Ciekawostki o Australii

Wielka pustynia otoczona zielonym pierścieniem życia

Australia
Australia od bardzo dawna była odizolowana od reszty świata. Dzięki temu zawdzięcza wyjątkową i niespotykaną nigdzie indziej faunę i florę. Jest też domem dla rdzennych Aborygenów mieszkających na tych terenach od dziesiątków tysięcy lat. Kraj bardzo niebezpieczny ale i bardzo ciekawy. Dowiedz się jakie tajemnice skrywa Australia.
1.W Australii żyje 25 milionów ludzi.
Ze względu na olbrzymi niezamieszkały obszar gęstość zaludnienia kraju to tylko 3,3 osoby na km².
2.Formalna nazwa kraju brzmi Commonwealth of Australia czyli Związek Australijski.
Formalnie głową państwa jest królowa Anglii a faktycznie gubernator generalny.
3.Stolicą Australii jest Canberra.
Populacja Canberry wynosi około 405 tysięcy mieszkańców.
4.90% Australijczyków mieszka na wybrzeżu.
Olbrzymie pustynie w centrum kraju spowodowały, że ludność osiedlała się głównie wzdłuż linii brzegowej.
5.Wielka Rafa Koralowa położona jest u północno-wschodnich wybrzeży Australii. Jest największym ekosystemem na ziemi.
Rafa została odkryta przez Jamesa Cooka 11 czerwca 1770 roku. Wcześniej była znana rdzennym mieszkańcom Australii.
6.Podczas zimy powierzchnia kraju pokryta przez śnieg jest większa niż powierzchnia Szwajcarii.
7.Australia jest szóstym co do wielkości krajem na Ziemi. Zajmuje powierzchnię 7 686 850 km²
8.Największym miastem w Australii jest Sydney. Populacja miasta wynosi 5,3 miliona osób.
9.Nazwa Australia wzięła się z łacińskiego "Terra Australis" czyli Ziemia Południowa.
10.Najdłuższy na świecie płot znajduje się w Australii.
Dingo Fence ma długość 5614 km i 180 cm wysokości. Zbudowano go w latach 1880 - 1885 w celu ochrony wypasanych owiec przed psami dingo. Niestety w płocie co jakiś czas znajduje się dziury i niektóre z osobników mogą się przez niego przedostawać.
11.10 z 15 najbardziej jadowitych węży żyje w Australii.
Australia jest też domem dla wielu bardzo jadowitych pająków.
12.83% ssaków, 89% gadów, 90% ryb i 93% płazów żyjących w Australii jest endemitami.
Za ten stan rzeczy odpowiada bardzo długa geologiczna izolacja kontynentu.
13.W Australii żyją dwa gatunki stekowców, które są ogniwem pośrednim pomiędzy gadami a ssakami.
Stekowce są jajorodne a ich układ pokarmowy, rozrodczy i wydalniczy mają wspólne ujście (stek).
14.Kangury i Koale są najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami australijskiej fauny.
15.W Australii żyje ponad 150 milionów owiec.
Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypada 6 zwierząt.