Ciekawostki o Luksemburgu

Luksemburg
Znaleźliśmy 23 ciekawostki na temat Luksemburga

Wielkie Księstwo Luksemburga

Luksemburg jest jednym z najmniejszych suwerennych państw w Europie. Jako parlamentarna monarchia konstytucyjna, na czele której stoi Wielki Książę Henryk, jest jedynym na świecie suwerennym Wielkim Księstwem. Jest to kraj rozwinięty, z zaawansowaną gospodarką i jednym z najwyższych na świecie PKB per capita. Stolica i największe miasto Luksemburga to także Luksemburg, miasto ze swoimi starymi dzielnicami i fortyfikacjami umieszczone jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

1
Luksemburg jest jednym z najmniejszych państw Europy i świata.
Jego powierzchnia wynosi 2586 km2.
Zajmuje 167. miejsce pod względem wielkości ze wszystkich 194 niezależnych krajów świata.
2
Jest drugim (po Malcie) najmniejszym państwem Unii Europejskiej.
Leży w Europie Zachodniej, w Niderlandach (przybrzeżny  region nizinny w północno-zachodniej części Europy, tworzący dolny basen delty Ren-Moza-Skalda) i jest państwem śródlądowym - nie posiada dostępu do morza.
3
Luksemburg graniczy z trzema państwami: Belgią, Francją i Niemcami.
Z Belgią graniczy na długości 148 km na zachodzie i północy, z Francją - 73 km na południu i z Niemcami - 138 km na wschodzie.
Od Morza Północnego oddziela go terytorium Belgii.
4
Pomimo niewielkich rozmiarów Luksemburg ma zróżnicowaną topografię.
Północną część kraju (32%) tworzy część płaskowyżu Ardenów, zwana Oesling.  Zdominowana jest ona przez wzgórza i niskie góry, w tym Kneiff w pobliżu Wilwerdange, który jest najwyższym punktem  (560 m n.p.m.) Region ten jest słabo zaludniony, z tylko jednym miastem Wiltz, liczącym ponad cztery tysiące mieszkańców. 
Południową i centralną część kraju zajmuje Gutland (68% terytorium państwa), który jest bardziej zróżnicowany i gęściej zaludniony niż Oesling.
5
Gutland można podzielić na kilka podregionów geograficznych.
  • Płaskowyż Luksemburski znajdujący się w południowo-środkowej części kraju, który jest dużą, płaską formacją z piaskowca. Na terenie płaskowyżu znajduje się stolica kraju - miasto Luksemburg.
  • Mała Szwajcaria znajdująca się na wschodzie kraju jest skalistym terenem z gęstymi lasami
  • Dolina Mozeli jest regionem najniżej położonym, biegnącym wzdłuż południowo-wschodniej granicy
  • Czerwone Ziemie, region na dalekim południu i południowym zachodzie jest przemysłowym sercem Luksemburga i miejscem występowania największych miast kraju
6
Granicę między Luksemburgiem a Niemcami tworzą trzy rzeki: Mozela, Sauer i Our.
Inne główne rzeki Luksemburga to: Alzette, Attert, Clerve i Wiltz. Luksemburg należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego.
Doliny Mid-Sauer i Attert tworzą granicę między Gutland i Oesling.
Największym obszarem wodnym Luksemburga jest jezioro Upper Sure. Otoczone bujną roślinnością i spokojnymi potokami jezioro jest centrum sportów wodnych, takich jak żeglarstwo i kajakarstwo, a także atrakcyjnym miejscem dla turystów.
7
Luksemburg znajduje się w czołówce krajów na świecie w kwestii ochrony środowiska.
W tej dziedzinie w 2020 roku zajął drugie miejsce wśród 180 krajów świata.
Luksemburg chce obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 55% w ciągu 10 lat i osiągnąć zerową emisję do 2050 roku.
Chce także pięciokrotnie zwiększyć swoje rolnictwo ekologiczne.
8
Luksemburg leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego, pod wpływem morskich mas powietrza.
Charakteryzuje go duża ilość opadów, zwłaszcza późnym latem.
Lato w Luksemburgu jest ciepłe, a zimy chłodne.
9
Lasy w Luksemburga obejmują 34% powierzchni kraju.
Dominują tam lasy mieszane, gdzie przeważającą formację stanowią drzewa liściaste: buki (głównie na stokach Ardenów), dęby i graby.
Lasy iglaste występują tam w niewielkich ilościach i są sztucznymi monokulturami ze świerkami i sosnami.
Na terenie kraju występują nieliczne wrzosowiska.
10
Świat zwierząt w Luksemburgu jest dość ubogi.
Należą do niego gatunki typowe dla lasów Europy: jelenie, sarny, dziki, łasice, lisy i borsuki. Duże ssaki można tam spotkać jedynie na terenach chronionych, a dokładnie w Niemiecko-Luksemburskim Parku Krajobrazowym leżącym we wschodniej części kraju. Jest to najstarszy europejski transgraniczny park krajobrazowy powołany w 1964 roku na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga i niemieckiego kraju związkowego Nadrenii-Palatynatu.