Historia

Ciekawostki o bitwie pod Grunwaldem

Znaleźliśmy 22 ciekawostki na temat bitwy pod Grunwaldem

Pycha kroczy przed upadkiem

Jedna z większych bitew średniowiecznego rycerstwa, która przełamała potęgę zakonu krzyżackiego. Była to bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana kampania wojenna dowodząca, że Władysław Jagiełło był świetnym strategiem i nowoczesnym dowódcą. Po zwycięskiej bitwie notowania dynastii Jagiellonów na Europejskich dworach znacząco wzrosły.
Bitwa pod Grunwaldem
1
Bitwa pod Grunwaldem została stoczona 15 lipca 1410 roku pomiędzy zakonem krzyżackim a połączonymi siłami polskimi i litewskimi.

Było to jedno z największych starć średniowiecznej Europy. W 1410 roku Królestwo Polskie, pod wodzą króla Władysława II Jagiełły, oraz Wielkie Księstwo Litewskie, prowadzone przez wielkiego księcia Witolda, starły się z Zakonem Krzyżackim, którym dowodził wielki mistrz Ulrich von Jungingen.

Zakon Krzyżacki, będący potężnym państwem na północy, dążył do dalszej ekspansji swoich terytoriów kosztem sąsiadujących krajów. Sojusz Polski z Litwą, zapoczątkowany unią personalną, zagrażał potędze zakonu i jego aspiracjom. Liczne konflikty graniczne oraz chęć zdobycia przewagi w regionie doprowadziły do narastającego napięcia między stronami.

2
Po stronie zakonu krzyżackiego stanęły również wojska rycerskie Europy zachodniej, Czech, Śląska, Pomorza Zachodniego, Szwajcarii, Anglii i Francji.

Wielu rycerzy pochodziło z różnych państw i księstw wchodzących w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Najemnicy byli przyciągani obietnicą łupów i wynagrodzenia. Byli to doświadczeni wojownicy, którzy znacznie wzmocnili siły Zakonu.

3
Historia bitwy pod Grunwaldem została spisana w kilku źródłach.
Jednym z najważniejszych jest „Kronika konfliktu” spisana przez naocznego świadka bitwy w roku 1410. Prawdopodobnie autorem „Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christ” był Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński lub Zbigniew Oleśnicki, kardynał i biskup krakowski.
4
Wojska sprzymierzone wystawiły 50 chorągwi po stronie polskiej i 40 chorągwi po stronie litewskiej. Naprzeciw tej armii zakon krzyżacki wystawił 51 chorągwi z czego 2 należały do wielkiego mistrza.
5
Bitwa rozpoczęła się około godziny 9 rano, oby dwie armie skierowane przeciw sobie znajdowały się w odległości jednej strzały. Walki ustały dopiero koło godziny 19.
6
W pierwszej fazie bitwy lekka jazda litewska i tatarska natarły na artylerię i piechotę krzyżaków.

Artyleria zakonna zdołała oddać dwie salwy po czym wycofała się z bitwy.

7
Po ataku lekkiej jazdy na pozycje krzyżackie, zakon odpowiedział atakiem jazdy na oby dwa skrzydła armii polsko – litewskiej. Doszło do konfrontacji ciężkiej jazdy.

W efekcie wytworzyły się na polu bitwy dwa ośrodki walki, która trwała około godziny.

8
W pewnym momencie bitwy krzyżacka ciężka jazda odepchnęła wojska litewskie zmuszając je do odwrotu. W międzyczasie wojska polskie zaczynały dominować w swoim sektorze nad wojskami krzyżackimi.
9
Podczas bitwy krzyżakom prawie udało się zdobyć wielką chorągiew królestwa, jednak na widok nacierających w jej stronę oddziałów wroga sprzymierzone siły polsko-litewskie zaatakowały z taką zaciekłością, że udało się przełamać i rozbić szeregi wroga.
10
W ostatecznej fazie Krzyżacy zdecydowali się na atak 16 chorągwi na pozycje centralne wojska polskiego.
W tym czasie atak odwodowy jazdy polskiej przełamał korpus sił krzyżackich i umożliwił natarcie lekkiej jazdy, która była ukryta w zaroślach. Wojska krzyżackie zostały otoczone i definitywne rozbite. Sprzymierzonym wojskom polsko-litewskim pozostało już tylko zajęcie obozu krzyżackiego i atak pościgowy uciekających oddziałów krzyżackich.
11
W trakcie bitwy pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie praktycznie cały czas utrzymywały przewagę.
12
Podczas przeprawy przez Wisłę wojska polsko-litewskie skorzystały z mostów pontonowych, co było bardzo innowacyjnym rozwiązaniem jak na owe czasy.

