Ludzie

Ciekawostki o Konstantynie Wielkim

Znaleźliśmy 20 ciekawostek na temat Konstantyna Wielkiego

Pierwszy cesarz, który przeszedł na chrześcijaństwo

Konstantyn I znany również jako Konstantyn Wielki był cesarzem rzymskim panującym od 306 do 337 roku. Był autorem licznych reform społecznych, ekonomicznych i politycznych w imperium, które za jego rządów przeżywało okres świetności. Jako pierwszy cesarz przyjął chrześcijaństwo i zakończył prześladowania chrześcijan prowadzone przez swojego poprzednika, Dioklecjana. Wydał edykt mediolański proklamujący swobodę wyznawania tej religii. Jest świętym Kościoła prawosławnego.
Konstantyn Wielki
1
Konstantyn I Wielki urodził się około 272 w Naissus, części prowincji Dardania w Mezji, rzymskiej prowincji na Środkowych Bałkanach (obecnie Nisz, miasto w Serbii).
Był synem Flawiusza Konstancjusza Chlorusa, oficera armii rzymskiej, który był jednym z czterech cesarzy Tetrarchii. Jego matka, Helena była Greczynką o niskiej pozycji społecznej, pochodzącą z Helenopolis. Nie jest pewne, czy była ona legalnie poślubioną małżonką Konstancjusza, czy tylko jego konkubiną. W 288 lub 289 roku Konstancjusz opuścił Helenę, by poślubić pasierbicę cesarza Maksymiana, Teodorę.
2
Konstantyn, jako przyszły kandydat na cesarza ( w Tetrarchii istniało nieformalne dziedziczenie przywilejów) przebywał na dworze Dioklecjana, gdzie otrzymał należytą edukację.
Uczył się literatury łacińskiej, filozofii i greki. Przebywał w różnorodnym kulturowo środowisku Nikomedii ( wschodnia, najstarsza stolica Cesarstwa Rzymskiego, obecnie miasto na terenie Turcji), gdzie spotykał się z intelektualistami zarówno pogańskimi, jak i chrześcijańskimi. Być może uczęszczał na wykłady Laktancjusza, chrześcijańskiego badacza łaciny. Dioklecjan nie darzył pełnym zaufaniem Konstancjusza, Konstantyn na jego dworze traktowany był jak zakładnik - dzięki temu Konstancjusz był posłuszny Dioklecjanowi.
3
Konstantyn był bardzo lojalnym członkiem dworu.
Walczył po stronie Dioklecjana i Galeriusza w Azji i służył w różnych trybunatach; prowadził kampanię przeciwko barbarzyńcom na Dunaju w 296 r. i walczył z Persami pod rządami Dioklecjana w Syrii w 297 r., a także pod Galeriuszem w Mezopotamii.
Pod koniec roku 305 został trybunem pierwszej klasy - tribunus ordinis primi.
4
Gdy Konstantyn powrócił wiosną 303 r. z frontu wschodniego do Nikomedii, stał się świadkiem początków "wielkich prześladowań" Dioklecjana, najcięższych prześladowań chrześcijan w historii Rzymu.
Dioklecjan nakazał zniszczenie nowego kościoła w Nikomedii, zniszczenie jego pism i konfiskatę dóbr. W następnych miesiącach zniszczono pozostałe kościoły, a kapłanów uwięziono.
Jest mało prawdopodobne aby Konstantyn odegrał jakąkolwiek rolę w tych prześladowaniach. W swoich późniejszych pismach starał przedstawiać się jako przeciwnika "krwawych edyktów" Dioklecjana przeciwko "wyznawcom Bożym". Nic jednak nie wskazuje na to, by się im skutecznie przeciwstawiał.
5
W 305 r. Dioklecjan zrezygnował z bycia cesarzem (uczynił to też drugi z augustów, Maksymian), nowymi augustami zostali Konstancjusz Chlorus, na Zachodzie i Galeriusz, na Wschodzie.
Po śmierci Konstancjusza Chlorusa w 306 r., jego legiony ogłosiły  Konstantyna augustem. Konstantyn natychmiast poinformował o tym fakcie Galeriusza, który powierzył mu we władanie Galię, Brytanię i Hiszpanię ale przyznał mu jedynie tytuł cezara, a nie augusta.
6
W 307 r. Konstantyn pojął za żonę córkę Maksymiana, Faustę.
W 313 r. Konstantyn został jedynym władcą zachodu (w sumie cesarzy było wówczas dwóch).
7
W tym samym roku, podczas spotkania w Mediolanie, Konstantyn wydał edykt mediolański dający swobodę wyznania chrześcijanom.
Zlikwidowało to kary za wyznawanie chrześcijaństwa i doprowadziło do zwrotu skonfiskowanego mienia kościelnego. Edykt chronił przed prześladowaniem wszystkie religie,  nie tylko chrześcijaństwo, pozwalając każdemu oddawać cześć dowolnemu bóstwu. Dekretem z 7 marca 321 r. cesarz Konstantyn I Wielki wprowadził niedzielę jako oficjalne święto Sol Invictus - dies Solis.
Po zwycięstwie w wojnach domowych przeciwko cesarzom Maksencjuszowi i Licyniuszowi, został jedynym władcą Cesarstwa Rzymskiego.
8
W 325 roku podjął decyzję o ustanowieniu stolicy w mieście Bizancjum, które przemianował na Konstantynopol - miasto Konstantyna (obecnie Stambuł).
Ceremonia inauguracyjna w nowej stolicy odbyła się w roku 330.
Miasto stało się później stolicą imperium na ponad tysiąc lat. Późniejsze Cesarstwo Wschodniorzymskie nazwane zostało przez współczesnych historyków Cesarstwem Bizantyjskim.
9
Konstantyn I uchwalił liczne reformy mające na celu wzmocnienie imperium.
Zrestrukturyzował rząd, rozdzielając władze cywilne i wojskowe.
Aby zwalczyć inflację, wprowadził nową złotą monetę - solidus, która przez ponad tysiąc lat stała się standardem dla biznatyjskich i europejskich walut.
10
Zreorganizował rzymską armię.
Zreorganizowana armia składała się z jednostek mobilnych (comitatenses) i oddziałów garnizonowych (limitanei) zdolnych do odpierania wewnętrznych zagrożeń i najazdów barbarzyńców.
11
Konstantyn zmarł z przyczyn naturalnych 22 maja 337 roku, w cesarskiej willi w Ancyronie, w pobliżu Nikomedii.
Na kilka dni przed śmiercią Konstantyn I przyjął chrzest z rąk ariańskiego biskupa Euzebiusza z Nikomedii, choć planował chrzest w wodach Jordanu, tak jak Jezus.
Konstantyn miał ponad 40 lat, kiedy w końcu ogłosił się chrześcijaninem, dając jasno do zrozumienia, że swoje sukcesy zawdzięcza jedynie opiece chrześcijańskiego Boga. Wspierał Kościół finansowo, budował bazyliki, udzielał duchownym przywilejów (m.in. zwolnienie z niektórych podatków), awansował chrześcijan na wysokie urzędy, zwracał skonfiskowane w czasie prześladowań mienie. Do jego najsłynniejszych projektów budowlanych należą: Bazylika Grobu Świętego i Stara Bazylika Świętego Piotra. Konstantyn dołożył wszelkich starań, aby wznieść ją na szczycie miejsca spoczynku św. Piotra, a całkowity czas budowy trwał ponad 30 lat.
12
Ciało cesarza zostało umieszczone w złotej trumnie, którą przybrano cesarską purpurą, przewiezione do Konstantynopola i umieszczone w cesarskim pałacu.
Kontrolę nad uroczystościami pogrzebowymi przejął syn Konstantyna, Konstancjusz, który przybył z Antiochii.  Trumnę zmarłego ojca nakazał przenieść do niedawno ukończonego mauzoleum, gdzie ceremonię pogrzebową kontynuowali duchowni chrześcijańscy. Mimo wszystko ceremonia pogrzebowa nie miała charakteru stricte chrześcijańskiego, miała charakter mieszany, z widocznymi wpływami pogańskimi spotykanymi na pogrzebach wcześniejszych cesarzy rzymskich.
13
Sukcesję po zmarłym Konstantynie przejęli jego trzej synowie: Konstantyn II, Konstancjusz i Konstanas.
Pretendentów do sukcesji było więcej, ale zostali oni wymordowani. Po zniknięciu pozostałych kandydatów do władzy, armia przysięgła wierność synom Konstantyna, którzy we wrześniu 337 r. na spotkaniu w Panonii podzielili między siebie imperium i przyjęli tytuły augustów.
14
Konstantyn I Wielki był inicjatorem nie tylko budowli o charakterze religijnym.
Zbudował Łuk Triumfalny w 315 r. aby uczcić swoje zwycięstwo w bitwie pod mostem Mulwijskim, który był ozdobiony wizerunkami bogini Wiktorii, a podczas jego poświęcenia złożono ofiary pogańskim bogom, w tym Apollinowi, Dianie i Herkulesowi. Na Łuku nie ma żadnych symboli chrześcijańskich, gdyż został on zamówiony przez Senat.
15
Cesarz Konstantyn zwołał sobór nicejski I - zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego w Nicei w Bitynii (historyczna kraina znajdująca się w Azji Mniejszej, nad Morzem Czarnym, na terenie dzisiejszej Turcji), trwające od 19 do 25 lipca 325 roku.
Zgromadzenie to zostało uznane na soborze efeskim w 431 roku za pierwszy sobór powszechny. Jego decyzje wywarły olbrzymi wpływ na rozwój religii, kultury i nauki europejskiej, a także oddziaływały na wydarzenia polityczne. W wydarzeniu wzięło udział około 250 biskupów reprezentujących różne stanowiska teologiczne i filozoficzne. Uczestnicy obradowali w obecności cesarza, który włączał się do dyskusji i wspierał kompromisowe propozycje.
16
Podczas obrad soboru sformułowano wyznanie wiary, w którym rozwinięto i sprecyzowano naukę o Bogu Ojcu i Synu Bożym, o tym, że Jezus Chrystus w swej naturze boskiej jest współistotny Ojcu.
Oznaczało to wyjście poza Biblię i sformułowanie podstaw nauki chrześcijańskiej za pomocą słownictwa i twierdzeń zaczerpniętych z nauki greckiej, co stało się jedną z trwałych podstaw cywilizacji europejskiej.
W 381 roku na soborze w Konstantynopolu przyjęto kompromis polegający na korekcie nicejskiego wyznania wiary - odrzucono sformułowanie o Bogu w jednej hipostazie (Osobie), zastępując je sformułowaniem o Bogu w trzech hipostazach.
17
Cesarz Konstantyn ustanowił doroczne święto państwowe - Wielkanoc.
Sobór nicejski wprowadził jednolitą dla całego Cesarstwa Rzymskiego datę obchodów uroczystości upamiętniającej zmartwychwstanie Chrystusa, na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
18
Konstantyn Wielki ustanowił też kilka nowych praw dotyczących Żydów.
Zabroniono Żydom prześladowania innych Żydów, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Zabroniono im posiadania chrześcijańskich niewolników lub ich obrzezania.
Żydowskiemu duchowieństwu przyznano takie same przywileje (zwolnienia z niektórych podatków), jak duchownym chrześcijańskim.
19
Konstantyn Wielki jest świętym Kościoła prawosławnego.
Cerkiew prawosławna nazywa go równym Apostołom. Jego święto obchodzi 21 maja.
20
Matka Konstantyna Wielkiego - Helena, jest świętą Kościoła katolickiego.
Prawdopodobnie pod wpływem syna przyjęła chrzest i podjęła działalność, której owocem były liczne ufundowane przez nią bazyliki, m.in. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie, Bazylika Wniebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej.
Odbyła pielgrzymkę do Palestyny i innych wschodnich prowincji, zasłynęła z hojności dla ubogich. Wpłynęła na syna, aby wydał osobne ustawy, gwarantujące ze strony państwa opiekę nad wdowami, sierotami, porzuconymi dziećmi, jeńcami i niewolnikami.
Tradycja przypisuje jej odnalezienie relikwii Krzyża Pańskiego.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

