Ciekawostki o Łotwie

Kraj rzek i jezior

Łotwa
Tereny obecnej Łotwy wchodziły kiedyś w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po burzliwym okresie porozbiorowym trafiła w obręb ziem rosyjskich a podczas II Wojny Światowej została wcielona w struktury ZSRR. Choć kraj ten zamieszkuje niecałe 2 miliony mieszkańców, jest miejscem ciekawym i pełnym niespodzianek.
1.Oficjalna nazwa państwa to Republika Łotewska.
2.Stolicą Łotwy jest Ryga.
3.Od IX do XI wieku tereny Łotwy zasiedlane były przez plemiona bałtyckie i ugrofińskie, które z czasem zostały podbite przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych.
4.W 1561 roku ziemie łotewskie zostały włączone do Litwy i od momentu wejścia w życie unii lubelskiej stanowiły terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
5.5 sierpnia 1940 roku Łotwa została włączona do ZSRR. Łotwa funkcjonowała w strukturach ZSRR do 21 sierpnia 1991 roku.
6.Święto niepodległości Łotwy przypada na 18 listopada.
7.Łotwa zajmuje powierzchnię 64 573 km² co daje jej 124 miejsce na świecie.
8.Łotwa podzielona jest na 110 powiatów i 9 miast wydzielonych.
9.Łotwa składa się z czterech krain historycznych: Kurlandii, Liwonii, Łatagalii i Semigalii.
10.Liczba mieszkańców Łotwy wynosi 1 950 000. 62% populacji stanowią Łotysze a 27% Rosjanie.
11.Oficjalną walutą łotewską jest Euro.
12.Łotwa graniczy z 4 państwami: Estonią, Rosją, Białorusią i Litwą.
Łączna długość granicy lądowej wynosi 1338 km a najdłuższa jest granica z Litwą (588 km).
13.Największe miasta Łotwy to: Ryga, Dyneburg, Lipawa, Jełgawa i Jurmała.
14.Łotwa jest krajem o charakterze nizinnym. 57% powierzchni leży poniżej 100 m n.p.m.
15.Najwyższym punktem na Łotwie jest Gaiziņkalns o wysokości 312 m n.p.m.