Mosty pontonowe zostały zbudowane przez inżynierów wojskowych specjalnie na potrzeby tej operacji. Po przekroczeniu Wisły, armia polsko-litewska mogła kontynuować swój marsz w kierunku Grunwaldu, gdzie doszło do decydującego starcia z wojskami Zakonu Krzyżackiego.

Użycie mostów pontonowych do pokonania Wisły było kluczowym elementem strategicznym, pozwalającym na skoordynowany marsz armii polsko-litewskiej w kierunku pola bitwy. Dzięki temu, pomimo naturalnej przeszkody w postaci rzeki, armia Jagiełły i Witolda mogła dotrzeć na pole bitwy gotowa do starcia z przeciwnikiem.

13
Podczas bitwy zdobyto 51 chorągwi krzyżackich.
Część chorągwi została przyznana księciu Witoldowi natomiast pozostałe trafiły do katedry wawelskiej. Zdobyczne chorągwie z katedry wawelskiej zostały wywiezione przez zaborców austriackich do Wiednia w 1797 roku i ślad po nich zaginął.
14
Jako trofeum uznano także 2 nagie miecze, które za pomocą emisariuszy wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen przesłał Władysławowi Jagielle.
15
Zwycięstwo pod Grunwaldem wyniosło dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych dynastii Europejskich.
16
Znaczącym i szczególnie wyróżniającym się oddziałem podczas bitwy pod Grunwaldem była Chorągiew Białego Niedźwiedzia z Chełma, która została wyróżniona przez Władysława Jagiełłę.

Król ufundował w Chełmie budowę kościoła pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. 

17
Bitwę pod Grunwaldem opisał Jan Długosz w swojej kronice „Historiae Polonicae”.

W kronice Długosza bitwa pod Grunwaldem jest przedstawiana jako jedno z największych zwycięstw w historii Polski i Litwy. Bitwa miała ogromne znaczenie polityczne i militarne, osłabiając potęgę Zakonu Krzyżackiego.
Długosz podkreśla również chwałę i męstwo rycerstwa polskiego i litewskiego, a także strategiczne umiejętności króla Władysława Jagiełły.


 
 


 
 
 

Dowiedz się więcej ...
18
Niemiecka strona zawarła opis konfliktu w kronice Johanna von Posilga.

"Kronika Johanna von Posilge"  to ważne źródło historyczne dotyczące późnego średniowiecza, a zwłaszcza historii Zakonu Krzyżackiego oraz regionu Prus. Johann von Posilge (zm. 1405) był kronikarzem, duchownym i działaczem Zakonu Krzyżackiego, który napisał swoją kronikę w języku niemieckim. Jego dzieło dostarcza cennych informacji o wydarzeniach i życiu codziennym w państwie zakonnym, a także o stosunkach Zakonu Krzyżackiego z Polską, Litwą i innymi sąsiednimi krajami.

19
Badania pola bitwy rozpoczęły się w roku 1958 i trwały do lat 90, jednak zostały ograniczone do niewielkiego odcinka areny.

 To wtedy archeolodzy zaczęli pierwsze poważne wykopaliska, które miały na celu odkrycie materialnych śladów bitwy. Badania te były związane z przygotowaniami do obchodów 550. rocznicy bitwy, które miały miejsce w 1960 roku. Z okazji 550. rocznicy bitwy przeprowadzono intensywne badania, które zaowocowały znalezieniem licznych artefaktów, takich jak fragmenty uzbrojenia, części zbroi i szczątki ludzkie. Te odkrycia potwierdziły lokalizację bitwy i dostarczyły cennych informacji na temat jej przebiegu.

Wprowadzenie nowych technologii w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku, takich jak georadar, detektory metali i drony, pozwoliło na bardziej precyzyjne badania pola bitwy bez konieczności przeprowadzania dużych wykopalisk.

20
Na terenie pobojowiska odnaleziono kilka masowych grobów, ze szkieletami noszącymi obrażenia od mieczy, toporów i bełtów z kuszy.

Już w XIX wieku archeolodzy i historycy zaczęli interesować się polem bitwy pod Grunwaldem, poszukując materialnych śladów starcia. Jednakże systematyczne badania archeologiczne rozpoczęły się dopiero w XX wieku. W wyniku badań prowadzonych na przestrzeni lat, odnaleziono kilka masowych grobów, w których pochowani są polegli rycerze i żołnierze. Najczęściej groby te zawierały szczątki wielu osób, co wskazuje na pochówki dokonywane szybko, prawdopodobnie tuż po bitwie.

W grobach znaleziono różnorodne artefakty, takie jak elementy uzbrojenia, części zbroi, groty strzał, miecze oraz przedmioty osobiste. Te znaleziska pozwalają lepiej zrozumieć przebieg bitwy oraz życie uczestników starcia.
Część odkryć obejmowała także monety, które pomagały w datowaniu znalezisk oraz w identyfikacji pochodzenia niektórych wojowników.

Dowiedz się więcej ...
21
W 1990 roku upamiętniono walkę polsko-litewskich wojski pod Grunwaldem specjalną tablicą na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Tablica pamiątkowa bitwy pod Grunwaldem jest hołdem dla tych, którzy walczyli i zginęli w tej historycznej bitwie, oraz symbolem polskiego zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim.

22
Co roku w rocznicę bitwy odgrywana jest inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, choć nie zawsze odgrywane sceny pokrywają się z faktami historycznymi.

 
Coroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem to jedno z największych i najbardziej spektakularnych wydarzeń rekonstrukcyjnych w Europie, które przyciąga tysiące uczestników i widzów z całego świata. Pierwsza inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbyła się w 1998 roku z inicjatywy lokalnych pasjonatów historii i rekonstruktorów. Od tego czasu stała się coroczną tradycją, zyskując na popularności i skali.

Przygotowania do inscenizacji rozpoczynają się na wiele miesięcy przed samym wydarzeniem. Uczestnicy, w tym liczne grupy rekonstrukcyjne, przygotowują stroje, broń i scenografię zgodnie z realiami historycznymi. Inscenizacja nie ogranicza się tylko do samej bitwy. W ramach wydarzenia odbywa się również tzw. "Kampania Grunwaldzka", która obejmuje różne aktywności edukacyjne, warsztaty, pokazy rzemiosła średniowiecznego, turnieje rycerskie, koncerty i wykłady historyczne.

Dowiedz się więcej ...
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

20 ciekawostek o bitwie pod Azincourt
20 ciekawostek o bitwie pod Azincourt
Rzeź francuskich elit
Jedna z ważniejszych bitew wojny stuletniej. Zlekceważone przez francuzów nieliczne oddziały angielskie rozgromiły znacznie silniejsze wojska francusk ...
24 ciekawostki o Zamku w Malborku
24 ciekawostki o Zamku w Malborku
Największy na świecie gotycki zamek
Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy i najznakomitszym przykładem ówczesnej architektury obronno-rezydencyjnej. Był s ...
Zamek w Świerklańcu - nieistniejący już piastowski zamek na Górnym Śląsku
Zamek w Świerklańcu - nieistniejący już piastowski zamek na Górnym Śląsku
Przetrwał wieki, by w XX wieku ulec całkowitemu unicestwieniu przez nierozważnych urzędników
Historia zamku sięga XIV wieku, kiedy to należał on do Piastów. Później przeszedł na sto lat w ręce Hohenzollernów, następnie Habsburgów, a w końcu w ...
29 ciekawostek o Bitwie pod Maratonem
29 ciekawostek o Bitwie pod Maratonem
Najważniejsza bitwa starożytnej Grecji
Wsławiona wyczynem Greka Filippidesa,  który przyniósł do Aten wieść o zwycięstwie, ale do historii przeszła jako najważniejsza bitwa w dziejach staro ...
16 ciekawostek o Bitwie Warszawskiej
16 ciekawostek o Bitwie Warszawskiej
Cud nad Wisłą
Bitwa Warszawska zwana często Cudem nad Wisłą miała dla Polski ogromne znaczenie. Dała Polakom szansę na doprowadzenie wojny z bolszewikami do zwycięs ...
31 ciekawostek o Bitwie pod Termopilami
31 ciekawostek o Bitwie pod Termopilami
Termopile - symbol poświęcenia życia na polu bitwy
Jedna z najsłynniejszych inwazji w dziejach starożytnego świata. W wąskim przesmyku termopilskim dumni Spartanie stawili zaciekły opór Persom, choć zd ...
21 ciekawostek o bitwie pod Wiedniem
21 ciekawostek o bitwie pod Wiedniem
Gwóźdź do trumny tureckiej ekspansji w Europie
Bitwa pod Wiedniem, zwana również Odsieczą Wiedeńską, jest jedną z najistotniejszych bitew w historii nie tylko Polski, ale i Europy. Dzięki taktyczne ...
22 ciekawostki o Imperium Mali
22 ciekawostki o Imperium Mali
Średniowieczne państwo ludu Mande
Początki imperium Mali sięgają początków XIII wieku, kiedy pierwszy władca państwa odnosząc zwycięstwo w bitwie o Kuolikoro przejął kontrolę nad trans ...

Najnowsze tematy

27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy