Zwierzęta

Ciekawostki o dżdżownicach

Znaleźliśmy 22 ciekawostki na temat dżdżownic

Bardzo pożyteczne organizmy żyjące w glebie

Są bardzo rozpowszechnionymi geograficznie organizmami. Występują w Europie, Azji, Ameryce Północnej oraz w północnych częściach Afryki. Zasiedlają wszystkie typy gleb a w 1 metrze sześciennym jest ich około 800. Najczęściej wybierają gleby kwaśne lub umiarkowane, niewiele z nich toleruje gleby o odczynie zasadowym. Pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemu trawiąc szczątki roślin i zwierząt. Dzięki nim materia organiczna ulega rozkładowi oraz jest równomiernie rozmieszczona w glebie. Praca wykonywana przez dżdżownice sprawia, że wiele roślin może łatwiej przyswajać składniki mineralne.
1
Dżdżownice należą do skąposzczetów.
2
Istnieje ponad 670 gatunków dżdżownic.
3
Ich nazwa wzięła się najprawdopodobniej od dżdżu czyli określenia deszczu. Właśnie w czasie opadów najczęściej wychodzą na powierzchnię.
4
Istnieją gatunki dżdżownic, które są odporne na mróz przez co obszar ich występowania sięga nawet do Syberii.
5
Według strefy bytowania dżdżownice możemy podzielić na ściółkowe oraz glebożerne, żyjące głęboko w ziemi.
6
Dżdżownice, które nie są odporne na mróz giną w temperaturze około –2 °C.
Wiosenne przymrozki są w stanie w bardzo krótkim czasie zdziesiątkować populacje dżdżownic.
7
Ciało tych zwierząt jest złożone z widocznie od siebie oddzielonych segmentów, z których wychodzą 4 pary szczecinek.
8
Funkcje mózgu u dżdżownic pełni zwój okołoprzełykowy, który u pierścienic podzielony jest na zwoje nadprzełykowe i podprzełykowe. Zwoje te są ze sobą połączone i tworzą obrączkę okołoprzełykową.
9
W Polsce do tej pory odkryto 32 gatunki dżdżownicowatych, choć najczęściej spotykane są 4 najbardziej pospolite.
10
Dżdżownice w zależności od gatunku mogą osiągać długość od 1 centymetra do 1 metra.
11
Należą do bezkręgowców a za podtrzymywanie mięśni w ich organizmach odpowiedzialny jest hydroszkielet.
Taka forma stabilizacji polega na wytwarzanie odpowiedniego ciśnienia hydrostatycznego, które napierając na ściany komórkowe umożliwia podpieranie mięśni.
12
Dżdżownice należą do saprofagów czyli zwierząt odżywiających się rozkładającymi się szczątkami roślin i zwierząt. Mogą również żywić się obornikiem i odchodami wypasających się zwierząt.
13
Żołądek dżdżownic zbudowany jest z dwóch części.
Pierwszy odcinek to wole, które odpowiedzialne jest za magazynowanie pokarmu. Drugim odcinkiem jest żołądek mięsisty, w którym pokarm jest rozdrabniany mechanicznie.
14
U wyjścia z żołądka mięsistego znajduje się jelito, które odpowiedzialne jest za trawienie i wchłanianie pokarmu.
15
Dżdżownice mogą spędzić dość długi czas pod wodą pod warunkiem, że jest ona odpowiednio natleniona.
16
Ciało dżdżownic składa się w ponad 80% z wody, która potrafi być wymieniana z otoczeniem w ilości około 60% objętości na dobę.
17
Większość dżdżownic jest obojnakami.
Wymieniają się gametami podczas kopulacji, którą nazywamy siodełkowaniem. Nazwa procesu bierze się od zjawiska, w którym dwa osobniki sklejają się ze sobą za pomocą śluzu, który jest wytwarzany w specjalnie przekształconych do tego celu pierścieni zwanych siodełkiem.
18
Istnieją gatunki dżdżownic rozmnażające się za pomocą partenogenezy, czyli bezpośrednio z komórki jajowej, która nie jest zapłodniona plemnikiem.
19
Pozbawione pokarmu mogą zapaść w stan odrętwienia, który może utrzymywać się kilka miesięcy.
Przyczyną odrętwienia u tych zwierząt może także być nadmierne przesuszenie gleby lub zbyt wysoka temperatura.
20
Zwierzęta te padają najczęściej ofiarą żab, ptaków oraz kretów.
21
Dżdżownice wykorzystuje się do kompostowania odpadów organicznych.
22
Są stosowane jako przynęta wędkarska lub karma dla ryb akwariowych.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o Elbrusie
Elbrus jest starym stratowulkanem o niemal symetrycznej budowie. Uznaje się go za uśpiony, gdyż od około dwóch tysięcy lat nie odnotowano jego erupcji ...
Ciekawostki o Cotopaxi
Cotopaxi to jeden z najwyższych czynnych wulkanów. Jest stratowulkanem o niemalże idealnym stożku, który dla rdzennej andyjskiej ludności był zawsze p ...
Ciekawostki o Atakamie
Pustynia Atakama w Chile jest ogromną przestrzenią o marsjańskim krajobrazie. Jest najbardziej suchą niepolarną pustynią na świecie i drugą pod względ ...
Ciekawostki o Montanie
Mottem tego jednego z największych stanów jest "złoto i srebro", ale w przypadku Montany znaczy to znacznie więcej. Oprócz bogatych złóż  mineralnych, ...
Ciekawostki o Marku Grechucie
Marek Grechuta był jedną z największych indywidualności. Był prawdziwym artystą o wielu talentach: piosenkarza, poety, kompozytora, malarza, architekt ...
Ciekawostki o Saharze
Nazwa pustyni wywodzi się z języka arabskiego, gdzie słowo ṣaḥārā oznacza pustynie (rodzaj żeński w liczbie mnogiej). Przynajmniej przez kilka tysięcy ...
Ciekawostki o grzybach
Grzyby występują na całym świecie i rosną w szerokim zakresie siedlisk. Można je spotkać w ekstremalnych środowiskach, takich jak pustynie lub obszary ...
Ciekawostki o oryksie arabskim
Piękne białe antylopy o szlachetnej głowie i pięknych oczach z długimi lekko zakrzywionymi rogami. Znakomicie przystosowane do życia na pustyni w wyso ...

Powiązane artykuły