Ciekawostki o Inkach

Inkowie
Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Inków

Tahuantinsuyu

W krótkim okresie swego rozkwitu państwo Inków było największą potęgą w tej części Ameryki Południowej.

Gdyby nie inwazja Hiszpanów oraz epidemia ospy niewykluczone, że państwo to istniało do dziś. Niestety bieg historii okazał się inny, imperium rozpadło się w ciągu kilku dekad a większość inkaskiej kultury i historii przepadło bezpowrotnie.

Do dziś nie przetrwały praktycznie żadne zapiski, z epoki prekolumbijskiej, na których można by zbudować faktyczny obraz zarówno powstałego w 1438 roku imperium jak i poprzedzającego je królestwa Cuzco.

1
Inkowie wywodzą się z pasterskich plemion zamieszkujących w XII wieku tereny wokół dzisiejszego Cuzco.
Powstało na ruinach poprzedniego imperium Tiwanaku-Wari, które zajmowało tereny dzisiejszego Peru, Boliwii i Chile w latach 500 – 1200 AD. Imperium Tiwanaku-Wari zostało zbudowane na kanwie poprzedniej (pierwszej) cywilizacji z tego regionu, Mochica powstałej w I w p.n.e.
2
Historia Inków rozpoczęła się od Królestwa Cuzco.
W początkach XIII wieku w górskich obszarach nieopodal Cuzco powstało pierwsze inkaskie państwo-miasto. Założycielem królestwa był Manco Cápac. Z biegiem lat królestwo powiększało się, czy to w wyniku wojen czy pokojowej asymilacji ludności.
3
Dynamiczny wzrost królestwa nastąpił w roku 1438, gdy ówczesny władca Pachacuti Inca Yupanqui rozpoczął ekspansję na sąsiadujące tereny.
Pachacuti zreorganizował królestwo Cuzco w nowe, zwane Tahuantinsuyu, co w języku keczua znaczy Imperium Czterech Części lub Zjednoczone Cztery Części. Na początku podbojów państwo Inków zajmowało około 40 tysięcy kilometrów kwadratowych. W szczytowym okresie urosło do 2 milionów kilometrów kwadratowych.
4
Uważa się, że Pachacuti zbudował Machu Picchu.
Nie znane jest dokładne przeznaczenie osady, mogło być zarówno letnią rezydencją władcy jak i placówką rolniczą.
5
Według inkaskiej tradycji, zwierzchnikiem armii był syn panującego władcy.
Za największego dowódcę uważa się Túpaca Inca Yupanqui, syna Pachacutiego, który w latach 1463 – 1493 powiększył imperium ojca kilkunastokrotnie.
6
Pierwszym podbojem Túpaca Inca Yupanqui było Królestwo Chimor.
Królestwo powstało około 850 roku a jego najbujniejszy rozkwit nastąpił w połowie XV wieku. Niestety złote lata nie trwały zbyt długo, gdyż w 1470 roku Chimor został podbity i wcielony w struktury państwa Inków. Historycy uważają, że Chimor był jedynym państwem, które w owych czasach było w stanie przeciwstawić się imperium inkaskiemu. Stolicą Królestwa Chimor było miasto Chan Chan zlokalizowane 4 kilometry na północny zachód od dzisiejszego Trujillo w Peru.

Królestwo Chimor słynęło z produkcji charakterystycznej barwionej na czarno ceramiki oraz najbardziej zaawansowanej technologicznie w prekolumbijskich czasach metalurgii.
7
Po podbiciu Królestwa Chimor i śmierci Pachacuteca w 1470 roku Túpaca Inca Yupanqui rozpoczął podboje terenów na południe od Cuzco.
Do 1493 roku udało mu się podbić znaczne tereny dzisiejszego Chile, zachodniej Boliwii i północno-zachodniej Argentyny.
8
Władców inkaskiego państwa nazywano Sapa Inca.
Pierwszym Sapa Inca był Manco Cápac panujący w latach 1200 – 1230 a ostatnim Túpac Amaru sprawujący swój urząd od 1571 do 1572.
9
W czasie największego rozkwitu imperium żyło w nim prawdopodobnie 10 – 14  milionów ludzi.
10
W 1529 roku w Imperium Inków rozpoczęła się wyczerpująca i krwawa wojna domowa.
Zwana jest Wojną Dwóch Braci lub Inkaską Wojną o Sukcesję. Konflikt rozgorzał pomiędzy Huáscarem i przyrodnim bratem Atahualpą, synami Huayny Capaca, ostatniego Sapa Inca, który rozszerzył granice Imperium w latach 1493 – 1525. Huayna Capac zmarł na ospę, którą na kontynent sprowadzili Hiszpanie. Pomimo, że nie miał on bezpośredniego kontaktu zaraził się ospą.

Wkrótce po tym, jak Huáscar objął tron, Atahualpa wysłał do Cuzco swoich najbardziej zaufanych kapitanów wraz z hojnymi darami ze złota, by okazać swoją lojalność wobec brata. Huáscar nie ufał jednak przyrodniemu bratu i odrzucił jego dary. Oskarżył go o bunt i wydał polecenie zgładzenia kilku z posłów a kapitanów Atahualpy odesłał przebranych za kobiety.