Zamek Królewski na Wawelu

W 1795 roku Prusacy wykradli z Wawelu insygnia koronacyjne królów Polski, które przepadły bezpowrotnie.

Wojska zaborcze, które wkroczyły na zamek, grabiły go i niszczyły. Rezydencję królewską przeznaczono na koszary wojsk austriackich. 

Większe sale poprzegradzano ścianami działowymi (zniszczono wiele stropów, zamurowano okna i część krużganków, obniżono dachy).

Wojska austriackie zajmowały Wawelskie Wzgórze przez znaczną część XIX wieku. Zniszczeniu uległ wtedy też zamek dolny, wyburzono gotyckie kościoły św. Michała i św. Jerzego, szkołę katedralną, dom księdza Borka, zespół bramy Dolnej.

Więcej o Zamku Królewskim na Wawelu

Podobne tematy