Ciekawostki o Niedźwiedziu brunatnym

11
Niedźwiedź grizzly jest podgatunkiem niedźwiedzia brunatnego.
Więcej o niedźwiedziach grizzly dowiesz się z tego artykułu.
12
Istnieje kilkanaście podgatunków niedźwiedzia brunatnego.
13
Okres rozrodczy trwa u nich od maja do lipca.
Ruja u samicy niedźwiedzia może trwać od 10 do 30 dni. W tym czasie samica kopuluje z wieloma samcami.
14
Ich ciąża trwa 8 miesięcy.
Poród, w którym na świat przychodzi od 2 do 3 młodych odbywa się w zimie.
15
Młode niedźwiedzie stają się samodzielne w wieku powyżej 2 lat, choć matka może je karmić mlekiem nawet 30 miesięcy.
Dojrzałość płciową osiągają po około 4 – 6 latach.
16
W okresie od lata do jesieni niedźwiedź brunatny może podwoić swoją wagę z wiosny, przybierając do 180 kg tłuszczu.
Dzięki zmagazynowaniu takiego zapasu będzie w stanie przetrwać mroźną zimę.
17
W naturze żyją od 30 do 40 lat.
Niedźwiedzie brunatne trzymane w niewoli są w stanie dożyć wieku 50 lat.
18
Samice pozostają płodne bardzo długo.
Zaobserwowano, że w naturze samice rozmnażają się do 28 roku życia. Jest to najwyższy wiek reprodukcyjny jaki występuje spośród wszystkich gatunków niedźwiedzi.
19
Według ostatnich badań na terenie Europy żyje 17 tysięcy tych zwierząt.
W tym zestawieniu nie uwzględnia się Rosji, Ukrainy i Białorusi. Największa populacja w Europie żyje w Rumunii a jej rozmiar wynosi około 8000 niedźwiedzi.
20
Globalna populacja tych zwierząt jest szacowana na 200 tysięcy.
Na terenach byłego ZSRR żyje około 120 tysięcy osobników.