30 ciekawostek o Juliuszu Cezarze
30 ciekawostek o Juliuszu Cezarze
Divus Iulius
Człowiek ten miał olbrzymie pokłady ambicji, które realizował mozolnie przez cały okres swojego życia. Metodyczne podejście do pracy nad swoją karierą ...
22 ciekawostki o Koloseum
22 ciekawostki o Koloseum
Krwawa perła starożytnego świata
Odwiedzane przez ponad pięć milionów turystów rocznie, Koloseum stanowi jeden z najważniejszych zabytków starożytnego świata. W starożytności było mie ...
21 ciekawostek o Watykanie
21 ciekawostek o Watykanie
Stato della Città del Vaticano
Watykan jest najmniejszym suwerennym państwem na świecie, położonym w sercu Rzymu, stolicy Włoch. Jego historia sięga ponad dwóch tysięcy lat, a począ ...
27 ciekawostek o Rzymie
27 ciekawostek o Rzymie
Wieczne miasto kryje wiele ciekawostek
Historia Rzymu trwa nieprzerwanie od 28 wieków, choć wiadomo że obszar ten był zamieszkiwany przez ludzi dużo wcześniej. Rzym jest jednym z najdłużej ...
18 ciekawostek o fontannie di Trevi
18 ciekawostek o fontannie di Trevi
Ostatni odcinek akweduktu Acqua Vergine
Pochodząca z okresu Baroku fontanna jest jedną z najsłynniejszych na świecie. Powstała na zlecenie papieża, który chciał zmodernizować poprzednią, śre ...
23 ciekawostki o Schodach Hiszpańskich
23 ciekawostki o Schodach Hiszpańskich
Jedne z najdłuższych i najszerszych schodów w Europie i jedne z najsłynniejszych w Rzymie
Schody Hiszpańskie w Rzymie należą do najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów zabytkowych tego miasta. Są jednymi z najdłuższych i najszerszy ...
25 ciekawostek o Troi
25 ciekawostek o Troi
Zapomniane starożytne miasto, które z mitologii powróciło do historii
Troja to słynne starożytne miasto, które znane jest przede wszystkim dzięki wojnie opisanej przez Homera.  Na jego obszarze istniało wiele osad, które ...
29 ciekawostek o Bitwie pod Maratonem
29 ciekawostek o Bitwie pod Maratonem
Najważniejsza bitwa starożytnej Grecji
Wsławiona wyczynem Greka Filippidesa,  który przyniósł do Aten wieść o zwycięstwie, ale do historii przeszła jako najważniejsza bitwa w dziejach staro ...

Najnowsze tematy

13 ciekawostek o Operze Garnier
13 ciekawostek o Operze Garnier
Académie Nationale de Musique
Opera Garnier, oficjalnie znana jako Palais Garnier, jest wybitnym dziełem architektonicznym i symbolizuje złoty okres opery i baletu w XIX wieku. Zos ...
17 ciekawostek o San Gimignano
17 ciekawostek o San Gimignano
Miasto Pięknych Wież
San Gimignano to urokliwe miasto w sercu włoskiej Toskanii, które zachwyca swoją niezwykłą urodą, fascynującą historią i wyjątkowym charakterem. To ma ...
20 ciekawostek o Martynice
20 ciekawostek o Martynice
Wyspa Kwiatów
Martynika to francuskie terytorium zamorskie położone na Karaibach. Jej historia związana jest z kolonizacją francuską i handlem niewolnikami. Jako cz ...
14 ciekawostek o waranie z Komodo
14 ciekawostek o waranie z Komodo
Największa jaszczurka na świecie
Waran z Komodo to duży gatunek gada z rodziny waranowatych, który jest endemitem na indonezyjskich Małych Wyspach Sundajskich. Jest to jedyny współcze ...
18 ciekawostek o golfie
18 ciekawostek o golfie
Jedna z najstarszych gier sportowych na świecie
Golf to nie tylko sport, to prawdziwy styl życia. To gra, która łączy w sobie elegancję, precyzję i niekończącą się pasję. Na pierwszy rzut oka może w ...
22 ciekawostki o Filadelfii
22 ciekawostki o Filadelfii
Pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych
Filadelfia, nazywana często "Miastem Braterskiej Miłości", jest jednym z najważniejszych i historycznie bogatych miast w Stanach Zjednoczonych. Miasto ...
13 ciekawostek o palmie kokosowej
13 ciekawostek o palmie kokosowej
Drzewo, które zaspokaja wszystkie potrzeby życia
Palma kokosowa (Cocos nucifera) to ikoniczne drzewo tropikalne, które od wieków odgrywa kluczową rolę w życiu społeczności zamieszkujących obszary o c ...
18 ciekawostek o Białym Domu
18 ciekawostek o Białym Domu
Najpotężniejszy dom świata
Biały Dom to oficjalna rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych, zlokalizowana w Waszyngtonie, D.C. Zaprojektowany przez Jamesa Hobana budynek ma ne ...

Podobne tematy