Ciekawostki o Aborygenach australijskich

Aborygeni australijscy

"Ci, którzy byli tu od początku"

Są najstarszą na świecie grupą etniczną, najstarszą cywilizacją. We współczesnym świecie Aborygeni są postrzegani jako naturalna część krajobrazu Australii, jako przedstawiciele oryginalnej społeczności, kultury opartej na mitach i snach, jako ludzie tajemniczy, przepełnieni magią i duchowością. Filozofia życia tych ludzi zawsze związana była z naturą, z przekonaniem, że to nie oni są właścicielami Ziemi, oni do niej należą, służą jej, ponieważ są jej częścią, dbają o środowisko i szanują je. Czują się integralną częścią natury.
1.Aborygeni to przedstawiciele geograficznej rasy australoidalnej Australii i Tasmanii.
Kiedyś, w XVIII wieku określenie to stosowano w naukach przyrodniczych w odniesieniu do "gatunków miejscowych", a później zaczęto stosować w odniesieniu do ludzi zamieszkujących Australię przed przybyciem tam Europejczyków, ludzi, którzy "byli tam od początku". W Australii są to Aborygeni, a na Tasmanii - Tasmańczycy.
2.Przypuszcza się, że Aborygeni pojawili się w Australii około 50 tysięcy lat temu, choć szacunki wahają się pomiędzy 40 a 70 tysięcy lat - dyskusje na ten temat ciągle trwają.
Do Australii docierali w kilku falach migracyjnych, prawdopodobnie z wysp Azji Południowo-Wschodniej, czy przez obecnie zatopiony most kontynentalny z Papui-Nowej Gwinei (przypuszcza się, że tą drogą przybyła druga fala osadników około 37 tys. lat temu).
3.Powszechnie panująca opinia zakłada, że Aborygeni byli całkowicie odizolowani od świata do momentu przybycia tam Europejczyków.
Tymczasem północne tereny kontynentu znacznie wcześniej odwiedzały statki kupców z Indonezji, którzy poławiali tam tzw. trepangi (strzykwy - jako surowiec kulinarny określane mianem ogórków morskich) uważane w Chinach za przysmak i cenne lekarstwo. Legendy aborygeńskie wspominają o jeszcze wcześniejszych gościach, tzw. Baijini. Byli to Chińczycy bądź filipińscy "morscy Cyganie". To oni dostarczali na kontynent rośliny, przedmioty czy technologię, ale i choroby zakaźne. Dzięki temu, północni Aborygeni po przebyciu różnych epidemii, wcześniej nabyli odporność i łatwiej znosili nowe choroby przywiezione przez Europejczyków, niż plemiona południowe.
4.Po raz pierwszy Aborygani spotkali białych ludzi, gdy w 1770 roku  statek pod dowództwem Jamesa Cooka (angielski żeglarz i odkrywca, kartograf, astronom) dotarł do Zatoki Botanicznej na wschodnim wybrzeżu Australii.
Populacja Aborygenów wówczas wynosiła prawdopodobnie, wg. jednych źródeł 750-780 tysięcy osób, a według innych 300-400 tysięcy. Istniało tam około 600 plemion. Każde z nich posiadało własną nazwę, język lub dialekt, zwyczaje i posiadało własne terytorium, którym władało.
5.Europejscy osadnicy szybko zaczęli wypierać Aborygenów z żyznych terenów w głąb kontynentu.
Kontakt z Europejczykami dla wielu plemion okazał sie katastrofalny. Niektóre grupy całkowicie wyginęły z powodu przywleczonych chorób lub ludobójstwa. Inne zatraciły swoją odrębność, na skutek przymusowych przesiedleń lub wymieszania z innymi plemionami.
6.Jedynie te plemiona, które zamieszkiwały tereny nie nadające sie pod uprawę, pozbawione surowców naturalnych, zachowały swoje terytoria, gdyż biali osadnicy nie byli nimi zainteresowani.
Plemionom tym udało sie zachować ciągłość kulturową do dziś.
7.Przybycie Aborygenów do Australii zbiegło się w czasie z dużymi zmianami flory i fauny na tym kontynencie.
Najnowsze badania paleontologiczne potwierdzają, że przodkowie Aborygenów doprowadzili do rozległej transformacji całych ekosystemów. Podobnie jak nasi przodkowie doprowadzili do wyginięcia wielu dużych ssaków europejskich (mamuty, tury, nosorożce włochate), tak przodkowie dzisiejszych Aborygenów spowodowali wymieranie wielu gatunków australijskiej megafauny - zarówno roślinożernych, jak i mięsożernych torbaczy. Gdy zniknęli duzi roślinożercy, Aborygeni zaczęli wypalać niewypasione przez zwierzęta obszary zielone. Tak ukształtowaną wegetację i klimat zastali przybyli tam Europejczycy.
8.Od przełomu XIX i XX wieku do lat 70. XX wieku odbywała się w Australii akcja przymusowej asymilacji.
W jej wyniku państwo odebrało aborygeńskim rodzicom 50-200 tys. dzieci, które miały być "przerobione" na Europejczyków. Akcja zakończyła się fiaskiem i stała się jedną z przyczyn problemów, z jakimi boryka się aborygeńska społeczność.
9.Współcześni Aborygeni zmagają sie z wieloma problemami.
Poprzez rozbicie ich pierwotnych struktur, Aborygeni stracili wartość swoich przodków (rzecz dla nich bardzo istotna) i wielu z nich nie potrafi odnaleźć sie w nowych warunkach. Często sięgają po alkohol lub narkotyki, posiadają złe nawyki żywieniowe prowadzące do epidemii otyłości i chorób cywilizacyjnych. Często uzależniają się od hazardu, nie obca im jest przemoc domowa. To wszystko prowadzi do fali zabójstw i samobójstw. Aby ten proces zahamowąć, wprowadza sie różne inicjatywy społeczne, które angażują Aborygenów do pracy w charakterze strażników parków narodowych czy opiekunów miejscowych ekosystemów.
10.Aborygeni byli zazwyczaj zaliczani do rasy czarnej, choć wielu antropologów uznawało ich za odrębną rasę lub "odmianę australoidalną".
Charakteryzują sie oni ciemną karnacją (od czekoladowej do czarnej), kręconymi lub falistymi czarnymi lub brązowymi włosami, długą głową z szerokim nosem, nadmiernym wysunięciem kości trzewioczaszki (prognatyzm) i masywnymi zębami.
Aborygeni australijscy
Znaleźliśmy 22 ciekawostki na temat Aborygenów australijskich

Przeczytaj również

Ciekawostki o ojcu Pio Ciekawostki o Katarzynie II Wielkiej Ciekawostki o Viki Gabor Ciekawostki o Małgorzacie Windsor Ciekawostki o Marii Skłodowskiej-Curie

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej