Ciekawostki o tajdze

Tajga

Największy na świecie biom lądowy

Tajga to borealne lasy składające się głównie ze świerków, sosen i modrzewi oraz w niewielkim stopniu z drzew liściastych. Występuje w północnej części Azji, Ameryki Północnej i Europy, w obrębie klimatu umiarkowanego chłodnego. W większej części strefy lasów iglastych występuje wieczna zmarzlina. Panujące w tajdze trudne warunki uniemożliwiają życie wielu przedstawicielom flory i fauny. Mimo tego żyją tam zarówno rośliny, jak i zwierzęta a nawet ludzie.
1.Tajga jest borealnym (północnym) lasem iglastym.
Lasy borealne występują na obszarze północnej Europy (Półwysep Skandynawski i Półwysep Kolski, które wraz z Międzymorzem Fińsko-Karelskim tworzą Półwysep Fennoskandzki, północna część Niziny Wschodnioeuropejskiej), północnej Azji (Syberia, Sachalin, Kamczatka) i Ameryki Północnej (Alaska, Kanada).
2.Określenie "tajga" używane jest przeważnie do lasów Eurazji.
Lasy amerykańskie określa się z reguły mianem borealnych lasów iglastych.
3.Tajga zajmuje 11,5% (17 mln km2) powierzchni lądowej Ziemi, ustępując jedynie pustyniom i suchym zaroślom (19% powierzchni lądowej Ziemi).
Największe jej obszary znajdują się w Rosji i Kanadzie. W Ameryce Północnej obejmuje większość śródlądowej Kanady, Alaski i części północnych przyległych Stanów Zjednoczonych. W Eurazji obejmuje większość Szwecji, Finlandii, znaczną część Rosji - od Karelii na zachodzie do Oceanu Spokojnego (w tym znaczną część Syberii), znaczną część Norwegii i Estonii, część szkockich wyżyn, niektóre przybrzeżne obszary Islandii oraz obszary północnego Kazachstanu, północnej Mongolii i północnej Japonii (na wyspie Hokkaido).
4.Tajgę w większości porastają lasy iglaste oraz w niewielkim stopniu liściaste.
Drzewa liściaste częściej występują na obrzeżach lasów, na terenach po pożarze (pożarzyskach), nad brzegami rzek i na bagnach, a także w terenach przymorskich, gdzie klimat jest łagodniejszy.
5.Główne gatunki drzew, długość sezonu wegetacyjnego i temperatury różnią się w poszczególnych rejonach występowania tajgi.
Lasy borealne Ameryki Północnej to głównie świerk, z niewielkim udziałem sosny w drzewostanie. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym są lasy świerkowo-jodłowe z jodłą balsamiczną, modrzewiem amerykańskim, świerkiem białym i czerwonym i żywotnikiem zachodnim, z domieszką brzozy papierowej i topoli osikowej. Skandynawska i fińska tajga składa się mieszanki świerka zwyczajnego z domieszką świerka syberyjskiego, sosny i brzozy. Dominującymi gatunkami w drzewostanie tajgi azjatyckiej są świerk syberyjski, jodła syberyjska, limba syberyjska, sosna zwyczajna, modrzew syberyjski i modrzew dahurski. Domieszką stanowią drzewa liściaste - brzozy, olsze, topola osika, a na południowych obrzeżach także lipa drobnolistna, klon zwyczajny i wiąz górski.Tajga wschodniosyberyjska to rozległy las modrzewiowy.
6.Tajga w swojej obecnej formie istnieje przez ostatnie 12 000 lat, od początku epoki holocenu.
Na północy tajga sąsiaduje poprzez lasotundrę (strefa przejściowa) z tundrą (bezdrzewną formacją roślinną w zimnym klimacie strefy arktycznej na półkuli północnej). Na południu natomiast z lasami liściastymi albo ze strefą stepową.
7.Lasy borealne są słabo zróżnicowane pod względem gatunkowym.
Drzewostany są zwykle jednopoziomowe i złożone z niewielkiej ilości gatunków drzew szpilkowych, takich jak: świerk (Picea), sosna (Pinus), jodła (Abies) i modrzew (Larix). Z rzadko występujących w tajdze drzew liściastych należy wymienić olchy (Alnus), topole (Populus), brzozy (Betula), jarzębiny (Sorbus), wierzby (Salix). Warstwa krzewów jest słabo wykształcona. Dobrze rozwinięte runo składa się z krzewinek z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), mszaków i porostów.
8.W tajdze występuje wysoka produkcja pierwotna - około 800 g suchej masy na m2 w ciągu roku, w połączeniu z wolno przebiegającym procesem dekompozycji (mineralizacji).
Prowadzi to do akumulacji materii organicznej w podłożu i do wytwarzania grubej warstwy ściółki. Igliwie opadające z drzew znacząco wpływa na proces zakwaszania i bielicowania gleb.
9.W tajdze azjatyckiej wyróżnia się dwa typy, różniące się składem gatunkowym - tajgę ciemną i tajgę jasną.
  • Tajga ciemna występuje głównie w zachodniej Syberii (po rzekę Jenisej i jezioro Bajkał). Na północy występują lasy świerkowo-modrzewiowe z domieszką limby syberyjskiej. W środkowej części lasy składają się głównie z limby syberyjskiej, na południu występuje formacja zwana urmanem, o drzewostanie zdominowanym przez świerka syberyjskiego, jodłę syberyjską i limbę syberysjką z domieszką lipy drobnolistnej
  • Tajga jasna (świetlista, świeża) występuje w środkowej i północno-wschodniej Syberii (na wschód od Jeniseju). Tworzy ją modrzew dahurski i świerk syberyjski z domieszką różnych gatunków wierzb i brzozy karłowatej
10.Lasy borealne rosną na ubogich glebach bielicowych, które cechuje bardzo kwaśny odczyn (pH 3,0-5,5).
W podłożu często występuje wieczna zmarzlina, której górne warstwy częściowo rozmarzają w okresie letnim, tworząc rozległe i grząskie bagna. Znaczne tereny pokrywają gleby torfowe.
Tajga
Znaleźliśmy 19 ciekawostek na temat tajgi

Przeczytaj również

Ciekawostki o Azji Ciekawostki o Aconcagua Ciekawostki o Murano Ciekawostki o Florydzie Ciekawostki o Mazurach

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o geografii Quizy z wiedzy ogólnej