Stambuł

Jest domem dla jednego z najświetniejszych zabytków pierwszego tysiąclecia naszej ery – Hagii Sophii.

Fragment artykułu 21 ciekawostek o Stambule

Budowę Hagii Sophii rozpoczęto za panowania Konstantyna Wielkiego. Wielokrotnie palona i dewastowana, padała również ofiarą trzęsień ziemi.

Początkowo, aż do połowy XV wieku n.e., była świątynią chrześcijańską, a po zdobyciu miasta przez Turków osmańskich, została przekształcona w meczet. Od 1935 roku, kiedy ówczesny prezydent Mustafa Kemal Atatürk dokonał sekularyzacji świątyni, Hagia Sophia jest muzeum.

Więcej o Stambule

Podobne tematy