Ciekawostki o amiszach

Amisze

Są nienowocześni, ale nie prymitywni, są staroświeccy, ale nie dzicy

Pokojowo nastawieni do świata amisze żyją w niezmienionym od lat otoczeniu. W życiu skupiają się na rzeczach dla nich istotnych: modlitwie, pracy, opiece nad dziećmi. Dobrze radzą sobie bez nowoczesności. Mają do niej dostęp ale potrafią też z niej zrezygnować. Tworzą wspólnotę, która dla nich jest gwarancją bezpieczeństwa. Oto kilka informacji o tej niedzisiejszej społeczności.
1.Amisze są chrześcijańską wspólnotą protestancką wywodzącą się ze Szwajcarii.
Są konserwatywnym odłamem anabaptystów.
2.Założycielem związku amiszów był Jakub Amman.
W 1693 roku doprowadził do secesji swoich zwolenników ze wspólnoty szwajcarskich mennonitów żyjących na emigracji w Alzacji. Powodem separacji były kwestie obyczajowości (rygorystyczne przestrzeganie zasady odrzucenia ochrzczonych odstępców). Podstawą nowego wyznania stały się zasady Menno Simmonsa i mennoickie wyznanie wiary z 1632 roku.
3.Po śmierci Menno Simmonsa część współbraci emigrowała do Ameryki a ci którzy zostali w Europie powrócili do gmin mennoickich.
4.Większe wspólnoty amiszów żyją na rolniczych obszarach 28 stanów USA.
Największe skupisko jest w Pensylwanii a także w Ohio, Indianie, Iowa i w Missouri. Amisze mieszkają także w Kanadzie w prowincji Ontario i w Ameryce Środkowej.
5.Najstarsza wspólnota amiszów żyje w hrabstwie Lancaster.
Społeczność ta liczy 20 tys. Jej członkowie są potomkami 200 osadników ze Szwajcarii przybyłych tam w latach 20. XVIII wieku.
6.Obecnie w Europie nie istnieją wspólnoty amiszów.
W latach 90. XX wieku były podejmowane próby osadnictwa w Polsce. W 1993 roku przyjechały trzy rodziny ze Stanów Zjednoczonych, z których do dziś pozostała w Polsce tylko jedna. Rodzina osiedliła się początkowo koło Mińska Mazowieckiego i pozostała tam 20 lat. Obecnie przeprowadzili się na Lubelszczyznę. Jest to małżeństwo Martinów z siedmiorgiem dzieci.
7.Społeczność amiszów nie jest jednorodna, wyróżnia się 8 różnych odłamów.
Poszczególne wspólnoty są niezależne i nieznacznie różnią się obrzędowością religijną i obyczajową.
8.Najstarsza wspólnota Old Order Amish stanowi jednocześnie najliczniejszą z nich.
9.Najbardziej konserwatywni są amisze ze wspólnoty Swartzentruber.
10.Językiem urzędowym dla większości amiszów jest niemiecki, choć ci bardziej liberalni przyjęli w pełni język angielski.
Konserwatywni amisze posługują się dialektem niemieckiego zwanym pensylwańskim.
Amisze
Znaleźliśmy 25 ciekawostek na temat amiszów

Przeczytaj również

Ciekawostki o George Sand Ciekawostki o Oldze Tokarczuk Ciekawostki o Grimes Ciekawostki o Poli Negri Ciekawostki o Bronisławie Piłsudskim

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej Quiz o amiszach

Podobne tematy