Ludzie

Ciekawostki o Jerzym Popiełuszce

Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Jerzego Popiełuszki

Patron NSZZ "Solidarność"

Jerzy Popiełuszko był księdzem katolickim, którego posługa duszpasterska przypadła w trudnym okresie komunistycznej Polski. Był odważnym kapłanem, który mimo wielu szykan i prześladowań, głosił podtrzymujące na duchu kazania, współpracował z opozycją, był orędownikiem prześladowanych przez system ludzi. Zapłacił za to najwyższą cenę.
1
Jerzy Popiełuszko był księdzem katolickim - duszpasterzem ludzi pracy i kapelanem "Solidarności".
Żył w latach 1947-1984.
2
Urodził się 14 września 1947 roku w Okopach, wsi w województwie podlaskim, w gminie Suchowola.
Był jednym z pięciorga dzieci Władysława Popiełuszki i Marianny z Gniedziejków Popiełuszko. Miał dwóch braci: Józefa i Stanisława oraz dwie siostry: Teresę i Jadwigę, która zmarła przed ukończeniem drugiego roku życia.
3
Rodzice księdza byli rolnikami.
Rodzina była wielopokoleniowa, mieszkali z nimi dziadkowie.
4
Na chrzcie ksiądz Jerzy otrzymał imię Alfons.
Takie imię nosił brat matki, Alfons Gniedziejka, partyzant AK, który w wieku 23 lat zginął po wojnie z rąk sowieckich - matka w ten sposób chciała upamiętnić brata. Inspiracją dla tego imienia mogła być też lektura tekstu do tzw. rozważań majowych, zawierająca życiorys św. Alfonsa Liguoriego (włoski duchowny, założyciel redemptorystów), który wywarł na niej ogromne wrażenie.
Ksiądz Popiełuszko zmienił imię Alfons na Jerzy Aleksander w wieku 23 lat.
5
Rodzina Popiełuszków była głęboko religijna.
Szczególną religijnością odznaczał się Jerzy, który z tego powodu miewał kłopoty w szkole - często rodzice byli wzywani przez władze szkolne. 
Jerzy był samotnikiem, choć był sumienny, do nauki się nie przykładał. Szkołę średnią ukończył w Suchowoli.
6
Jako młody chłopak udzielał się w kościele jako ministrant.
Pierwszą Komunię Świętą i bierzmowanie przyjął w tym samym roku - 1956.
7
Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Po pierwszym roku studiów został skierowany do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służbę tę odbywał w latach 1966-68 w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach - była to jednostka o zaostrzonym rygorze. Tam zaprzyjaźnił się z klerykiem Józefem Ziębą, z którym był w jednym plutonie. Obaj byli indoktrynowani, represjonowani i przymuszani do pracy fizycznej przez władze wojskowe PRL.
8
Służba wojskowa wyniszczyła fizycznie Popiełuszkę.
Stosowano wobec niego rozmaite szykany i represje: wyśmiewanie, wielogodzinne ćwiczenia, czołganie na mrozie, czyszczenie toalety w masce gazowej itd. Jednak nie dał się złamać, inicjował opór wśród kolegów, podtrzymywał na duchu. Gdy po odbyciu służby wrócił do seminarium, ciężko zachorował i do końca życia miał już kłopoty zdrowotne.
9
Święcenia kapłańskie otrzymał Popiełuszko 28 maja 1972 roku z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Mszę prymicyjną odprawił 2 czerwca 1972 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Karpaczu. Jeszcze przed otrzymaniem święceń, w 1971 roku Popiełuszko zmienił imię na Jerzy Aleksander.
Pierwszą jego parafią była parafia Trójcy Świętej w Ząbkach (1972-1975). Zajmował się tam głównie młodzieżą, ale najwięcej czasu poświęcał katechezie. Kolejną parafią była parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, później był wikariuszem w warszawskim kościele Dzieciątka Jezus, gdzie pozostał zaledwie jedenaście miesięcy.
10
Pracę duszpasterską utrudniał mu zły stan zdrowia.
Zmuszony był poddać się hospitalizacji w Instytucie Hematologii. W związku ze słabym zdrowiem księdza, władze kościelne skierowały go do pracy duszpasterskiej przy kościele akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tam zajmował się głównie prowadzeniem konwersatoriów przede wszystkim dla studentów medycyny i organizowaniem dla nich rekolekcji.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o palczaku madagaskarskim
Przez wielu uważany za najdziwniejsze i najbrzydsze zwierzę świata. Do 1961 roku uważany za gatunek wymarły. Występuje tylko na Madagaskarze. Tubylc ...
Ciekawostki o kasztanach
Kasztan nie jest tym samym drzewem, które powszechne jest w naszych ogrodach i parkach, choć potocznie takim mianem się go określa. Kasztan, w odróżni ...
Ciekawostki o Poczdamie
Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnor ...
Ciekawostki o kuokach
Kuoki słyną ze swojego uśmiechu. Te małe torbacze zamieszkujące Australię stały się swego rodzaju światowym fenomenem. Od 2010 roku rzesze turystów po ...
Ciekawostki o Camilli Parker Bowles
Od 50 lat jej życie toczy się u boku obecnego króla Karola III. Pochodzi z dobrze sytuowanej, szlacheckiej rodziny. Ma za sobą burzliwą historię, nieu ...
Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zygmunt I Stary był przedostatnim Jagiellonem na polskim tronie. Jako przedostatni z sześciu braci nie był brany pod uwagę, jako następca tronu. Okoli ...
Ciekawostki o zamku Balmoral
Zamek Balmoral jest prywatną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakupiony w 1852 roku przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, stał się ...

Podobne tematy

Ciekawostki o Jasnej Górze
Jasna Góra to święte miejsce dla katolików, czcicieli Maryi, miejsce corocznego pielgrzymowania ponad 4 mln pątników. Góruje nad Częstochową od XIV wi ...
Ciekawostki o katedrze wawelskiej
Katedra wawelska to szczególne dla Polaków miejsce. Jest nie tylko najsłynniejszą w naszym kraju nekropolią królewską, ale też niejako sanktuarium nar ...
Ciekawostki o kościele Mariackim w Krakowie
Kościół Mariacki w Krakowie jest ceglaną, trójnawową bazyliką znajdującą się przy rynku w Krakowie. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą jeszcze z XI ...
Ciekawostki o bazylice Sagrada Familia
Bazylika Sagrada Familia jest dumą Barcelony i wyrazem geniuszu jej twórcy - Antonio Gaudiego. Choć jej budowa trwa już od 139 lat, na jej ostateczne ...
Ciekawostki o katedrze Notre-Dame
Piękna gotycka katedra z XIII wieku znana jest przede wszystkim ze swojej wyjątkowej fasady oraz okazałych rozet, przez które światło wpadające do śro ...
Ciekawostki o Bazylice Mariackiej w Gdańsku
Bazylika Mariacka jest największym kościołem w Gdańsku i jedną z największych ceglanych świątyń w świecie. Jest to miejsce wyjątkowe, zarówno przez sw ...
Ciekawostki o prawosławiu
Prawosławie jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa, opierającym swoją doktrynę na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła Wschodniego. Jest chrześc ...
Ciekawostki o pomniku Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro
Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro jest symbolem tego miasta, ikoną Brazylii i zamieszkujących tam katolików. Wzniesiony w celu upamiętnieni ...