Ciekawostki o Julianie Tuwimie

Julian Tuwim

Poeta

Tuwim był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Znany był ze swojego specyficznego humoru objawiającego się bystrością umysłu i świeżością. Jego twórczość uważana jest za trudną, ze względu na częste gry słów, zwielokrotnienia znaczeń jednego wyrazu poprzez inne. Poeta posługuje się w niej błyskotliwym i giętkim językiem, a jego wiersze charakteryzują się niebywałym pięknem i kulturą słowa.
1.Julian Tuwim był poetą, pisarzem, autorem wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek.
Był też współzałożycielem kabaretu literackiego "Pod Picadorem" i grupy poetyckiej "Skamander". Blisko współpracował z tygodnikiem "Wiadomości Literackie" wydawanym w Warszawie w latach 1924-1939.
2.Obok twórczości własnej przez całe życie uprawiał także przekłady poetyckie, mówi się o nim, że był pierwszym nowoczesnym tłumaczem poezji w Polsce.
Najchętniej tłumaczył poezję rosyjską - był zafasynowany Puszkinem, ale tłumaczył także poezję francuską, łacińską i niemiecką. Jako łodzianin od najmłodszych lat miał do czynienia z różnorodnościa narodową, religijną i językową, gdyż w Łodzi wówczas pokojowo współistniały cztery kultury: polska, rosyjska, niemiecka i żydowska. Języków obcych nauczył się w rosyjskim gimnazjum, gdzie mówienie po polsku było zabronione, a jako języków obcych uczono niemieckiego i francuskiego.
3.Jako tłumacz, Tuwim zadebiutował przekładem wiersza Leopolda Staffa na esperanto.
Na ten język tłumaczył także utwory Słowackiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Artura Rimbauda.
4.Urodził się w Łodzi przy ulicy Widzewskiej 44 (obecnie Kilińskiego 46) 13 września 1894 roku, w zasymilowanej mieszczańskiej rodzinie żydowskiej.
Ojciec poety, Izydor Tuwim był urzędnikiem oddziału łódzkiego Azowsko-Dońskiego Banku Handlowego. Studiował w Paryżu, znał kilka języków obcych. Matka, Adela z Krukowskich pochodziła z inteligenckiej rodziny, była córką właściciela drukarni. Jej czterej bracia byli adwokatami i lekarzami. Dzieciństwo Juliana i jego siostry Ireny nie było beztroskie. Małżeństwo rodziców nie było zbyt udane, matka była neurotyczna i przewrażliwiona, a swoje lęki przed światem przekazywała dzieciom. Po śmierci męża próbowała popełnić samobójstwo, dlatego ostatnie lata życia spędziła w szpitalu dla psychicznie chorych w Otwocku. Podczas wojny, w czasie likwidacji getta, matka Tuwima została zastrzelona przez Niemców i pochowana w masowym grobie. Tuwim doprowadził do ekshumacji ciała matki i przeniósł je do grobu obok ojca na cmentarzu żydowskim w Łodzi.
5.Tuwim uczył się w latach 1904-1914 w Męskim Gimnazjum Rządowym w Łodzi.
Było to gimnazjum rosyjskojęzyczne. W czasach carskich uczęszczło do niego 150 uczniów. W 1905 roku uczniowie gimnazjum aktywnie wzięli udział w walce o wprowadzenie języka polskiego do szkół.
6.Nie był zbyt dobrym uczniem, nie interesowały go przedmioty ścisłe.
Z powodu złych ocen z matematyki musiał powtarzać szóstą klasę.
7.W 1916 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiował prawo i polonistykę, ale naukę zakończył po jednym semestrze. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął współpracę z miesięcznikiem młodzieży akademickiej UW - Pro Arte et Studio. Był także współzałożycielem, obok Antoniego Słonimskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia, grupy poetyckiej "Skamander". Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa.
8.W 1919 roku Tuwim ożenił się ze Stefanią Marchew.
Stefania Marchew pochodziła z żydowskiej rodziny. Jej ojciec był handlowcem, a matka śpiewaczką. Tuwima poznała w 1912 roku w Łodzi, byli rówieśnikami. Była literatką i tłumaczką. Po ślubie z Tuwimem stale mu towarzyszyła. Poeta poświęcił jej liczne wiersze, m.in. "Przy okrągłym stole" (ten tekst, w nieco zmienionej wersji spopularyzowała w piosence "Tomaszów" Ewa Demarczyk). Poświęcił jej także tomik "Moja miłość". Stefania Tuwimowa zmarła 12 marca 1991 roku w Warszawie i pochowana jest obok męża na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
9.Debiutem poetyckim Tuwima był wiersz "Prośba" opublikowany w 1913 roku w "Kurierze Warszawskim".
Wiersz podpisany był inicjałami St. M. (były to incjały jego przyszłej żony).
10.Tuwim podpisywał swoja twórczość ponad czterdziestoma pseudonimami.
Były to, m.in. : Tuvim, Schyzio Frenik, Pikador, Roch Pekinski, Mulek Róż, Korek i Amorek, Teofil, Madam Ickiewicz, Stary małpiarz, Fra Filippo Sconoppi, Harryman, Ikacy Ikacewicz początkujący, Prof. Baltazar Dziwacki, Profesor Ptaszek i inne.
Julian Tuwim
Znaleźliśmy 26 ciekawostek na temat Juliana Tuwima

Przeczytaj również

Ciekawostki o Poli Negri Ciekawostki o Martynie Wojciechowskiej Ciekawostki o Jerzym Popiełuszce Ciekawostki o Władysławie II Wygnańcu Ciekawostki o Janie Brzechwie

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej