Ciekawostki o zamku Czocha

Zamek Czocha
Znaleźliśmy 35 ciekawostek na temat zamku Czocha

Najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce

Tuż obok niewielkiego miasteczka Leśna na Dolnym Śląsku leży wieś Czocha, w której nad malowniczym zalewem na rzece Kwisa, znajduje się jeden z najpiękniejszych zamków w tym regionie - zamek Czocha. Jest on obiektem zainteresowania historyków, poszukiwaczy skarbów, łowców sensacji czy zwykłych turystów. Historia zamku sięga XIV w., ale dopiero w ubiegłym wieku miały tu miejsce wydarzenia, które spowodowały, że Czocha uważane jest za jedno z najbardziej niesamowitych miejsc w Polsce.

1
W miejscu, gdzie teraz stoi gotycki zamek Czocha, we wczesnym średniowieczu istniał gród obronny o drewnianej konstrukcji i kamienno-ziemnych umocnieniach.
Pierwsza zachowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z roku 1241, wskazując go jako punkt graniczny.
2
Z inicjatywy króla czeskiego Wacława I Przemyślidy lub jego syna Przemysła II Ottokara, w połowie XIII w. powstała murowana twierdza.
Na przełomie XIII i XIV w. tereny te należały do dynastii brandenburskich Askańczyków.
3
W 1319 roku zamek stał się własnością księcia jaworsko-świdnickiego Henryka I.
Dwadzieścia lat później, Henryk I wymienił Czochę, wraz z zamkiem Świecie oraz Lubaniem, Mirskiem i Żarami za połowę miasta Głogowa, którą otrzymał od Jana Luksemburskiego w dożywocie. Faktycznie nastąpiło to dopiero po smierci księcia.
4
Od tej pory Czocha stanowiła lenno króla Czech, zamieszkiwane przez przedstawicieli rycerstwa czeskiego lub niemieckiego.
5
Kolejni właściciele zamku okazywali się najeźdźcami sąsiadów, grabieżcami konwojów kupieckich, watażkami.
6
W połowie XV w., pod nieobecność właściciela, twierdzę zbrojnie najechali husyci, którzy przez kilka miesięcy ją okupowali, grabiąc z cennego wyposażenia i zasobów.
Prawowity właściciel przy pomocy wojsk zaciężnych odbił zamek siłą i krwawo rozprawił się z rabusiami.
7
Przez 250 lat zamek Czocha był w posiadaniu potężnego rodu von Nostitz.
8
W 1525 roku zamek przebudowano w stylu renesansowym.
9
W 1639 roku właścicielem zamku został Christoph von Nostitz, który inwestował w badania geologiczne, a w szczególności w poszukiwanie złota.
Założył on w dolinie rzeki Kwisy wsie górnicze i targowe, w których osiedlał głównie protestantów uchodzących z Czech i innych regionów Śląska przed prześladowaniami religijnymi.
10
Rozbudowano wtedy też urządzenia fortyfikacyjne zamku i zwiększono liczebność załogi.
Po wygaśnięciu męskiej linii von Nostitz, wdowa po przedostatnim właścicielu zamku, sprzedała go radcy króla Augusta Mocnego, Johannowi Hartwigowi von Uechtritz.