Ciekawostki o Etiopii

Etiopia
Znaleźliśmy 40 ciekawostek na temat Etiopii

Ojczyzna kawy

Etiopia to afrykański kraj o ciekawej i bardzo starej kulturze, o istnieniu której niewielu Europejczyków słyszało. Panuje tam niebywała jedność kulturowa, niespotykana nigdzie indziej w Afryce. Etiopia to też kraj słońca, niesamowitej przyrody, o której mówi się, że mogła być biblijnym Rajem, kawy i pięknych, bardzo życzliwych ludzi, którzy sami o sobie mówią, że mają skórę koloru miodu. Według legendy pochodzą od czarnej królowej Saby i izraelskiego króla Salomona.

1
Etiopia jest państwem położonym we wschodniej Afryce.
Oficjalna nazwa państwa brzmi Federalna Demokratyczna Republika Etiopii.
2
Do 1974 roku Etiopia nosiła nazwę Abisynia.
Nazwa ta wywodziła się prawdopodobnie od nazwy południowoarabskiego plemienia Habesz, które przywędrowało do Afryki przypuszczalnie jeszcze przed naszą erą. Jedną z przyczyn zmiany nazwy państwa być może było pogardliwe znaczenie słowa "habesz" w języku arabskim, oznaczające "mieszaniec", "włóczykij". Słowem tym w okresach waśni wyznawcy islamu określali chrześcijan.
3
Forma "Etiopia" pojawiała się już w tekstach biblijnych, odnoszących się do tego kraju.
Wyraz "Etiopia" wywodzi się z języka greckiego "aithiopes" i oznacza "brunatne twarze". Mianem tym określali mieszkańców terenów północno-wschodniej Afryki, greccy podróżnicy. Ponieważ nazwa ta występuje w oryginalnych tekstach biblijnych pisanych greką, została ona zaakceptowana jako oficjalna nazwa państwa.
4
Etiopia jest dużym krajem, prawie czterokrotnie większym od Polski - jej powierzchnia wynosi ponad 1,1 mln km2, z populacją ponad 100 mln ludzi.
Należy do najludniejszych państw na kontynencie afrykańskim, jest też krajem ludzi młodych, gdyż co druga osoba tam nie ukończyła osiemnastego roku życia.
5
Etiopia jest krajem śródlądowym leżącym we wschodniej części kontynentu afrykańskiego, w tzw. Rogu Afryki.
Róg Afryki, czyli Półwysep Somalijski jest szóstym pod względem powierzchni półwyspem na świecie (jego powierzchnia wynosi 750 000 km2), położonym między Zatoką Adeńską a Oceanem Indyjskim. Na półwyspie położone jest terytorium Somalii oraz częściowo Etiopii. Termin "Róg Afryki" jest czasami używany w odniesieniu do znacznie większego terytorium, obejmującego swym zasięgiem Erytreę, Dżibuti, Etiopię i Somalię. Tak zdefiniowany, liczy około 2 mln km2 powierzchni i prawie 90 mln mieszkańców.
6
Etiopia graniczy z sześcioma państwami.
Od południa graniczy z Kenią, od zachodu z Sudanem i Sudanem Południowym, na wschodzie graniczy z Dżibuti i Somalią, a na północnym wschodzie z Erytreą.
7
Człowiek zamieszkiwał tereny dzisiejszej Etiopii już od kilku milionów lat.
Świadczą o tym odkryte tam liczne szczątki szkieletowe przodków człowieka Ardipithecus (żyjący 4,4-5,8 mln lat temu) i Australopithecus (około 4,2-1,3 mln lat temu). Ciągła obecność człowieka na tych terenach poświadczona jest od około 1 mln do około 4000 lat p.n.e. W I tysiącleciu p.n.e. na afrykańskie wybrzeża Morza Czerwonego przenikały ludy z południowej części Półwyspu Arabskiego.
8
Od I w. n.e. w północnej części kraju rozwijało się państwo Aksum, w którym od połowy IV w. rozpoczęła się chrystianizacja (Aksum jako drugie po Armenii państwo świata przyjęło chrześcijaństwo w 333 r.).
Od połowy IV w. potęga Aksum zaczęła chylić się ku upadkowi, m.in. na skutek odcięcia go przez Persów od szlaków handlowych wiodących przez półwysep. Ekspansja na te tereny muzułmanów odizolowała kraj od pozostałego świata chrześcijańskiego. Między VIII a IX w. centrum państwa przesunęło się w głąb lądu, w górzyste rejony Lasta (historyczne tereny północno-środkowej Etiopii). Władzę w Lasta, na przełomie wieku XII i XIII przejęła dynastia Zague i jej najbardziej znany władca Lalibela.
9
Centrum państwa przesuwało się coraz dalej w głąb lądu, w górzyste , trudno dostępne tereny, na południe od Lasta.
W XIII wieku władzę przejęła dynastia z ludu Amhara, zwana salomońską, która według tradycji etiopskiej wywodziła się od izraelskiego króla Salomona, uważająca się za spokrewnioną z dynastią rządzącą  w Aksum. Pierwszy władca z tej dynastii Jykuno Amlak umocnił powiązania władzy świeckiej z kościelną - zawarł tzw. Święte Przymierze z duchowieństwem, wiążące interesy świeckich i kościelnych instytucji.
10
Wiek XIV i XV to okres wojen z sułtanami muzułmańskimi, którzy sąsiadowali od południa i wschodu z obecną Etiopią.
Etiopia z tych wojen wychodziła zwycięsko, poszerzając swoje granice. Panujący w XV w. cesarz Zera Jykob przeprowadził w państwie szereg reform dotyczących podziału administracyjnego i ujednolicenia zasad wiary. Wprowadził monofizytyzm obrządku etiopskiego (doktryna teologiczna, według której Chrystus posiada jedną złączoną naturę bosko-ludzką - natura boska została wchłonięta przez naturę ludzką) jako obowiązującą religię, przeprowadził reformy organizacji kościelnej. Stworzył podstawy jedności państwa, łącząc różnorodne podbite ludy przez wprowadzenie jednej religii i centralizację systemu administracyjnego.