Ciekawostki o Napoleonie Bonapartem

Napoleon Bonaparte
Znaleźliśmy 32 ciekawostki na temat Napoleona Bonapartego

Cesarz Francuzów

Napoleon Bonaparte uważany jest za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Mimo wszystko jest postacią kontrowersyjną, bo choć uznaje się jego geniusz militarny i wiele osiągnięć w uporządkowaniu prawnego i gospodarczego funkcjonowania Francji po rewolucji, to jednak historia zarzuca mu brawurę w dysponowaniu życiem ludzkim na wielu polach bitew, tyranię i w wielu przypadkach bycie okrutnym agresorem. W polskiej tradycji niepodległościowej XIX wieku, nadzieje związane z osobą Napoleona dotyczące odzyskania niepodległości budziły szacunek wobec niego, będący przejawem patriotyzmu, wyrazem miłości do ojczyzny i poczuciem tożsamości narodowej.

1
Napoleon Bonaparte był francuskim wojskowym, politykiem, cesarzem Francuzów i królem Włoch.
Żył w latach 1769-1821.
2
Urodził się jako Napoleone di Buonaparte w Ajaccio na Korsyce 15 sierpnia 1769 roku.
Był synem niezamożnego szlachcica włoskiego pochodzenia - Carla Marii Buonapartego i jego żony Letycji. Miał siedmioro rodzeństwa, czterech braci (Józefa, Ludwika, Lucjana, Hieronima) i trzy siostry (Karolinę Bonaparte-Murat, Paulinę Bonaparte-Borghese i Elizę Bonaparte-Baciocchi). Rodzina Buonaparte mieszkała na Korsyce w rodzinnym domu zwanym Maison Bonaparte.
3
Bonaparte był katolikiem,  jego chrzest odbył się w katedrze w Ajaccio.
Jako dziesięciolatek rozpoczął edukację w seminarium duchownym w Autun, gdzie uczył się języka francuskiego. Uczęszczał tam przez trzy miesiące, nie nauczył się jednak poprawnej wymowy francuskiej - mówił z korsykańskim akcentem.
4
Dzięki protekcji gubernatora Korsyki został przyjęty do szkoły wojskowej w Brienne-le-Chateau.
Był jednym z pięćdziesięciu królewskich stypendystów. W szkole miał opinię samotnika, który wolał naukę i czytanie książek od towarzystwa lepiej sytuowanych kolegów. Najchętniej studiował dzieła Polibiusza, Plutarcha, Flawiusza Arriana i Kwintusa Rufusa. Po pięciu latach pobytu w szkole, naukę kontynuował w I'Ecole Militaire w Paryżu. Szkołę tę ukończył w 1786 roku w stopniu podporucznika i otrzymał przydział do służby w artylerii.
5
Gdy Bonaparte miał szesnaście lat, zmarł jego ojciec.
Napoleon zawsze szanował swoją matkę, traktował ją z typowo korsykańskim pietyzmem. Inny natomiast miał stosunek do rodzeństwa. Traktował ich szorstko i autorytatywnie. Po śmierci ojca to on, a nie najstarszy brat Józef, przejął funkcję przewodzącego rodziną. Zajął się bratem Ludwikiem, który mieszkał z nim w różnych koszarach i wszystkiego go uczył. Szczególnym uczuciem darzył Napoleon też jedną z sióstr - Paulinę Bonaparte, do której odnosił się z wielką miłością.
6
Wybuch rewolucji francuskiej nie spowodował natychmiastowego przyłączenia się do niej Napoleona.
Próbował natomiast przystać do korsykańskich powstańców Paolego (bohater narodowy Korsyki, przywódca niepodległego państwa korsykańskiego, przeciwnik Napoleona Bonapartego) ale nie został przyjęty. W tej sytuacji opowiedział się po stronie francuskiej i przyłączył się do rewolucji. Został awansowany na porucznika, a gdy w 1793 roku na Korsyce wybuchło powstanie antyfrancuskie, rodzina Bonapartych musiała opuścić wyspę.
7
Podczas oblężenia Tulonu, Bonaparte został zaprzysiężony kapitanem artylerii sił rewolucyjnych.
Zjednał sobie wsparcie Augustyna Robespierre'a, młodszego brata lidera rewolucji, Maksymiliana Robespierre'a. Poparcia dostarczył mu też korsykański znajomy Salicetii. W oblężeniu Turynu wykorzystano strategię zaplanowaną przez Napoleona, osiągnięto sukces w walce z Anglikami, a sam Napoleon w trakcie natarcia został ranny w udo.
8
Sukces odniesiony podczas oblężenia Tulonu zaowocował mianowaniem dwudziestoczteroletniego Napoleona na generała brygady.
Został zauważony przez Komitet Ocalenia Publicznego i przydzielony do wojsk artyleryjskich w Armii Włoch.
9
Kolejnymi swoimi decyzjami wojskowymi, dokonaniami i skutecznością zyskiwał coraz większe zaufanie.
Został powołany do objęcia dowództwa nad oddziałami broniącymi Republiki, a później został dowódcą wojsk wewnętrznych i generałem dywizji.
10
W wieku 27 lat poślubił owdowiałą arystokratkę Józefinę de Beauharnais ( po śmierci męża była kochanką wielu wpływowych polityków).
Po ślubie z Józefiną, Buonaparte zmienił nazwisko, nadając mu francuską pisownię i wymowę. Józefina dzięki swym koneksjom spowodowała prawdopodobnie, ze Napoleon kilka dni po ślubie objął dowództwo nad wojskami francuskimi walczącymi z Austriakami na terytorium północnej Italii.