Ciekawostki o zamku w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie
Znaleźliśmy 26 ciekawostek na temat zamku w Krasiczynie

Renesansowa rezydencja magnacka

Zamek w Krasiczynie położony w pobliżu przeprawy przez San, jest jednym z najpiękniejszych obiektów i jednym z cenniejszych zabytków architektury polskiego renesansu. Zachwyca swym kunsztem i pięknem krajobrazu. Wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku był w posiadaniu wielu znamienitych rodów magnackich. Dziś może poszczycić się swą bogatą historią, niezwykłą architekturą i zdobiącym go parkiem, który wkomponował się w naturalny krajobraz.

1
Ten renesansowy zamek położony jest w niewielkiej odległości od Przemyśla, w niewielkiej miejscowości Krasiczyn.
Krasiczyn to wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, nad Sanem. Krasiczyn uzyskał około 1620 roku lokację miejską, ale został zdegradowany przed 1919 rokiem.
2
W XVI wieku właścicielem wsi został mazowiecki szlachcic zagrodowy herbu Rogala, Jakub z Siecina, który istniejący tam dwór obronny zaczął przekształcać w zamek.
Zabudowania ówczesne składały się z budynku bramnego, dworu i zabudowań gospodarczych. Całość otoczona była wałem i fosą.
3
Potomkowie Jakuba z Siecina przyjęli nazwisko Krasicki.
Od ich nazwiska, zamek i pobliską wieś nazwano około 1602 roku Krasiczyn.
4
Od końca XVI wieku, kasztelan przemyski Stanisław Krasicki, syn Jakuba, rozpoczął budowę zamku.
Kolejny właściciel, Marcin Krasicki, uznawany za jednego z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki w Polsce, przekształcił surowy zamek obronny swojego ojca we wspaniałą rezydencję.
5
Wybudował on zamek w formie czworoboku, ze ścianami zorientowanymi według stron świata.
W narożnikach tych ścian znajdują się cztery cylindryczne baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka, zwana także Rycerską. Istnienie tych baszt miało symbolizować odwieczny porządek oraz role: Kościoła, króla, papieża i szlachty.
6
Od północy i wschodu dziedziniec zamku otaczają skrzydła mieszkalne.
Od południa i zachodu znajdują się mury kurtynowe zakończone ażurową attyką. Pośrodku skrzydła zachodniego znajduje się przedbramie z bramą i kwadratową wieżą zegarową - stąd przez zwodzony, a później kamienny most, prowadziła droga z istniejącego wówczas miasteczka do zamku.
7
Jedną z baszt, Basztę Boską, nakryto kopułą i przekształcono w kaplicę.
Kaplica ta przyrównywana jest do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
8
Baszta Papieska swą nazwę zawdzięcza temu, że znajdowały się w niej pokoje gościnne przeznaczone dla wysokich dostojników kościelnych.
Pokoje te były zdobione licznymi dekoracjami malarskimi i snycerskimi (sztuka rzeźbienia w drewnie). Znajdowały się tam obrazy związane z elekcją papieża i jego wjazd do Watykanu oraz portrety papieży. Na zewnątrz baszta ozdobiona była dekoracjami sgraffitowymi (technika dekoracyjna malarstwa ściennego). Baszta ozdobiona jest attyką, będącą kopią papieskiej korony Klemensa VIII.
9
Na zewnątrz Baszty Papieskiej, od strony północnej, wmurowany jest kamień przypominający kształtem duży bochen chleba.
Według ludowych przekazów, na tej wielkości chleb zarabiał robotnik pracujący przy budowie.
10
W pokojach gościnnych Baszty Papieskiej gościł prawdopodobnie nuncjusz papieski Cosimo de Torres.
Nuncjusz miał ponoć w kaplicy w Baszcie Boskiej wręczyć miecz poświęcony przez papieża. Chciano w ten sposób nakłonić Polaków do wzięcia udziału w wojnie z Turkami.