Państwa

Ciekawostki o Kanadzie

Znaleźliśmy 45 ciekawostek na temat Kanady

Drugi co do wielkości kraj na świecie

Kanada, zwana często Krajem Klonowego Liścia, jest po Rosji drugim co do wielkości krajem świata.

Według ustaleń World Happiness Report, specjalnego raportu sporządzonego w 2019 roku dla ONZ, należy ona do dziesięciu najszczęśliwszych krajów na świecie. Zdecydowały o tym korzystne warunki naturalne, bardzo dobrze funkcjonująca gospodarka, a także, w dobie promowanej przez rząd wielokulturowości i zahamowaniu trwającego od wieków konfliktu między ludnością anglojęzyczną a francuskojęzyczną, coraz bardziej harmonijnie rozwijające się społeczeństwo.

Kanada
1
Kanada leży w północnej części Ameryki Północnej, nad trzema oceanami: Atlantyckim, Arktycznym i Spokojnym.

Zajmuje 2/5 kontynentu północnoamerykańskiego, obejmując część lądową oraz liczne wyspy (m.in. Archipelag Arktyczny na północy i Nową Fundlandię na wschodzie).

Od południa i północnego wschodu graniczy ze Stanami Zjednoczonymi - jest to jedyne państwo na lądzie, z którym Kanada graniczy. Posiada jeszcze granicę morską z francuskim terytorium Saint-Pierre i Miquelon i należącą do Danii Grenlandią (terytorium spornym między Kanadą a Danią jest wyspa Hans - niewielka niezamieszkana wyspa o powierzchni 1,3 km2, leżąca pomiędzy Wyspą Ellesmere'a a Grenlandią).

2
Jest drugim co do wielkości państwem świata.

Całkowita powierzchnia kraju wynosi 9 984 670 km2, a powierzchnia wód - 891 163 km2.

Linia brzegowa Kanady ma długość 243 791 km, co w przybliżeniu odpowiada 2/3 odległości Ziemi od Księżyca. Urozmaicona jest dziesiątkami półwyspów i zatok, a także przybrzeżnych wysp i archipelagów.

Zachodnie wybrzeże jest wysokie, z licznymi fiordami i wyspami, będącymi częścią zanurzonego w oceanie fragmentu Gór Nadbrzeżnych. Największe z tych wysp to: Vancouver i Wyspy Królowej Charlotty. Wschodnie wybrzeże tworzą półwyspy Labrador i Nowa Szkocja, oddzielone Zatoką Świętego Wawrzyńca, a także wyspy: Nowa Fundlandia, Cape Breton, Anticosti, Wyspa Księcia Edwarda.

3
Kanada jest monarchią konstytucyjną, a głową państwa jest król Karol III - w jego imieniu władzę sprawuje gubernator generalny.
Jest demokracją parlamentarną z federalnym systemem administracyjnym i silnymi tradycjami demokratycznymi.
4
Ramy prawne państwa określa Konstytucja Kanady, obejmująca tekst pisany i niepisane zasady i zwyczaje.

Konstytucja została uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 roku i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego roku, stanowi ona pełną suwerenność Kanady.

Konstytucja zawiera Ustawę o Ameryce Brytyjskiej z 1867 roku. Jej ważną częścią jest Kanadyjska Karta Praw i Swobód, gwarantująca 34 podstawowe prawa obywatelskie, m.in. wolność religijną, wolność słowa, wolność nauczania języków mniejszości kulturowych i tolerancję kulturową. Konstytucja gwarantuje również prawa rdzennych ludów Kanady oraz definiuje zakres kompetencji prowincji i terytoriów. Została uchwalona i przyjęta bez zgody Quebecu, który nigdy jej nie podpisał (formalnie jej nie uznaje, w praktyce korzysta z jej zapisów).

5
Parlament Kanady składa się z Króla i dwóch izb: wybieralnej Izby Gmin i mianowanego Senatu.
Członkowie Izby Gmin wybierani są w wyborach powszechnych, a członków Senatu nominuje premier, a mianuje formalnie gubernator generalny. Senatorowie swoje mandaty sprawują do ukończenia 75 lat.
6
Kanada posiada cztery główne partie polityczne : Konserwatywną Partię Kanady, Liberalną Partię Kanady, Nową Demokratyczną Partię Kanady i Blok Quebecu.
Obecny rząd tworzy Liberalna Partia Kanady.
7
Kanada jest federacją dziesięciu prowincji i trzech terytoriów.
Prowincje to: Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebeck i Saskatchewan. Terytoria to: Nunavut, Terytoria-Północno-Zachodnie i Jukon. Prowincje są bardziej niezależne od rządu federalnego niż terytoria.
8
Kanada i Stany Zjednoczone mają najdłuższą granicę na świecie.
Państwa te współpracują wojskowo i są dla siebie największymi partnerami handlowymi. Kanada prowadzi jednak niezależną politykę zagraniczną, w tym utrzymuje pełne stosunki dyplomatyczne z Kubą, odmówiła też udziału w wojnie irackiej. Ponadto utrzymuje historyczne, gospodarcze i wojskowe więzi z Wielką Brytanią, Francją i byłymi koloniami brytyjskimi i francuskimi, jest członkiem Wspólnoty Narodów i Frankofonii (międzynarodowa organizacja zrzeszająca ludzi i państwa posługujące się językiem francuskim).
9
Kanada od 1945 roku należy do ONZ.
Jest założycielem i członkiem NATO od roku 1949.  Jest także członkiem NAFTA, Wspólnoty Narodów, G7, APEC. Jako jeden z najbogatszych krajów świata, Kanada jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD.
10
Między Polską a Kanadą odbywa się ruch bezwizowy.
W 2015 roku obroty handlowe Polski z Kanadą wynosiły 1,6 mld USD.
11
Według spisu ludności z 2011 roku, Kanadę zamieszkiwało 33 476 688 mieszkańców.
W porównaniu do lat minionych nastąpił wzrost liczby mieszkańców spowodowany głównie przez osiedlanie się imigrantów. Około 3/4 Kanadyjczyków mieszka w odległości do 150 km od granicy z USA. Najwięcej ludzi mieszka w dużych miastach, szczególnie w Toronto, Montrealu, Ottawie, Vancouver i ich przedmieściach.
12
Kanada jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów na świecie.
Gęstość zaludnienia tam wynosi 3,5 osoby na km2. Najgęściej zaludnionym obszarem jest tzw. Korytarz Quebec-Windsor położony wzdłuż linii o długości 1150 km między tymi miastami, w pobliżu Wielkich Jezior i Rzeki Świętego Wawrzyńca, w którym mieszka 57% ludności kraju.
13
Jest krajem bardzo zróżnicowanym etnicznie.
Istnieją tam 34 grupy etniczne liczące mniej więcej 100 tys. osób. Największą grupą etniczną są Anglicy (20,2%), następnie Francuzi (15,8%), Szkoci (14%), Irlandczycy (12,9%), Niemcy (9,3%), Włosi, Chińczycy, Ukraińcy i rdzenni mieszkańcy Kanady - ich liczba rośnie niemal dwukrotnie szybciej niż cała populacja kanadyjska.
14
Kanada posiada najwyższy na świecie wskaźnik imigracji per capita.
Jest ona napędzana przez politykę gospodarczą i imigracyjne prawo rodzinne, które duży nacisk kładzie na jednoczenie rodzin. Kanada przyjmuje też dużą liczbę uchodźców, pochodzących w ostatnich latach z Azji, głównie z Indii, Chin, Pakistanu. Ostatnia duża imigracja europejska do Kanady miała miejsce w czasie stanu wojennego w Polsce. Szacuje się, że w Kanadzie mieszka około miliona Polaków, a osób polskiego pochodzenia około 1,5 miliona. W tej liczbie mieści się kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów, którzy w II połowie XIX w. osiedlili się w okolicach Barry's Bay i dzisiejszego Wilna (miejscowość położona w hrabstwie Renfrew w prowincji Ontario).
15
Największym kanadyjskim miastem jest Toronto - stolica prowincji Ontario.
Pełni ono funkcję ekonomicznej i kulturalnej stolicy kraju. Jest najbardziej wieloetnicznym miastem świata, zamieszkanym przez ponad 150 grup etnicznych, które w 2001 roku otrzymało nadany przez ONZ tytuł World's Most Multicultural City. Jest też największą i najprężniej rozwijającą się kanadyjską metropolią, liczącą ponad 2,6 mln mieszkańców. Połowę tej liczby stanowią imigranci z różnych zakątków świata. Według szacunkowych danych, ponad 80 tys. mieszkańców Toronto mówi po polsku.
16
Stolicą Kanady jest Ottawa, która jest czwartym pod względem wielkości miastem w kraju.
Stolica położona jest we wschodniej części prowincji Ontario, na południowym brzegu rzeki Ottawa. Na terenach dzisiejszej Ottawy zamieszkiwały pierwotne plemiona Algonkinów (plemię indiańskie), a pierwsza europejska osada (Wright's Town) powstała tam w 1801 roku. W 1857 roku królowa Wiktoria wybrała Ottawę na stolicę Kanady, gdyż stanowiła kompromis pomiędzy dwoma największymi kanadyjskimi miastami - Montrealem i Toronto, leżała relatywnie daleko od dużych, przemysłowych miast Stanów Zjednoczonych i nie była zdominowana przez kulturę angielską lub francuską. Miasto jest dwujęzyczne, choć dominujący jest język angielski (jest językiem ojczystym dla ponad 60% mieszkańców miasta). Ottawa pierwotnie nosiła nazwę Bytown, od nazwiska angielskiego pułkownika Johna By, który wydatnie przyczynił się do rozwoju tej dawnej indiańskiej osady.
17
Drugim co do wielkości kanadyjskim miastem jest Montreal, miasto leżące nad Rzeką Świętego Wawrzyńca, w prowincji Quebec.
Jest to główny ośrodek gospodarczy i kulturalny francuskojęzycznej części Kanady oraz największy port wschodniej części kraju. Powstał jako niewielka osada francuska na cześć królewską nazwany Mont Royal - "Wzgórze królewskie" - stąd obecna nazwa. Zespół miejski położony jest przede wszystkim na dwóch wyspach - Ile de Montreal i Jesus. Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli w 1535 roku do wyspy, na której dziś leży Montreal byli Jacques Cartier i jego towarzysze. Niedaleko miasta została zbudowana w 1836 roku pierwsza linia kolejowa w Kanadzie. W mieście dominuje język francuski, który jest językiem ojczystym dla ponad 50% mieszkańców (angielskim posługuje się 13,2%). W części miasta zamieszkałej przez większość francuskojęzyczną nazwy ulic i znaki drogowe są francuskie. W zachodniej części miasta, gdzie większość stanowią mieszkańcy anglojęzyczni, większość ulic ma angielskie nazwy, angielskie też są oznaczenia drogowe.
18
W Kanadzie obowiązują dwa oficjalne języki: angielski i francuski.
Dwujęzyczność Kanady jest prawem ustanowionym w Kanadyjskiej Karcie Praw i Swobód. Oba języki mają równy status w sądach federalnych, Parlamencie oraz innych instytucjach federalnych. Na terenie całej Kanady angielski jest językiem ojczystym dla 59,7% populacji, a francuski - 23,2%. Aby otrzymać obywatelstwo kanadyjskie, należy znać język angielski bądź francuski. Na terytoriach Północno-Zachodnich status oficjalny mają języki tubylcze, a w Nunavut językiem większości i jednym z trzech oficjalnych języków terytorium jest inuktitut (język z rodziny eskimo-aleuckiej używany głównie w Kanadzie).
19
W Kanadzie panuje różnorodność wyznaniowa.
Ponad 67% obywateli deklaruje chrześcijaństwo, spośród którego katolicy są najliczniejsi w tej grupie - stanowią 39%. Najliczniejszym wyznaniem protestanckim jest Zjednoczony Kościół Kanady. Wielowiekową społeczność protestancką stanowią tam także anglikanie, baptyści, luteranie i prezbiterianie. W Kanadzie obecni są także muzułmanie, Żydzi, hinduiści i buddyści. Około 24% społeczeństwa deklaruje brak przynależności religijnej.
20
Najpopularniejszymi sportami Kanady są hokej na lodzie (dyscyplina zimowa) i lacrosse (dyscyplina letnia).
Hokej jest dyscypliną narodowa, która gromadzi najwięcej widzów w kraju. Uprawia go około 1 650 000 obywateli. Siedem największych kanadyjskich miejscowości (Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Edmonton, Winnipeg) ma swoje zespoły w NHL, w której Kanadyjczycy stanowią ponad połowę wszystkich zawodników. Poza hokejem innymi popularnymi w Kanadzie dyscyplinami sportu są: curling i futbol kanadyjski, który ma profesjonalną Kanadyjską Ligę Futbolu.
21
Pierwsi ludzie na terenach obecnej Kanady pojawili się około 12 tys. lat temu - były co najmniej dwie wielkie fale migracji ludów z Azji do Ameryki.
Jako pierwsi przybyli przodkowie Indian, a następnie przodkowie Inuitów.
22
Pierwszymi przybyszami z Europy byli wikingowie pod wodzą Leifa Erikssona.
Wikingowie osiedlili się w Kanadzie na krótko około roku 1000.
23
Kolejnymi Europejczykami eksplorującymi Kanadę byli, w imieniu Anglii - John Cabot w 1497 roku i w 1534 roku Jacques Cartier - w imieniu Francji.

Pierwsze stałe osiedla europejskie założył tam francuski podróżnik Samuel de Champlain - w 1605 roku w Port Royal i w 1608 w Quebecu. Spośród francuskich kolonialistów, Kanadyjczycy zasiedlili dolinę Rzeki Świętego Wawrzyńca, Akadyjczycy - Akadię (współczesne prowincje nadmorskie), a francuscy handlarze futrami oraz katoliccy misjonarze - okolice Wielkich Jezior, Zatoki Hudsona i dorzecza Missisipi aż po Luizjanę.

W 1670 roku powstała pierwsza kolonia brytyjska i Kompania Hudsońska, nazwana Hudson Bay Company. Brytyjczycy prowadzili walki z Indianami i Francuzami o kontrolę nad handlem futrami.

24
Anglia założyła placówki rybackie na Nowej Fundlandii i Trzynaście kolonii na południu.
W latach 1689-1763 toczyły się cztery kolonialne wojny Anglików z Indianami i Francuzami.
25
W 1867 roku cztery kolonie wchodzące w skład Brytyjskiej Ameryki Północnej uchwaliły Konfederację Kanady i powołały do życia nowe państwo - Kanadę.
Uchwalenie nowej Ustawy o Kanadzie z 1982 roku uniezależniło Kanadę od parlamentu brytyjskiego.
26
Trzy czwarte powierzchni Kanady zajmują wyżyny i góry, resztę zaś niziny skupiające się w strefie wybrzeża i w rejonach okalających Zatokę Hudsona.
Pod względem geologiczno-fizycznym Kanadę można podzielić na siedem regionów:
  • Tarcza Kanadyjska - region o powierzchni 4,66 mln km2 obejmujący środkową i wschodnią część Kanady, od wysp arktycznych na północy po Wielkie Jeziora na południu, i od południowego Labradoru na wschodzie po pas Wielkich Równin na zachodzi
  • Region Apallachów
  • Region Innuitów
  • Niziny Dolnych Wielkich Jezior wraz z Rzeką Świętego Wawrzyńca
  • Zachodnie Równiny Wewnętrzne
  • Kordyliery
  • Wyżyny Śródgórskie
27
Alert to najbardziej na północ wysunięte miejsce zamieszkałe przez ludzi, zarówno w Kanadzie, jak i na świecie.
Jest to Posterunek Kanadyjskich Sił Zbrojnych na północnym krańcu Ziemi Ellesmere'a, oddalony 817 km od Bieguna Północnego.
28
Najwyższym szczytem Kanady jest Mount Logan o wysokości 5959 m n.p.m.
Znajduje się on w Górach Św. Eliasza - paśmie górskim oddzielającym Alaską od Jukonu.
29
We wschodniej Kanadzie znajduje się jedno z największych estuariów na świecie.
Tworzy je Rzeka Świętego Wawrzyńca rozszerzająca się w Zatokę Świętego Wawrzyńca. U jej ujścia leży wyspa Nowa Fundlandia.
30
U wybrzeży Kanady, na Atlantyku, pomiędzy półwyspem Nowa Szkocja a prowincją Nowy Brunszwik znajduje się Zatoka Fundy, słynna ze względu na największe amplitudy pływów morskich.
Zatoka ma długość 258 km, głębokość do 214 m, a wejście ma szerokość ok. 100 km. Wysokość pływów - półdobowe - (regularne powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym Ziemi z Księżycem i Słońcem) dochodzi do 16 m, co jest światowym rekordem. Zmiany poziomu wód osiągają tu rekordową wysokość 21 m.
31
Większość powierzchni Kanady leży w zlewisku wodnym Oceanu Arktycznego.
Obejmuje on wszystkie rzeki uchodzące do samego oceanu, jak i jego zatok. Największe z nich to: MacKenzie, Nelson i Saskatchewan, a największe jeziora słodkowodne tego obszaru to: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Jezioro Reniferowe, Jezioro Winnipeg i Jezioro Athabaska.
32
Zlewisko Oceanu Atlantyckiego obejmuje południowo-wschodnią część kraju oraz wschodnią część Labradoru.
Największe rzeki tego rejonu to: Rzeka Świętego Wawrzyńca i Ottawa, a największymi słodkowodnymi zbiornikami wodnymi są: Wielkie Jeziora, Simcoe, Nipigon, Jezioro Świętego Jana.
33
Położone w Górach Skalistych pole lodowcowe Columbia Icefield jest geograficzną niezwykłością.
Jest ono zlewiskiem wodnym trzech oceanów: Atlantyckiego, Spokojnego i Arktycznego.
34
Szata roślinna Kanady zdominowana jest przez lasy iglaste - tajgę.
W kanadyjskiej tajdze przeważają świerki, jodły, sosny i modrzewie. W lasach wschodnich występują gatunki typowe dla bardziej południowych klimatów: kłęk kanadyjski, magnolie, sasafrasy, jawory, dęby i platany. W sumie lasy zajmują powierzchnię 310 mln ha.
35
Duża powierzchnia kraju i małe zagęszczenie ludności stwarza doskonałe warunki do życia wielu gatunkom zwierząt, szczególnie dużym ssakom.
Wśród nich wymienić można: niedźwiedzia brunatnego (grizli), niedźwiedzia czarnego (baribal) czy niedźwiedzia polarnego na północy kraju. Pospolicie występują tam: karibu (pogranicze z Alaską), łosie (Nowa Fundlandia), orki (przybrzeżne południowe wody Pacyfiku).
36
Kanada posiada 44 parki narodowe.
Wszystkie zarządzane są przez federalną agencję Parks Canada.
37
W Kanadzie narodziła się pizza hawajska.
Wymyślił ją pewien Grek w 1962 roku. Właśnie w Kanadzie niejaki Sam Panopoulos otworzył wspólnie ze swoimi braćmi restaurację, w której pierwszy raz podano pizzę z ananasem. Był to eksperyment kulinarny, który miał przyciągnąć klientów do nowej restauracji. Okazało się, że eksperyment się przyjął, choć stał się też najbardziej kontrowersyjnym połączeniem kulinarnym (ser, szynka, ananas). Swój protest wobec tej pizzy wystosował m.in. prezydent Islandii - Gudni Johannesson, który stwierdził, że gdyby mógł, to by jej zakazał.
38
Autorka "Ani z Zielonego Wzgórza", Lucy Maud Montgomery urodziła się i mieszkała na kanadyjskiej Wyspie Księcia Edwarda.
Wyspę tę uczyniła domem Ani Shirley, bohaterki tej książki. Dom Maryli i Mateusza Cuthbertów (książkowi opiekunowie Ani), który w rzeczywistości należał do wujostwa autorki, istnieje do dziś i po dziś dzień pozostaje w rękach tej samej rodziny. Obecnie mieści się w nim muzeum Ani z Zielonego Wzgórza.
39
W Kanadzie znajduje się najsłynniejsza wieża telewizyjna świata - NC Tower.
Mierząca 553 m wieża powstała w 1976 roku i przez wiele lat cieszyła się mianem najwyższego budynku świata. Palmę pierwszeństwa odebrał jej powstały w 2007 roku Burdż Chalifa w Dubaju.
40
Najstarszym kościołem katolickim Kanady jest znajdująca się w Montrealu - bazylika Notre Dame.
Bazylika stanowi narodowy pomnik historyczny. Należący do niej cmentarz Notre-Dame-des-Neiges, położony na wzgórzu Mont Royal, jest największym cmentarzem Kanady i trzecim pod względem wielkości w Ameryce Północnej. W bazylice m.in. odbył się w 1994 roku ślub Celine Dion i Rene Angelil.
41
Jedną z największych atrakcji kanadyjsko- amerykańskiej jest wodospad Niagara.
Kanadyjska strona wodospadu jest dużo bardziej atrakcyjna dla turystów, gdyż ma się z niej widok prosto na spadającą wodę kaskady amerykańskiej oraz dobry widok na kaskadę kanadyjską.
42
Kanada jest liderem na światowym rynku produkcji syropu klonowego.
W skali świata produkuje 71% czystego syropu klonowego, z czego 91% produkowane jest w prowincji Quebec.
43
Obok flagi Kanady, herbu i hymnu, posiada ona inne, nieoficjalne symbole, które często pojawiają się w kanadyjskiej ikonografii.

Już we wczesnej fazie historii tego kraju, bóbr i klon stały się takimi symbolami.

Bóbr był i ciągle jest powszechnie występującym zwierzęciem w Kanadzie. Z nim związany był rozwój kolonii, gdyż bobrowe skórki cieszyły się wielkim powodzeniem na rynkach zbytu. Był też symbolem sprytu i inteligencji. Zdolności tego zwierzęcia, jego siła przetrwania i pracowitość charakteryzowały wczesnych Kanadyjczyków.

Klon natomiast jest powszechnie spotykanym we wschodniej Kanadzie drzewem  i w przeszłości miał olbrzymie znaczenie gospodarcze dla Indian. To Indianie odkryli sok z tych drzew, który po zagęszczeniu staje się syropem klonowym. Był on jedynym źródłem węglowodanów dla Indian i kolonistów w czasie długich, mroźnych kanadyjskich zim - stał się w związku z tym symbolem przetrwania.

Klonowy liść pierwszy raz jako symbol został użyty już w 1834 roku.

44
Oficjalnymi kolorami Kanady są biel i czerwień.
45
W kopalni miedzi i cynku Timmins w północno-wschodnim Ontario, naukowcy odkryli najstarszą wodę na świecie - liczy sobie ona od 1,5 do 2,64 mld lat.

Woda pochodzi z ery prekambryjskiej, z czasów, gdy na ziemi pojawiły się pierwsze organizmy wielokomórkowe. Kopalnia w Timmins znajduje sie na terenie rejonu geologicznego o powierzchni około 5,75 mln km2, nazywanego Tarczą Kanadyjską lub Laurentian Plateau. Tarcza Kanadyjska zbudowana jest z archaicznych skał krystalicznych i należy do najstarszych na Ziemi, części Laurentian Plateau mają od 2,5 do 4,2 mld lat.

Znaleziona woda pochodzi z odwiertów o głębokości 2,4 km. Dotychczas woda, datowana jako najstarsza na ziemi została znaleziona w 2006 roku w Afryce Południowej, w kopalni złota. Jej wiek datuje się na setki milionów lat mniej, niż liczy kanadyjskie znalezisko.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

13 ciekawostek o wodospadzie Niagara
13 ciekawostek o wodospadzie Niagara
Leży na granicy dwóch państw, w pobliżu dwóch miast o tej samej nazwie i zasila dwie elektrownie
Niagara to wodospad leżący na rzece o tej samej nazwie. Znajduje się on na granicy Kanady i USA. Rocznie odwiedza go około 30 milionów turystów, na kt ...
17 ciekawostek o niedźwiedziach grizzly
17 ciekawostek o niedźwiedziach grizzly
Kuzyn niedźwiedzia brunatnego z charakterystycznym garbem
Grizzly zyskał swoją nazwę od koloru sierści. To masywne i groźne zwierzę zamieszkuje otwarte tereny na północy kontynentu Ameryki Północniej. Kiedyś ...
12 ciekawostek o Święcie Dziękczynienia
12 ciekawostek o Święcie Dziękczynienia
Najbardziej wyczekiwane święto rodzinne w Stanach Zjednoczonych
Święto Dziękczynienia to tradycyjne amerykańskie święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jego korzenie sięgają 1621 roku, kiedy grupa an ...
26 ciekawostek o syropie klonowym
26 ciekawostek o syropie klonowym
Płynne złoto Kanadyjczyków
Syrop klonowy jest ulubionym składnikiem śniadań, głównie na amerykańskich stołach. Od stuleci wykorzystywany jest przez północnoamerykańskich Indian ...
16 ciekawostek o Hawajach
16 ciekawostek o Hawajach
Wulkaniczny raj
Ten malowniczy archipelag położony pośrodku Pacyfiku w całości zawdzięcza swoje powstanie erupcjom wulkanicznym. Na bogatej w składniki odżywcze wulka ...
17 ciekawostek o jaguarach
17 ciekawostek o jaguarach
Jaguary to największe drapieżne koty zachodniej półkuli
Wielkością ustępują jedynie lwom i tygrysom. Fizycznie najbardziej przypominają lamparty. Zamieszkują różnorodne siedliska, zarówno otwarte przestrzen ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
15 ciekawostek o jeziorze Michigan
15 ciekawostek o jeziorze Michigan
Jezioro o rozmiarach 1/6 powierzchni Polski
Jest olbrzymim jeziorem polodowcowym znajdującym się w USA. Wchodzi w skład pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej. Powstało pod koniec ostatniej ep ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy