Ciekawostki o Rumunii

Rumunia
Znaleźliśmy 42 ciekawostki na temat Rumunii

Największy kraj w Europie Południowo- Wschodniej

Rumunia jest największym państwem Europy Południowo-Wschodniej i dwunastym co do wielkości krajem w Europie. Zamieszkuje ją ponad 21 milionów ludzi, którzy, zwłaszcza w zachodniej części kraju są mocno zróżnicowani etnicznie. W kraju dominującą religią jest prawosławie, a mieszkańcy z wyboru posługują się językiem z grupy języków romańskich. Ciekawa historia Rumunii, jej bogactwo przyrodniczo-kulturowe przyciąga tam coraz więcej turystów, zwłaszcza z krajów Unii Europejskiej, którzy najchętniej przybywają do Siedmiogrodu, aby zobaczyć z bliska miejsce gdzie rezydował Wład Palownik, zwany Drakulą.

1
Rumunia jest państwem unitarnym w południowo-wschodniej Europie, częściowo na Półwyspie Bałkańskim, nad Morzem Czarnym.
Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w jego skład są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym, określającym ich ustrój i właściwości.
2
Jest republiką parlamentarną o ustroju demokratycznym opartym na Konstytucji tego państwa.
Stolicą jest Bukareszt - największe miasto Rumunii, będące centrum przemysłowo-usługowym, położone w południowo-wschodniej części kraju, nad rzeką Dymbowicą. Miasto powstało w XIV w., a status stolicy uzyskało w 1862 r. Eklektyczna zabudowa Bukaresztu stanowi mieszankę zabudowy historycznej, socrealistycznej i nowoczesnej, odzwierciedlając historię miasta. W okresie międzywojennym miasto uzyskało przydomek "Małego Paryża". Dzieli się na sześć sektorów, jest siedzibą władz administracyjnych.
3
Powierzchnia kraju wynosi 238 391 km2, w tym powierzchnia lądowa 229 891 km2 oraz powierzchnia wód terytorialnych 8 500 km2.
Jest największym krajem w Europie Południowo-Wschodnie i dwunastym co do wielkości w Europie. Rumunia graniczy z pięcioma państwami: na zachodzie - z Węgrami i Serbią, na południu, wzdłuż Dunaju z Bułgarią oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza Czarnego, długość linii brzegowej wynosi 225 km.
4
Większość terytorium kraju zajmują wyżyny i góry Karpaty z pasmami Gór Fogaraskich, Sybińskich i Zachodniorumuńskich.
31% powierzchni kraju zajmują obszary górskie powyżej 800 m n.p.m. Wszystkie pasma górskie Rumunii należą do Karpat, które stanowią trzon kraju o długości 700 km w jego granicach. W całości do Rumunii należą Karpaty Południowe i Góry Zachodniorumuńskie. Około połowa Karpat Wschodnich leży na terenie Rumunii. Wyżyny pomiędzy 300 a 800 m n.p.m. to 39% powierzchni, niziny, przeważające na południu kraju, zajmują 30%.
5
W centralnej i północnej części kraju dominują wyżyny z największą Wyżyną Transylwańską, zwana też Wyżyną Siedmiogrodzką lub Kotliną Siedmiogrodzką.
Wyżyna Transylwańska niemal ze wszystkich stron otoczona jest pasmami Karpat Wschodnich, Południowych i Gór Zachodniorumuńskich.
6
Na terenie Rumunii nie występuje ani jedna depresja.
Najniższym punktem jest Morze Czarne - 0 m. Punktami najwyższymi są: Moldoveanu (2544 m), najwyższy szczyt górski Rumunii i Karpat Południowych. Drugim pod względem wysokości szczytem Rumunii jest Negoiu (2535 m), a trzecim Vistea Mare (2527 m) - wszystkie te szczyty znajdują się w Górach Fogaraskich.
7
Karpaty Południowe stanowią klimatyczną oraz kulturowo-historyczną barierę pomiędzy Siedmiogrodem a Wołoszczyzną.
Wołoszczyzna jest historyczną krainą Rumunii, obejmującą Nizinę Wołoską położoną pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Głównymi miastami Wołoszczyzny są Bukareszt - stolica kraju, Ploeszti - główny ośrodek wydobycia ropy, Braiła - port naddunajski.
8
Karpaty dzielą Rumunię na dwie strefy hydrologiczne.
Większość rzek Rumunii wypływa z Karpat i wpływa do Dunaju. Te na zachód od Karpat wpływają przeważnie do Cisy (lewostronny dopływ Dunaju), a rzeki we wschodniej części Karpat wpływają bezpośrednio do Dunaju. Cały teren Rumunii znajduje się w dorzeczu Morza Czarnego.
9
Największą rzeką Rumunii jest Dunaj, który na jej terenie osiąga długość 1075 km.
Dunaj wyznacza odcinki graniczne Rumunii z Serbią, Bułgarią, Mołdawią i Ukrainą. W latach 70. XX w., aby skrócić drogę z Dunaju do Morza Czarnego, przekopano Kanał Dunaj-Morze Czarne z Cernavoda do Konstancy. Poza Dunajem, najdłuższymi rzekami Rumunii są: Cisa, Marusza, Prut, Aluta i Seret. Większość rumuńskich rzek nie jest żeglowna, do żeglowania nadaje się jedynie dolny odcinek Dunaju.
10
Rumunia nie posiada zbyt wielu jezior.
Głównie występują one w najwyższych partiach Karpat Południowych i są to jeziora przede wszystkim o charakterze polodowcowym. W wyniku postawienia zapór na wielu rzekach, utworzono liczne sztuczne jeziora zaporowe. Najrozleglejsze są jeziora przybrzeżne (tzw. limany) w Dobrudży (kraina między Morzem Czarnym a ostatnim przed ujściem odcinkiem Dunaju, obecnie podzielona między Rumunię i Bułgarię) i w Delcie Dunaju.