Ludzie

Ciekawostki o Michale Aniele

Znaleźliśmy 29 ciekawostek na temat Michała Anioła

Artysta wszechstronny

Michał Anioł uznawany jest za jednego z najwybitniejszych artystów w dziejach świata. Obok Leonard da Vinci i Rafaela zaliczany jest do trójki największych artystów epoki renesansu. Był artystą wielu talentów, malował, rzeźbił, tworzył projekty architektoniczne, pisał poezję. W swoim wydawałoby się spełnionym życiu artystycznym pozostawał niespełnionym człowiekiem, pozbawionym rodzinnego ciepła, miłości i bezwarunkowego poczucia własnej wartości.
Michał Anioł
1
Jego właściwe nazwisko brzmiało Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni.
Urodził się 6 marca 1475 roku w Caprese w Toskanii, w prowincji Arezzo.
2
Rodzina Buonarroti Simoni należała do starych florenckich rodów.
Gdy Michał Anioł był kilkutygodniowym niemowlęciem, rodzina przeniosła się do Florencji.
3
Jego rodzicami byli: Francesca di Neri di Miniato del Sera i Lodovico Michelangelo Buonarroti Simoni.
Matka zmarła, gdy Michał Anioł miał sześć lat. Osierociła pięciu synów. Ojciec ożenił się ponownie, ale druga żona nie potrafiła nawiązać bliskich relacji z pasierbami. Ona też dość szybko zmarła i chłopcy zostali tylko z ojcem.
4
Lodovica nie interesowały dzieci, dla których był oziębły i surowy, a zwłaszcza dla Michała Anioła.
Ojciec był człowiekiem, którego interesowały w życiu jedynie pieniądze, których sam nie potrafił niestety zarobić. Marzyło mu się życie w bogactwie i zbytku, co jego zdaniem uzasadnione było szlacheckim pochodzeniem (rodzina miała podobno związki rodzinne z hrabiami Canossy).
5
Lodovico czuł się kimś wyjątkowym z racji hrabiowskich koneksji.
Swą dumę rodową i zamiłowanie do wydawania pieniędzy wpoił też swoim synom.
6
Michał Anioł już od najmłodszych lat ujawniał zainteresowania artystyczne.
Jednak dla jego ojca niewyobrażalne było osiągnięcie jakichkolwiek korzyści z bycia artystą.
7
Syn pokonał opór ojca i w wieku trzynastu lat wstąpił do pracowni malarza Domenica Ghirlandaia, uznanego florenckiego malarza.
Poznał u niego techniki malowania fresków i wydało się, że odkrył swoje powołanie, ale wtedy zafascynował się rzeźbiarstwem. Ponownie musiał przekonywac ojca do zmiany swoich decyzji.
8
Po roku terminowania w pracowni malarskiej, przeszedł do pracowni rzeźbiarza Bertolda di Giovanni.
Bertold di Giovanni zarządzał zbiorem Medyceuszy i wprowadził Michała Anioła w otoczenie władcy Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego - jednego z najważniejszych polityków doby renesansu, a jednocześnie pisarza, mecenasa sztuki, poetę i humanistę. Na jego dworze pozostał dwa lata , od 1490 do 1492 roku.
9
Gdy już jako młody chłopiec zaczął odnosić pierwsze sukcesy, ojca interesowało tylko to, czy na jego tworczości da się zarobić.
Dla ojca i braci stał się spełnieniem marzeń o dostatnim życiu. Według nich, powinien robić wszystko, aby zaspokoić potrzeby krewnych. Rosły wobec niego wymagania, zarzucano mu, że zajmuje się nie tym, co mogło by przynieść rodzinie prawdziwe pieniądze. Michał Anioł nigdy nie czuł się w rodzinie doceniony, ważny. Pracował ciężko, aby udowodnic ojcu i braciom, że jest wart ich miłości.
10
Szczególna opieką na dworze Medyceuszów otoczył Michała Anioła Lorenzo de'Medici (Wawrzyniec Wspaniały), który zainteresował się jego pracami.
Zapewnił mu mieszkanie na terenie pałacu, wykształcenie oraz stałą pensję.
11
Jego edukacją zajmowali się dwaj myśliciele i filozofowie: Marsilio Ficino, który był założycielem szkoły ateńskiej we Florencji i jedną z najbardziej znanych postaci wczesnego renesansu, oraz hrabia Giovanni della Mirandola.
Siedemnastoletni wówczas Michał Anioł stworzył wtedy płaskorzeźby: Madonna przy schodach i Bitwa centaurów. Obie te płaskorzeźby znajdują się obecnie w Casa Buonarroti we Florencji.
12
Dwa lata później, przebywając w Bolonii, wyrzeźbił świecznik w formie klęczącego, nagiego anioła i posągi świętych: Petroniusza i Prokulusa w San Domenico.
Michał Anioł opuścił pałac Medyceuszów po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego. Wrócił do rodzinnego domu i pracował nad rzeźbą Herkulesa (dzieło to zaginęło w XVIII w.).
13
Chcąc lepiej poznać anatomię człowieka, wykonywał potajemnie sekcje zwłok w szpitalu przy klasztorze Santo Spirito.
Ponieważ działo się to za cichym przyzwoleniem przeora, w dowód wdzięczności Michał Anioł wyrzeźbił dla klasztoru drewniany krucyfiks, który jest jedyną polichromowaną rzeźbą w drewnie w dorobku artysty.
14
Michał Anioł w 1496 roku opuścił Florencję i wyjechał do Rzymu.
Wcześniej, na zamówienie, które otrzymał od kuzyna Wawrzyńca Wspaniałego, wykonał rzeźbę śpiącego Kupidyna. Ponieważ dzieło posiadało wszelkie cechy antycznej rzeźby, kuzyn Wawrzyńca namówił Michała Anioła na spatynowanie go. Spreparowane w ten sposób "antyczne" dzieło sprzedano handlarzom i trafiło ono do Rzymu. Tam nabył Kupidyna Rafael Riario - tytularny kardynał San Giorgio al Velabro, znawca sztuki i protektor artystów. Kardynał dowiedział się, że rzeźbę wykonano we Florencji i dzięki temu zdarzeniu Michał Anioł znalazł sie w Rzymie, gdzie wykonywał inne zlecenia, m.in.: posąg Bachusa, inną wersję Kupidyna, Pietę Watykańską.
15
Na prośbę ojca, Michał Anioł wrócił do Florencji, gdzie podjął się wykonania posągu Dawida.
Posąg stanął przed pałacem florenckiej Signorii. Wtedy też powstała rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, która pierwotnie przeznaczona była dla katedry w Sienie, ostatecznie, kupiona przez brugijskiego kupca, trafiła do Brugii. Była to jedna z nielicznych rzeźb Michała Anioła sprzedana za granicę Włoch za życia artysty.
16
Michał Anioł wykonał kilka dzieł dla florenckiej katedry.
Były to: posągi do Ołtarza Piccolominiego oraz dwanaście posągów apostołów. Zaproponowano mu również dekorację ściany w Palazzo Vecchio, naprzeciw bitwy zaczętej i nie ukończonej przez Leonarda da Vinci..
17
Michał Anioł pracował dla siedmiu papieży w Rzymie.
Pierwszym z nich był Juliusz II, dla którego Buonarroti rozpoczął realizację grobowca, który miała się składać z około 40 posągów. Pracę tę jednak zmuszony był przerwać, by wykonać brązowy posąg papieża w Bolonii. Po kilku latach wrócił do pracy nad grobowcem Juliusza II. W latach 1508-1512 pracował nad freskami w kaplicy Sykstyńskiej.
18
Michał Anioł kochał Florencję, ale najciekawsze zlecenia otrzymywał w Rzymie.
Chętnie z nich korzystał, ponieważ odnosił wrażenie, że dzięki temu buduje swoją pozycję artysty znanego i podziwianego. Pragnął wielkości, uznania i sławy, ale zachowywał się tak, jakby mu na tym nie zależało. Wchodził w konflikt z papieżem, obrażał się, nie dotrzymywał terminów ukończenia pracy, wyrzucał pomocników, i w ogóle o siebie nie dbał. Był przy tym człowiekiem gniewnym i gwałtownym. Miał opinię artysty trudnego i kontrowersyjnego. A mimo wszystko już za życia zdobył pozycję mistrza, uwielbianego, cenionego, człowieka wybitnego i niepowtarzalnego.
19
Na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej, od 1534 do 1541 roku, malował Sąd Ostateczny.
Michał Anioł jako młody człowiek był pod ogromnym wrażeniem kazań głoszonych przez dominikańskiego mnicha z klasztoru San Marco we Florencji - Girolamo Savonarolę. Pod wpływem tych kazań zrodził się w nim potężny konflikt pomiędzy  pasją i radością tworzenia a pokorą i ascezą. Savonorola krytykował wszystko to, co odciąga człowieka od Boga, w tym też sztukę. Ugasił nimi renesansową radość życia młodego artysty i wprowadził atmosferę potępienia. Michał Anioł opuścił Florencję na cztery lata przed powieszeniem, a później spaleniem kaznodziei na głównym placu miasta, ale zaszczepione przez mnicha wątpliwości pozostały w nim do końca życia. Dał temu wyraz przy malowaniu Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej.
20
Michał Anioł stworzył w Rzymie wiele monumentalnych dzieł.
Prowadził budowę Bazyliki św. Piotra, robił to do końca swojego życia, niestety nie ukończył dzieła. Zajmował się też ukształtowaniem placu kapitolińskiego, budową kościoła S. Maria degli Angeli, Palazzo Farnese i fortyfikacjami. Wykonał niezliczoną ilość rzeźb, płaskorzeźb i obrazów.
21
Ostatnią Pietę, którą wykonał dla katedry we Florencji, w swojej ostatniej woli przeznaczył na swój grób.
Michał Anioł uwielbiał tworzyć rzeczy wielkie, monumentalne. Nie zadawalały go zlecenia małych form w małych kościołach czy prywatnych galeriach. Potrzebował dużych wyzwań, aby się w pełni realizować. Często odrzucał pomoc innych i realizacja zamówienia kosztowała go bardzo dużo wysiłku. Stawał się mrukliwym samotnikiem stroniącym od ludzi. Coraz rzadziej wychodził z pracowni, sprawiał wrażenie ciągle nienasyconego, goniącego za nowymi zamówieniami i projektami.
22
Miszkał skromnie i nie przywiązywał wagi do swego wyglądu.
Nie dbał o własną wygodę, natomiast cały czas troszczył się o ojca i braci, których apetyty na wypracowane przez niego fundusze i dobra były niespożyte. Nie miał czasu na własny odpoczynek, poświęcając się pracy, rzeźbiąc czy malując - pracy, która była jego prawdziwą jedyną miłością.
23
Stał się człowiekiem bardzo nieufnym, przepełnionym artystyczną zazdrością.
Przekonany był o nieżyczliwości innych artystów. Za wroga uważał Leonarda da Vinci - człowieka pełnego ogłady, szanowanego artystę,pełnego szacunku i dobrych intencji wobec ludzi. Był przekonany, że Leonardo działa przeciwko niemu, chcąc go ośmieszyć i pozbawić zleceń. Wszędzie doszukiwał się teorii spiskowych co do swojej osoby. Tymczasem, dzięki Leonardowi otrzymał wiele intratnych zleceń, m.in. Dawida we Florencji.  Spisków doszukiwał się także w Watykanie - miał problem z Bramantim, który był odpowiedzialny za stworzenie nowej Bazyliki św. Piotra.
24
Podobny stosunek miał Michał Anioł do Rafaela.
Dostrzegał wybitny talent u młodego malarza, który podziwiał mistrza, ale darzył go głęboką niechęcią. Według legendy, Michał Anioł interesował się pracą Rafaela w Willi Farnesine, gdzie malarz kładł freski. Pod nieobecność Rafaela, Michał Anioł odwiedził willę i w jednej z lunet na sklepieniu narysował głowę młodzieńca, chcąc w ten sposób przekazać młodemu artyście, że nic nie dzieje się bez  Michała Anioła.
25
Michał Anioł miał ugruntowaną pozycję wielkiego, podziwianego artysty, ale obawiano się go jako człowieka.
Był niesympatyczny dla ludzi, chmurny i gniewny, pełen pretensji i skory do kłótni. Przepełniała go twórcza pycha, przekonanie o jego niczym nie zagrożonej dominacji w świecie artystów. Ta ciągła wewnętrzna walka nie przynosiła mu poczucia spełnienia. Miał wiele planów i marzeń związanych ze swoją twórczością, ale nie wszystkie udawało mu się zrealizować. Za swoją największą klęskę uważał nieukończenie grobu papieża Juliusza II w takiej formie, jaką sobie zaplanował. Nie dokończył wielu zamówionych rzeźb, zakrystii w kościele San Lorenzo we Florencji i wielu innych.
26
Jego życie prywatne też się nie ułożyło.
Nigdy nie założył rodziny, żył jak pustelnik, nie posiadał wielu przyjaciół. Zarabiał sporo, ale wszystkie pieniądze przekazywał rodzinie. I był ciagle niespełniony, chciał tworzyć więcej i więcej. Pracował do końca swoich dni.
27
Michał Anioł rzeźbił wyłącznie w marmurze, na ogół sam, jedynie tworząc freski w Kaplicy Sykstyńskiej zatrudnił trzynastu pomocników.
Miał swoisty zwyczaj sygnowania swoich malowideł - wśród postaci, które malował, wstawiał swój wizerunek. Można go odnaleźć w Kaplicy Syksyńskiej czy na freskach w Cappella Paolina.
28
Swoją drogę artystyczną Michał Anioł zaczynał od malarstwa, następnie trzydzieści ostatnich lat poświęcił rzeźbie.
Pod koniec życia jednak pojawiła sie jeszcze jedna forma wyrazu artystycznego - pisał poezje. Wydał wiele sonetów i kazań, a tematami które głównie poruszał, była miłość i śmierć. Po raz pierwszy poematy Michała Anioła zostały wydane w 1623 roku przez jego siostrzeńca. Doczekały się również przekładu polskiego, którego dokonał Leopold Staff
29
Michał Anioł zmarł w Rzymie w 1564 roku, w wieku 89 lat.
Prawie do samej śmierci pracował nad Pietą Rondanini. Mieszkał ze swym służącym, Francesco Armadori, zwanym Urbino w skromnym domku Marcela de'Corvi (dziś w tym miejscu znajduje się pomnik Wiktora Emmanuela II). Po śmierci, dzięki staraniom jego bratanka, Lionarda i Kosmy I Medyceusza, ciało artysty zostało potajemnie sprowadzone do Florencji i ponownie pochowane. Odbyły się dwa pogrzeby Michała Anioła we Florencji. Pierwszy, następnego dnia po sprowadzeniu zwłok, w bazylice Santa Croce. Druga ceremonia pogrzebowa z właściwą oprawą odbył się prawie pięćset lat temu w bazylice San Lorenzo. Cała bazylika została udekorowana czarnymi zasłonami i malowidłami scen z życia artysty. W głównej nawie umieszczono cztery posągi symbolizujące: obraz, rzeźbę, architekturę i poezję. W centralnym miejscu ustawiono rzeźbę - alegorię Sławy. Michał Anioł spoczywa w bazylice Santa Croce, a jego nagrobek zaprojektował Giorgio Vasari.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

