Ciekawostki o Juliuszu Cezarze

Juliusz Cezar

Divus Iulius

Człowiek ten miał olbrzymie pokłady ambicji, które realizował mozolnie przez cały okres swojego życia. Metodyczne podejście do pracy nad swoją karierą, umiejętność tworzenia sojuszy oraz sabotowania politycznych posunięć przeciwników w połączeniu z doskonałym talentem taktycznym doprowadziły Juliusza Cezara na szczyt władzy w Rzymie.

Jego skuteczność i rosnące wpływy wzbudzały strach wśród rzymskich senatorów, którzy obawiali się przekształcenia republiki w monarchię. Doprowadziło to do zawiązania się przeciw niemu spisku, który zakończył się morderstwem aspirującego cesarza. Choć spiskowcy byli przekonani, że zabicie Cezara ocali Rzym od zmiany ustroju, w rzeczywistości jedynie na kilkanaście lat opóźniło powstanie Cesarstwa Rzymskiego.

1.Urodził się w Rzymie najprawdopodobniej 12 lipca 100 r. p.n.e.
Pochodził z rodziny miejskich patrycjuszy o średnich wpływach politycznych w mieście. Jego rodzicami byli Gajusz Juliusz Cezar Starszy i Aurelia Kotta.
2.Juliusz Cezar zmuszony był bardzo szybko wydorośleć.
W roku 85 p.n.e. zmarł nagle jego ojciec, przez co szesnastoletni Juliusz musiał zostać głową rodziny.
3.Podobno Cezar cierpiał na epilepsję.
Nie ma jednoznacznych dowodów jednak przesłanki opiera się relacjach Plutarcha. Obecna wiedza medyczna skłania się jednak że za przyczyny napadów polityka była odpowiedzialna malaria, pasożytnicza choroba mózgu lub hipoglikemia.
4.Został mianowany Flamen Dialis, wysokim kapłanem Jowisza.
Uzyskał to stanowisko pod koniec 87 lub na początku 86 roku p.n.e.
5.Najwyższą godnością religijną został jednak obdarzony w roku 63 p.n.e. gdy wybrano go na stanowisko Pontifex Maximus.
Był to najwyższy w Rzymie kapłan, sprawujący pieczę nad całym życiem religijnym. Urząd ten zapewniał również znaczne wpływy polityczne co było dla Juliusza Cezara najważniejsze.
6.W roku 84 lub 83 p.n.e. poślubił Kornelię, córkę Lucjusza Korneliusza Cynny, rzymskiego polityka przywódcy stronnictwa popularów.
Kornelia była pierwszą żoną Juliusza Cezara, zawierając związek małżeński miała 14 lat. Z tego małżeństwa pochodziło jedyne prawowite dziecko Cezara, Julia. Małżeństwo z Kornelią trwało około trzynastu lat, zmarła nagle w roku 69 lub 68 p.n.e. Przyczyny zgonu nie są znane jednak najczęściej wysuwa się hipotezę że mogła umrzeć przy porodzie.
7.Był żonaty trzykrotnie.

Po śmierci Kornelii już w następnym roku ożenił się z Pompeją, z którą rozwiódł się sześć lat później w wyniku skandalu obchodów święta Bona Dea, którym Pompeja przewodziła. Obchody święta były zarezerwowane wyłącznie dla kobiet, lecz w roku 62 p.n.e. na teren świątyni przedostał się niejaki Klodiusza, przebrany za kobietę w celu uwiedzenia Pompeji. Klodiusz został zdemaskowany a afera, która wybuchła w związku z obrażeniem bogini wstrząsnęła całym Rzymem.

Dwa lata po rozwodzie z Pompeją Cezar ożenił się z młodszą o 24 lata Kalpurnią, która pozostała jego żoną aż do tragicznej śmierci Cezara.

8.Pierwsze sukcesy militarne osiągał już w 74 roku p.n.e. gdy odparł inwazję królestwa Pontu na Bitynię.
Udało mu się skonsolidować rozproszone rzymskie oddziały, zebrać najemników i odeprzeć agresorów, którym przewodził Mitrydates VI Eupator.
9.Kolejne sukcesy militarne pojawiły się po 61 roku p.n.e. gdy Juliusz Cezar wyruszył do Hiszpanii.
Objął stanowisko namiestnika prowincji Hispania Ulterior, gdzie postanowił podbić dotychczas nie zajęte przez Rzym regiony. Po początkowych trudnościach przyłączył nowe tereny oraz zyskał tytuł imperatora.
10.Po raz pierwszy został konsulem w roku 59 p.n.e.
Stanowisko konsula było jednym z dwóch najwyższych stanowisk w republice. Kadencja trwała rok a zakresem obowiązków była szeroko pojęta polityka zagraniczna. Pomimo niechęci i licznych aktów korupcji wycelowanej w Cezara, objął on urząd pokonując konserwatystę Marka Kalpurniusza Bibulusa. Stanowisko to obejmował jeszcze czterokrotnie, w roku 48, 46, 45 i 44 p.n.e.
Juliusz Cezar
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Juliusza Cezara

Przeczytaj również

Ciekawostki o Janie Matejko Ciekawostki o Mikołaju Koperniku Ciekawostki o Janie Pawle II Ciekawostki o Albercie Einsteinie Ciekawostki o świętej Łucji

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej