Geografia

Ciekawostki o Arktyce

Znaleźliśmy 20 ciekawostek na temat Arktyki

Najbardziej wysunięty na północ obszar Ziemi

Arktyka to region polarny położony w najbardziej wysuniętej na północ części Ziemi. Ziemia w tym regionie ma zmienną sezonowo pokrywę śnieżną i lodową, głównie bezdrzewną wieczną zmarzlinę pokrytą arktyczną tundrą. Arktyka jest wyjątkowym regionem wśród ekosystemów Ziemi. Jej rdzenni mieszkańcy przystosowali się do zimnych i ekstremalnych warunków życia w tym regionie. Oprócz społeczności ludzkiej, życie w Arktyce obejmuje zooplankton, fitoplankton, ryby, ssaki morskie, ptaki, zwierzęta lądowe i rośliny. Ziemia arktyczna graniczy na południu z subarktyką.
1
Arktyka jest obszarem Ziemi otaczającym biegun północny.
Granice tego obszaru definiuje się dwojako:
  • według definicji klimatyczno-ekologicznej granicę tę wyznacza lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się z północną granicą wegetacji drzew
  • według drugiej, Arktyka jest obszarem ograniczonym przez koło podbiegunowe północne (krąg polarny) – równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39"N
2
Arktyka obejmuje części terytoriów należących do różnych państw oraz ocean.
Składa się z Oceanu Arktycznego, przyległych mórz oraz części Alaski (Stany Zjednoczone), Kanady, Finlandii, Grenlandii (Dania), Islandii, Norwegii, Rosji i Szwecji.
Nazwa pochodzi od greckiej nazwy gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy (Μεγάλη Άρκτος).
3
Arktykę charakteryzują mroźne zimy i chłodne lata.
Opady występują głównie w postaci śniegu i są niewielkie - na większości terenu mniej niż 50 cm. Silne wiatry często wzniecają śnieg, tworząc iluzję ciągłych opadów.
Średnia temperatura w zimie może spaść nawet do -40 ° C , a najniższa zarejestrowana temperatura wynosiła około -68 ° C.
Klimat na wybrzeżach jest łagodzony przez wpływy oceaniczne, charakteryzuje się na ogół wyższymi temperaturami i większymi opadami śniegu niż suche i chłodniejsze obszary wewnętrzne.
4
Obecnie Arktyka dotknięta jest globalnym ociepleniem (zmiany klimatu są wyraźnie szybsze od tych występujących naturalnie i nie są one spowodowane czynnikami naturalnymi).
Zmiany klimatyczne powodują poważne problemy środowiskowe. Obejmują one kurczenie się lodu morskiego, topnienie pokrywy lodowej Grenlandii czy odwilż wiecznej zmarzliny, co powoduje konsekwencje społeczne dla mieszkańców i konsekwencje geopolityczne. Zmieniająca się Arktyka może spowodować globalne reperkusje poprzez zmiany w cyrkulacji oceanicznej lub arktyczne wzmocnienie - zjawisko polegające na tym, że każda zmiana bilansu promieniowania powoduje większą zmianę temperatury w pobliżu biegunów niż średnia planetarna (bieguny odczują ocieplenie, a tereny równikowe ochłodzenie).
5
Życie w Arktyce charakteryzuje się przystosowaniem do krótkich sezonów wegetacyjnych z długimi okresami nasłonecznienia oraz zimnymi, ciemnymi, pokrytymi śniegiem warunkami zimowymi.
Roślinność arktyczna składa się z takich roślin, jak krzewinki, trawy, zioła, porosty i mchy, które rosną stosunkowo blisko ziemi, tworząc tundrę. W miarę przemieszczania się na północ ilość ciepła dostępnego dla wzrostu roślin znacznie się zmniejsza. Na obszarach najbardziej wysuniętych na północ rośliny znajdują się na granicy metabolicznej - niższe temperatury latem powodują zmniejszenie wielkości, liczebności, produktywności i różnorodności roślin.
Drzewa nie mogą rosnąć w Arktyce, ale w cieplejszych rejonach krzewy są powszechne i mogą osiągać 2 m wysokości, a turzyce, mchy i porosty mogą tworzyć grube warstwy.
W najzimniejszych częściach Arktyki większość ziemi jest naga; przeważają mchy i porosty, a także kilka rozproszonych traw.
6
Jedną z najbardziej wysuniętych na północ roślin na świecie jest mak arktyczny (Papaver radicatum).
Kolejnym makiem skrajnej północy jest mak Svalbard, gatunek pospolity na Svalbardzie - północno-wschodniej Grenlandii i niewielkim obszarze północnej Norwegii. Jest to symboliczny kwiat Svalbardu.
Przykładem krzewu karłowatego jest mącznica lekarska, która przystosowana jest do klimatu arktycznego i subarktycznego i występująca okołobiegunowo w Ameryce Północnej, Azji i Europie.
7
Na obszarach o trwałej pokrywie lodowej dochodzi czasami do zjawiska zwanego zakwitem lodu.
Polega ono na zmianie zabarwienia jego powierzchni na skutek masowego wystąpienia glonów.
8
Zwierzęta żyjące na Antarktydzie też wytworzyły przystosowania do panujących tam warunków.
Przede wszystkim jest to grubość futra i warstwa tłuszczu.
Fauna tego regionu obejmuje zarówno zwierzęta lądowe (renifery, zające bielaki, niedźwiedzie i lisy polarne, lemingi, wilki, woły piżmowe, łosie, gronostaje, wiewiórki arktyczne), jak i morskie ssaki (wieloryby, foki,) oraz ptaki (nurzyki, alki, puchacze śnieżne, maskonury, rybitwy popielate).
9
Arktyka obfituje w zasoby naturalne: ropę naftową, gaz ziemny, minerały.
Zasobem naturalnym jest także słodka woda (1/5 zasobów wodnych Ziemi) oraz ryby i, jeśli uwzględnia się subarktykę, to także lasy.
Arktyka obejmuje jedne z ostatnich i najbardziej rozległych obszarów dzikiej przyrody na świecie, a jej znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i genotypów jest znaczne.
10
Państwa rejonu arktycznego prowadzą spór o prawo do wydobycia zasobów naturalnych tego regionu.
Oszacowano, że w dnie morskim Arktyki znajduje się co najmniej 90 miliardów baryłek ropy naftowej i około 1,67 biliona m3 gazu ziemnego. Obfite też są złoża klatratu metanu - krystalicznej substancji, wizualnie bardzo podobnej do lodu, złożonej z cząsteczek wody i metanu.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o palczaku madagaskarskim
Przez wielu uważany za najdziwniejsze i najbrzydsze zwierzę świata. Do 1961 roku uważany za gatunek wymarły. Występuje tylko na Madagaskarze. Tubylc ...
Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o kasztanach
Kasztan nie jest tym samym drzewem, które powszechne jest w naszych ogrodach i parkach, choć potocznie takim mianem się go określa. Kasztan, w odróżni ...
Ciekawostki o Poczdamie
Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnor ...
Ciekawostki o kuokach
Kuoki słyną ze swojego uśmiechu. Te małe torbacze zamieszkujące Australię stały się swego rodzaju światowym fenomenem. Od 2010 roku rzesze turystów po ...
Ciekawostki o Camilli Parker Bowles
Od 50 lat jej życie toczy się u boku obecnego króla Karola III. Pochodzi z dobrze sytuowanej, szlacheckiej rodziny. Ma za sobą burzliwą historię, nieu ...
Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zygmunt I Stary był przedostatnim Jagiellonem na polskim tronie. Jako przedostatni z sześciu braci nie był brany pod uwagę, jako następca tronu. Okoli ...
Ciekawostki o zamku Balmoral
Zamek Balmoral jest prywatną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakupiony w 1852 roku przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, stał się ...