poślubił 8 listopada 1969 roku.
9
Był jednym z przywódców strajku stoczniowców w grudniu 1970 roku.
Początkowo był członkiem komitetu strajkowego a miesiąc później stał się członkiem rady oddziałowej związku zawodowego metalowców a także społecznym inspektorem pracy.
10
W 1976 roku został zwolniony z pracy w stoczni za publiczną krytykę oficjalnych organizacji związkowych.
11
Wielokrotnie w latach 70 XX wieku był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.
12
Był członkiem redakcji „Robotnika Wybrzeża”.
13
Po zwolnieniu ze Stoczni Gdańskiej pracował jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB a później w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku.
14
14 sierpnia 1980 roku dołączył do protestujących w Stoczni Gdańskiej Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego.
Wszedł w skład komitetu strajkowego, by następnie stać się jego przywódcą.
15
Głównymi postulatami strajku w sierpniu roku 1980 były: podwyższenie pensji, przywrócenie zwolnionych pracowników oraz zamontowanie tablicy upamiętniającej ofiary grudnia.
16
Jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego podpisał w dniu 31 sierpnia 1980 roku porozumienia sierpniowe pomiędzy MKS a delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego.
17
Porozumienia sierpniowe Wałęsa podpisał używając charakterystycznego, dużego długopisu przedstawiającego wizerunek papieża Jana Pawła II.
18
Po zakończeniu protestów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa wrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej gdzie 17 września 1980 roku stanął na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność.
Komisja była odpowiedzialna za koordynację działalności struktur zakładowych i regionalnych związku.
19
W roku 1981 Lech Wałęsa został wybrany na przewodniczącego zarządu Regionu Gdańskiego NZSS Solidarność a następnie na pierwszego przewodniczącego całej Solidarności.
20
Podczas pierwszego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku Lech Wałęsa został wybrany na przewodniczącego związku w pierwszej turze ilością 55% głosów.
Jego kontrkandydatami byli Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk i Jan Rulewski.
21
Lech Wałęsa został internowany w dniu wybuchu stanu wojennego.
W nocy, 13 grudnia 1981 roku otrzymał nakaz wyjazdu do Warszawy a NSZZ Solidarność została zdelegalizowana. Jak wspomina małżonka byłego prezydenta Danuta Wałęsa, pod drzwiami ich mieszkania pojawili się funkcjonariusze ZOMO z łomami w rękach, żądający natychmiastowego otwarcia drzwi.
22
Wałęsa nie chciał poddać się internowaniu i zażądał spotkania z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku Tadeuszem Fiszbachem oraz wojewodą gdańskim Tadeuszem Kołodziejskim.
Podczas trwających do około 5 rano rozmów ci dwaj przedstawiciele władzy przekonywali Wałęsę aby udał się do stolicy dobrowolnie.
23
Wałęsa był internowany najpierw w ośrodku rządowym w Chylicach następnie w Otwocku Wielkim oraz w Arłamowie.
W przeciwieństwie do wielu internowanych działaczy politycznych Wałęsa był traktowany nad wyraz dobrze. Nie był wyprowadzony ani w kajdankach ani traktowany jak kryminalista. Prawdopodobnie chodziło o zjednanie go sobie , gdyż rząd miał w planach uruchomienie nowej „Solidarności”, która miała być sterowana przez Służby Bezpieczeństwa.
24
W 1981 roku Lech Wałęsa otrzymał tytuł Człowieka Roku magazynu „Time”.
25
Lech Wałęsa był internowany do 14 listopada 1982 roku. Do jego zwolnienia przyczyniła się opinia generała Czesława Kiszczaka, który prowadził z nim rozmowy w okresie internowania.
26
W dniu 5 października 1983 roku Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
W uzasadnieniu decyzji Komitet noblowski wskazał, że Wałęsa dążył z determinacją do rozwiązania problemów w swoim kraju na płaszczyźnie negocjacji i współpracy, bez uciekania się do przemocy.
27
Wałęsa nie odebrał osobiście Nagrody Nobla gdyż komunistyczne władze odmówiły mu wydania paszportu.
Nagrodę odebrała w jego imieniu żona Danuta wraz z synem Bogdanem, natomiast przemówienie napisane przez Lecha Wałęsę na tę okazję odczytał Bohdan Cywiński.
28
W latach 1983 – 1990 był formalnie zatrudniony na stanowisku elektryka w Stoczni Gdańskiej.
29
29 września 1986 roku Wałęsa powołał do życia Tymczasową Radę NSZZ Solidarność, które miało koordynować działania środowisk opozycyjnych w kraju.
30
25 października 1987 roku na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Solidarność powołano dożycia Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ Solidarność, która była półlegalną organizacją opozycyjną. Na jej czele stanął Lech Wałęsa.
31
W 1988 roku był współorganizatorem strajku w Stoczni Gdańskiej.
Rok 1988 był obfity w strajki, które doprowadziły do rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. 31 sierpnia 1988 roku podczas spotkania z generałem Czesławem Kiszczakiem porozumiał się w sprawie rozpoczęcia obrad opozycji wraz z rządem za cenę zatrzymania panującej w Polsce fali strajków.
32
Rozmowy Okrągłego Stołu trwały od 6 lutego 1989 do 5 kwietnia 1989 roku i zakończyły się sukcesem.
Uzgodniono zmianę Konstytucji PRL oraz rozpisanie na czerwiec 1989 roku wyborów parlamentarnych.
33
Wałęsa był współtwórcą Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność, który w czerwcowych wyborach 1989 roku zdobył 99 ze 100 mandatów w Senacie oraz maksymalną do osiągnięcia wtedy liczbę 35% mandatów w Sejmie.
34
Podczas spotkania z przewodniczącymi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego doprowadził do powstania koalicji sejmowej, która utworzyła pierwszy niekomunistyczny polski rząd Tadeusza Mazowieckiego.
35
W 1991 roku odebrał z rąk królowej Elżbiety II tytuł Honorowego Członka Orderu Łaźni, brytyjskiego odznaczenia którego tradycja sięga XII wieku.
36
Został wybrany na prezydenta RP w drugiej turze wyborów prezydenckich w grudniu 1990.
37
22 grudnia 1990 roku złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką i pełnił urząd prezydenta RP do 22 grudnia 1995 roku.
38
W maju 1992 roku będąc z wizytą w Moskwie podpisał układ wycofujący obecność wojsk Układu Warszawskiego z Polski.
39
W 1993 roku został uhonorowany Orderem Królewskim Serafinów, najwyższym odznaczeniem Szwecji.
40
Podczas wyborów prezydenckich w 1995 roku przegrał oby dwie tury z Aleksandrem Kwaśniewskim.
41
Po zakończeniu prezydentury, 22 grudnia 1995 roku założył Instytut Lecha Wałęsy czyli pozarządową organizację, która ma na celu działalność badawczo edukacyjną w sferze polityki, historii transformacji, działalność promocyjną Polski oraz jej doświadczeń.
42
W kolejnych wyborach z roku 2000 uzyskał jedynie 1,01% poparcia. Po tej porażce Wałęsa ogłosił swoje przejście na polityczną emeryturę.
43
W zamian za wybitne zasługi na rzecz promocji Polski w świecie został uhonorowany w 2004 roku Dyplomem Specjalnym polskiego MSZ.
44
Podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie pojawił się na wiecu kijowskiego Majdanu wywołując euforię zgromadzonych na nim ludzi.
45
Od czasu strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku pojawia się w miejscach publicznych ze znaczkiem prezentującym wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej wpiętym w klapę marynarki.
Znaczek ten podarowała mu anonimowa kobieta. Do 2009 roku znaczek ten był wykonany z plastiku a następnie został wymieniony na metalowy.
46
Lech Wałęsa reprezentował Europę podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku.
Prezydent niósł flagę olimpijską w towarzystwie innych znanych osobistości z pozostałych kontynentów.
47
Jest laureatem ponad 35 doktoratów honoris causa na wielu uniwersytetach zarówno polskich jak i zagranicznych.
48
Od 2004 roku w Gdańsku znajduje się port lotniczy im. Lecha Wałęsy.
49
W latach 1986 – 2014 w San Francisco znajdowała się ulica Lech Walesa Street. Patronat jednak zniesiono na skutek nieprzychylnych homoseksualistom wypowiedzi byłego prezydenta.
50
Lech Wałęsa ma siedmioro dzieci: Bogdana, Sławomira, Przemysława (zmarł w 2017 roku), Jarosława, Magdalenę, Annę, Marię Wiktorię i Brygidę.
51
W 2008 roku przeszedł w Houston operację w wyniku której wszczepiono mu rozrusznik serca oraz stent.
52
Jest autorem wielu książek, jego pierwszą była autobiografia „Droga nadziei” z 1984 roku.
53
Internowanie Lecha Wałęsy było inspiracją dla piosenki grupy U2 pod tytułem „New Year’s Day”.
54
8 stycznia 2017 z przyczyn zdrowotnych zmarł jego trzeci syn, Przemysław Wałęsa.
55
Sylwetka Lecha Wałęsy znalazła się w teledyskach muzycznych na przykład Michaela Jacksona „Man in the Mirror” i The Scorpions „Wind of Change”.
56
Lechowi Wałęsie poświęcono wiele utworów muzycznych, niekoniecznie pochlebnych. Przykładami twórczości są utwór „100 000 000” grupy Kazik na Żywo oraz „Z chłopa król” Jacka Kaczmarskiego.
57
W 2013 roku Andrzej Wajda nakręcił film biograficzny o Lechu Wałęsie zatytułowany „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Premiera filmu odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie 21 września 2013 roku.
58
Jego profil na Instagramie to presidentwalesa.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

30 ciekawostek o Wołodymyrze Zełenskim
30 ciekawostek o Wołodymyrze Zełenskim
Bohater walczącej Ukrainy, który zjednoczył świat
Nic nie zapowiadało jego kariery politycznej. Z wykształcenia prawnik, z zawodu komik, aktor, tancerz, lektor i producent. Poprzez udział w jednym z h ...
18 ciekawostek o Białym Domu
18 ciekawostek o Białym Domu
Najpotężniejszy dom świata
Biały Dom to oficjalna rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych, zlokalizowana w Waszyngtonie, D.C. Zaprojektowany przez Jamesa Hobana budynek ma ne ...
12 ciekawostek o Abrahamie Lincolnie
12 ciekawostek o Abrahamie Lincolnie
Najpopularniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych
Abraham Lincoln uznawany jest za najpopularniejszego, a z całą pewnością najbardziej charakterystycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Poznaj garść ...
35 ciekawostek o Oldze Tokarczuk
35 ciekawostek o Oldze Tokarczuk
Najmłodsza polska laureatka literackiej Nagrody Nobla
Jej twórczość charakteryzuje przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka, na świat zewnętrzny. Stosuje formułę przypowieści, sięga po mity, meta ...
43 ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
43 ciekawostki o Henryku Sienkiewiczu
"Rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu"
Henryk Sienkiewicz - powieściopisarz, dziennikarz, publicysta, mistrz krótkiej formy. Za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany ge ...
37 ciekawostek o Wisławie Szymborskiej
37 ciekawostek o Wisławie Szymborskiej
"Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy"
Poetka i eseistka. Laureatka literackiej Nagrody Nobla. Przez najbliższe otoczenie zapamiętana jako osoba skromna, ceniąca spokój. Źle znosiła wszelki ...
26 ciekawostek o Louise Glück
26 ciekawostek o Louise Glück
Laureatka literackiej Nagrody Nobla 2020
Louise Glück, amerykańska poetka i eseistka, dotychczas znana w Polsce niewielkiej rzeszy czytelników. W swojej twórczości nawiązywała do wątków osobi ...

Najnowsze tematy

19 ciekawostek o K2
19 ciekawostek o K2
To dzika góra, która próbuje Cię zabić
K2 zwany jest także Czogori. Jest drugim co do wysokości szczytem na Ziemi i najwyższym szczytem Karakorum. Podczas próby zdobycia szczytu życie strac ...
30 ciekawostek o pszczołach
30 ciekawostek o pszczołach
Niezwykle cenne owady
Pszczoły zawsze budziły fascynację człowieka z powodu korzyści płynących z ich działalności oraz ze względu na niezwykłą organizację społeczną. Społec ...
15 ciekawostek o Jezioraku
15 ciekawostek o Jezioraku
Najdłuższe naturalne jezioro w Polsce
Jeziorak to najdłuższe naturalne jezioro oraz szóste pod względem powierzchni w Polsce. Położone jest na Pojezierzu Iławskim i stanowi jego perłę przy ...
12 ciekawostek o Samos
12 ciekawostek o Samos
Miejsce narodzin Pitagorasa
Samos, położona na wschodnim krańcu Morza Egejskiego, to malownicza wyspa, bogata w historię, kulturę i przyrodę. Otoczona turkusowymi wodami i zielon ...
20 ciekawostek o Syrakuzach
20 ciekawostek o Syrakuzach
Miasto Archimedesa
Syrakuzy to miasto usytuowane na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych, kiedy to było jednym z najważniejs ...
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
Drakula
Wład III Palownik, znany również jako Wład III Drakula, to postać historyczna, która wzbudza kontrowersje i fascynacje zarówno w Rumunii, jak i za gra ...
11 ciekawostek o chlebie
11 ciekawostek o chlebie
Symbol wspólnoty
Chleb - symbol żywności, która od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Od starożytnych cywilizacji po współczesność, chleb był stałym ...
16 ciekawostek o marihuanie
16 ciekawostek o marihuanie
Kontrowersyjna używka
Marihuanę, zwyczajowo nazywaną również konopiami indyjskimi, od dawna otacza aura kontrowersji i fascynacji. Jest to roślina, której historia sięga ty ...

Podobne tematy