Ciekawostki o Opolu

Opole
Znaleźliśmy 56 ciekawostek na temat Opola

Jedno z najstarszych miast w Polsce

Opole jest jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, a także jednym z najstarszych miast polskich. Leży w południowo-zachodniej części kraju, nad rzeką Odrą. Na powierzchni około 150 km2 mieszka blisko 129 tys. mieszkańców. Nazwa miasta pochodzi od jednej z najstarszych jednostek terytorialnych Słowian w środkowej Europie, tzw. "opola". Początek historii Opola to IX wiek a prawa miejskie zostały mu nadane przed 1217 rokiem. Na przestrzeni dziejów Opole było stolicą księstwa opolsko-raciborskiego, siedzibą władz pruskiej prowincji Górny Śląsk i rejencji opolskiej. Obecnie jest stolicą województwa opolskiego, miastem o znaczeniu historycznym, kulturalnym, naukowym, gospodarczym i administracyjnym.

1
Opole jest głównym miastem aglomeracji opolskiej.
W skład tej aglomeracji wchodzi Opole - miasto na prawach powiatu, siedem gmin miejsko-wiejskich: Dąbrowa, Komprachcice, Dobrzeń Wielki, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, a także 13 gmin wiejskich.
2
Przez miasto przepływa druga co do wielkości rzeka Polski - Odra.
Gdy w 1600 roku Opole nawiedziła wielka powódź, Odra przeniosła swój nurt na zachodni brzeg wyspy Pasieka. Obecnie rzaka rozdwaja się; jej główne koryto płynie początkowo na północny wschód, a kanał Ulgi, na północny zachód. Dalej Odra ponownie się dzieli, część jej wody trafia do Młynówki, starego koryta rzeki. Młynówka płynie przez centrum historyczne miasta, a z głównym korytem łączy się jeszcze w Śródmieściu. Odra wraz ze swoimi odnogami tworzy dwie wyspy: Bolko i Pasiekę. W mieście znajdują się liczne kanały. Na dawnych murach obronnych miasta, tuż nad Młynówką, wybudowano kamienice i spichlerze. Miejsce to nazywane jest opolską Wenecją.
3
Nazwa miasta pochodzi od jednej z najstarszych jednostek terytorialnych Słowian w Europie Środkowej, tzw. "opola"
Opola tworzone były jeszcze w czasach plemiennych i określały nazwę lokalnego terytorium, na którym mieszkała wspólnota sąsiedzka wspólnie broniąca się przed wrogiem. Wspólnota ta mieszkała wokół pasa pól uprawnych i pastwisk, czyli na około pola, stanowiących podstawę ich bytu.
4
Oprócz historycznej prawdy o powstaniu Opola, istnieje także legenda opowiadająca o początkach miasta.
Dawno temu, gdy tereny nad Odrą porastały dzikie puszcze, pewien władca plemienny oddalił się w czasie polowania od swojej drużyny. Nie mogąc znaleźć drogi powrotnej błąkał się wiele dni po lesie. Kiedy wreszcie natrafił na niewielką polanę i stojące na niej chaty krzyknął "O! pole!". Z wielkiej radości i wdzięczności kazał w tym miejscu wybudować gród. I tak powstało Opole!
5
Na ziemi opolskiej zaczęto osiedlać się już w VIII wieku, co przede wszystkim związane było z położeniem tych terenów na skrzyżowaniu prastarych szlaków handlowych.
Ze wschodu z Kijowa przez Kraków do Wrocławia i dalej na zachód, z północy, znad Bałtyku, jako tzw. "szlak bursztynowy", przez Bramę Morawską do Włoch i dalej. Korzystne były również warunki obronne, z mało dostępną, pokrytą bagnami, lewobrzeżną Odrą.
6
Najstarsze wzmianki o Opolu znajdują się w anonimowych zapiskach tzw. "Geografa Bawarskiego" z 846 roku.
Wynika z nich, że już wówczas Opole było stolicą plemienia, której podlegało dwadzieścia mniejszych osad.
7
Pod koniec IX wieku obszar zajmowany przez Opolan wszedł w skład Państwa wielkomorawskiego.
Mieszko I przyłączył Śląsk i Opole do Polski w 990 roku ale w wyniku najazdu Brzetysława na monarchię wczesnopiastowską trafiło ono na 11 lat pod panowanie czeskie.
8
Z rąk czeskich Śląsk wraz z Opolem wyswobodził Kazimierz I Odnowiciel.
Na mocy testamentu Bolesława III Krzywoustego w 1138 roku Śląsk został przyznany jako dziedziczna dzielnica najstarszemu synowi księcia, Władysławowi II Wygnańcowi, który dał początek linii Piastów śląskich.
9
Śląsk podzielono na trzy dzielnice, wyodrębniając księstwo opolskie, którego pierwszym władcą został książę Jarosław opolski.
Tytuł pierwszego księcia opolskiego nosił Kazimierz I opolski.
10
Lokację miasta na prawie niemieckim uzyskał dla Opola syn Kazimierza I, Mieszko II Otyły przed 1217 rokiem.
W miejscu grodu pobudowano murowany zamek, który w XIII wieku był rozbudowywany przez Piastów opolskich, a w szczególności przez Bolka I opolskiego. Wybudowano palatium( główny budynek zamku z salą reprezentacyjną, komnatami władcy i kaplicą zamkową), w połowie XIV w. wzniesiono Wieżę Piastowską, zachowaną do dziś.