Ciekawostki o Michale Aniele

Michał Anioł
Znaleźliśmy 29 ciekawostek na temat Michała Anioła

Artysta wszechstronny

Michał Anioł uznawany jest za jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach świata. Obok Leonard da Vinci i Rafaela zaliczany jest do trójki największych artystów epoki renesansu. Był artystą wielu talentów, malował, rzeźbił, tworzył projekty architektoniczne, pisał poezję. W swoim wydawałoby się spełnionym życiu artystycznym pozostawał niespełnionym człowiekiem, pozbawionym rodzinnego ciepła, miłości i bezwarunkowego poczucia własnej wartości.

1
Jego właściwe nazwisko brzmiało Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni.
Urodził się 6 marca 1475 roku w Caprese w Toskanii, w prowincji Arezzo.
2
Rodzina Buonarroti Simoni należała do starych florenckich rodów.
Gdy Michał Anioł był kilkutygodniowym niemowlęciem, rodzina przeniosła się do Florencji.
3
Jego rodzicami byli: Francesca di Neri di Miniato del Sera i Lodovico Michelangelo Buonarroti Simoni.
Matka zmarła, gdy Michał Anioł miał sześć lat. Osierociła pięciu synów. Ojciec ożenił się ponownie, ale druga żona nie potrafiła nawiązać bliskich relacji z pasierbami. Ona też dość szybko zmarła i chłopcy zostali tylko z ojcem.
4
Lodovica nie interesowały dzieci, dla których był oziębły i surowy, a zwłaszcza dla Michała Anioła.
Ojciec był człowiekiem, którego interesowały w życiu jedynie pieniądze, których sam nie potrafił niestety zarobić. Marzyło mu się życie w bogactwie i zbytku, co jego zdaniem uzasadnione było szlacheckim pochodzeniem (rodzina miała podobno związki rodzinne z hrabiami Canossy).
5
Lodovico czuł się kimś wyjątkowym z racji hrabiowskich koneksji.
Swą dumę rodową i zamiłowanie do wydawania pieniędzy wpoił też swoim synom.
6
Michał Anioł już od najmłodszych lat ujawniał zainteresowania artystyczne.
Jednak dla jego ojca niewyobrażalne było osiągnięcie jakichkolwiek korzyści z bycia artystą.
7
Syn pokonał opór ojca i w wieku trzynastu lat wstąpił do pracowni malarza Domenica Ghirlandaia, uznanego florenckiego malarza.
Poznał u niego techniki malowania fresków i wydało się, że odkrył swoje powołanie, ale wtedy zafascynował się rzeźbiarstwem. Ponownie musiał przekonywac ojca do zmiany swoich decyzji.
8
Po roku terminowania w pracowni malarskiej, przeszedł do pracowni rzeźbiarza Bertolda di Giovanni.
Bertold di Giovanni zarządzał zbiorem Medyceuszy i wprowadził Michała Anioła w otoczenie władcy Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego - jednego z najważniejszych polityków doby renesansu, a jednocześnie pisarza, mecenasa sztuki, poetę i humanistę. Na jego dworze pozostał dwa lata , od 1490 do 1492 roku.
9
Gdy już jako młody chłopiec zaczął odnosić pierwsze sukcesy, ojca interesowało tylko to, czy na jego tworczości da się zarobić.
Dla ojca i braci stał się spełnieniem marzeń o dostatnim życiu. Według nich, powinien robić wszystko, aby zaspokoić potrzeby krewnych. Rosły wobec niego wymagania, zarzucano mu, że zajmuje się nie tym, co mogło by przynieść rodzinie prawdziwe pieniądze. Michał Anioł nigdy nie czuł się w rodzinie doceniony, ważny. Pracował ciężko, aby udowodnic ojcu i braciom, że jest wart ich miłości.
10
Szczególna opieką na dworze Medyceuszów otoczył Michała Anioła Lorenzo de'Medici (Wawrzyniec Wspaniały), który zainteresował się jego pracami.
Zapewnił mu mieszkanie na terenie pałacu, wykształcenie oraz stałą pensję.