17 ciekawostek o Wicie Stwoszu
17 ciekawostek o Wicie Stwoszu
Wybitny twórca późnego gotyku
Wit Stwosz był niemieckim rzeźbiarzem, grafikiem i malarzem. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli późnego gotyku. Wykonał w swoim artystyczn ...
24 ciekawostki o Janie Kochanowskim
24 ciekawostki o Janie Kochanowskim
Reformator polskiej literatury
Był jednym z najbardziej wybitnych polskich twórców, którego twórczość odcisnęła się w znacznym stopniu na twórczości literatury polskiej. Polszczyzna ...
24 ciekawostki o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim
24 ciekawostki o Konstantym Ildefonsie Gałczyńskim
"Pokazałeś w wesołej herezji przez swe fraszki fiołkowe i gęsie, ile jest nonsensu w poezji, ile poezji w nonsensie"
Konstanty Ildefons Gałczyński - poeta o niezwykłej łatwości pisania, mistrz groteski i abstrakcyjnego humoru, który jak nikt inny potrafił łączyć spr ...
25 ciekawostek o Macieju Stuhrze
25 ciekawostek o Macieju Stuhrze
Aktor filmowy i teatralny, artysta kabaretowy
Jest synem słynnego aktora Jerzego Stuhra. W wieku 13 lat debiutował w "Dekalogu" Krzysztofa Kieslowskiego, trzy lata później zagrał główną rolę dziec ...
26 ciekawostek o Louise Glück
26 ciekawostek o Louise Glück
Laureatka literackiej Nagrody Nobla 2020
Louise Glück, amerykańska poetka i eseistka, dotychczas znana w Polsce niewielkiej rzeszy czytelników. W swojej twórczości nawiązywała do wątków osobi ...
36 ciekawostek o Tamarze Łempickiej
36 ciekawostek o Tamarze Łempickiej
Najdroższa polska malarka
Polska malarka o niesamowitym talencie, żyjąca niekonwencjonalnie, skandalistka, przez długi czas zapomniana, a w Polsce praktycznie nie znana. Dziś j ...
38 ciekawostek o Johnie Lennonie
38 ciekawostek o Johnie Lennonie
Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie
Jak każdy artysta wiódł ciekawe, nieszablonowe i niespokojne życie. Pochodził z rozbitego domu a jego dzieciństwo wcale nie wróżyło mu sukcesu. Na szc ...
17 ciekawostek o Leonardzie Cohenie
17 ciekawostek o Leonardzie Cohenie
Poeta z powołania, muzyk z przypadku
Kanadyjski poeta, pisarz i piosenkarz tworzący w stylu piosenki autorskiej, urodził się w Montrealu jako Leonard Norman Cohen. Pochodził z żydowskiej ...

Najnowsze tematy

22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
26 ciekawostek o mrówkach
26 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy