Ludzie

Ciekawostki o świętej Ricie

Znaleźliśmy 27 ciekawostek na temat świętej Rity

Życiorys św. Rity

Święta Rita od kilku stuleci należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Plasuje się w pierwszej czwórce ulubionych świętych, obok ojca Pio, Franciszka z Asyżu i Antoniego z Padwy. Jest patronką spraw trudnych i beznadziejnych, pomaga matkom i kobietom każdego stanu, opiekuje się wieloma dziełami charytatywnymi i bractwami. Choć urodziła się w średniowieczu, obecnie posiada swój profil na Facebooku. Skoro od wieków wiele kobiet zwraca się do niej o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów i jak wydaje się, z dobrym skutkiem, to może warto poznać św. Ritę?
Święta Rita
1
Margherita Lotti, zwana też Rytą z Cascii lub Ritą, urodziła się prawdopodobnie w 1381 roku, w małej górskiej miejscowości Roccaporena, w gminie Cascia, we Włoszech.
Roccapeorena jest miejscowością w Umbrii, niedaleko Asyżu.
2
Rita jest zdrobnieniem od imienia Margherita, które otrzymała na chrzcie w kościele św. Marii-Pleby.
3
Była jedynym dzieckiem Antoniego i Amaty Lotti.
Jej rodzice byli prostymi ludźmi, a córka urodziła się im w dość późnym wieku.
4
Rita była pogodnym dzieckiem, wychowywanym w głębokiej wierze w Boga.
Już jako mała dziewczynka przekonana była, że jedynym prawdziwym pięknem jest piękno duszy i miłość do Jezusa. Jej marzeniem było wstapienie do klasztoru.
5
Rodzice nie wyrazili zgody na pójście jedynej córki do klasztoru, w wieku dwunastu lat wydali ją za mąż.
Jako jedynaczka była swego rodzaju zabezpieczeniem starości rodziców. Wstąpienie Rity do klasztoru pozbawiałoby ich oparcia w okresie, gdy potrzebowaliby jej pomocy. Stąd decyzja o zamążpójściu.
6
Wydano Ritę za Paolo di Fernando Mancini, młodzieńca gorącej krwi i jeszcze gorętszej głowy - człowieka życzliwego, lecz o dość szorstkich obyczajach.
Biografowie twierdzą, że Mancinii był typowym przedstawicielem swojej epoki, synem swojej ziemi, prawdopodobnie związanym z dużą frakcją mieszczańską rodziny Gibelinich, usiłującej rozszerzyć dominację miasta Cascia w regionie. Był ponoć wybuchowy i konfliktowy. Papież Leon XIII w Liście Apostolskim wystawił Manciniemu najgorsze z możliwych świadectw. "Wydawał się dobrym i przyzwoitym człowiekiem, a wystarczyło tylko kilka dni małżeństwa, aby stał się zupełnie innym. Nie tylko nie poświęcał uwagi Ricie, ale jeszcze znęcał się nad nią tak niegodziwie, iż wydawało się, że żyje w męczeństwie, a nie w małżeństwie".
7
Paolo nie był zainteresowany życiem religijnym i ta obojętność religijna męża była dla Rity najważniejszym wyzwaniem w małżeństwie.
Biografowie podkreślają, że mimo wszelkich trudności, przez 18 lat żyła z mężem w dobrej, przez wszystkich podziwianej zgodzie. Ponoć miłość i cierpliwość Rity spowodowała przemianę Paola w człowieka pokornego, nawróconego na wiarę.
8
Rita i Paolo mieli dwóch synów. Według tradycji ustnej nosili oni imiona Giacomo Antonio i Paolo Maria.
Będąc dziećmi ubogich, ale drobnomieszczańskich rodziców, chłopcy otrzymali zapewne podstawową edukację, jaka był dostępna w tym czasie ludziom z ich grupy społecznej.
9
Po osiemnastu latach małżeństwa, prawdopodobnie w 1413 roku, Paolo di Fernando Mancini, w drodze powrotnej z Cascia do Roccaporena został zamordowany.
Przypuszczalnie, Paolo zaangażowany był w działalność lokalnego stronnictwa politycznego Gibelinów, wspierającego władzę świecką i zwolenników władzy imperatora Karola V w Italii. Ugrupowanie to ścierało się z partią chłopską Gwelfów, wspierającą wpływy papiestwa, Kościoła i prostego ludu. Być może poglądy polityczne i społeczne były powodem lokalnej nienawiści i uprzedzeń jednych wobec drugich, kultywowanych przez całe pokolenia. Mogło to być powodem skrytobójczego ataku Gwelfów na Paolo, w wyniku którego poniósł on śmierć.
10
Owdowiała Rita nie szukała zemsty na skrytobójcach, a modliła się żarliwie do Boga o przebaczenie dla zabójcy męża.
Jak podaje pierwszy biograf Rity, modlitwa za zabójcę męża stała się obowiązkowym elementem jej praktyk religijnych. Przebaczenie dla prześladowców było przejawem jej świadomości, dojrzałości i doskonałości chrześcijańskiej, którą osiągnęła jako osoba świecka, żona i matka, cierpiąca z powodu utraty męża i ojca jej dzieci.
11
Po śmierci męża, Rita podjęła się długotwałej mediacji między zwaśnionymi stronami, uważając, że ktoś musi położyć kres bratobójczej walce.
Innego zdania byli synowie Rity, których pomimo starań nie udało się jej wychować na katolików, odziedziczyli charaktery po ojcu.
12
Synowie postanowili pomścić śmierć ojca zgodnie z włoskim prawem wendety.
Rita usiłowała wyperswadować synom ten zamiar, ale nie udało jej się to. Postanowiła modlitwą wpłynąć na zmianę decyzji synów, aby uchronić ich przed popełnieniem grzechu morderstwa. Rok później obaj synowie zachorowali na dyzenterię i zmarli.
13
Po śmierci synów Rita postanowiła wstąpić do klasztoru św. Marii Magdaleny w Casci.
Zakon jednak odrzucił jej kandydaturę, gdyż kojarzono ją z trwającym wciąż sporem pomiędzy zwaśnionymi rodzinami - jej i jej męża. Powiedziano jej, że będzie mogła wstąpić do zakonu, jeśli uda jej się doprowadzić do pojednania i zakończenia sporu. Dokonała tego mając 36 lat.
14
Wolna od zobowiązań wobec świata, trzydziestosześcioletnia Rita spełniła swoje marzenie z dzieciństwa i wstąpiła do klasztoru Sióstr Augustianek w Cascia.
Gdy wypełniła wszystkie wymogi stawiane przez kasztor, została przyjęta. Legenda mówi, że nie odbyło się to w sposób standardowy, ale w czasie snu. Rita została w cudowny sposób przeniesiona do klasztoru przez Jana Chrzciciela i św. Augustyna, którzy pokonali zamkniętą furtę. Wobec takiego faktu, ksieni( przełożona klasztoru żeńskiego) musiała wyrazić zgodę.
15
W klasztorze spędziła resztę swojego życia, będąc wzorem świętości dla swoich współsióstr.
Przebywała w klasztornych murach, ale była otwarta na problemy współczesnego jej świata i ludzi. Już za życia wypraszała łaski dla potrzebujących wsparcia. W swojej celi modliła się i podejmowała różne formy umartwiania, które ofiarowywała za chorych, cierpiących, za małżeństwa w kryzysie, za zwaśnione rodziny.
16
Kiedyś w trakcie modlitwy pod krzyżem została zraniona w czoło cierniem z korony Chrystusa.
Powstała w ten sposób rana na czole nigdy się nie zagoiła, była jej stygmatem przez 15 lat, aż do śmierci.
17
W zakonie nie było jej łatwo, współsiostry jej nie rozumiały, chyba też nie traktowały zbyt poważnie, bywała obiektem żartów.
Ponoć kiedyś, siostra przełożona nakazała jej codziennie podlewać suchy patyk wbity w ziemię w ogrodzie. Rita, która ślubowała posłuszeństwo, przez wiele dni spełniała to polecenie, nie zważając na żarty i złośliwe komentarze sióstr. Jakie było zdziwienie, gdy po jakimś czasie wysuszony patyk pokrył sie liśćmi i wkrótce wydał owoce winorosli.
18
Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku w Cascii.
Po śmierci ciało Rity nie zostało pogrzebane, ale umieszczone w trumnie z drewna jodłowego, wykonanej przez mistrza Cicca Barbara. Wiąże się z tym pewna opowieść. Otóż, mistrz, który przybył oddać cześć zmarłej, bardzo ubolewał, że nie będzie mógł zrobić dla niej trumny, ponieważ cierpiał na artretyzm, miał zesztywniałe, niezdolne do pracy ręce. Gdy wyraził głośno swoje rozgoryczenie, poczuł nagle mrowienie i nietypowe ciepło w rękach, a po chwili zaczął odzyskiwać w nich władzę, Ręce wróciły do pełnej sprawności. Szczęśliwy, uzdrowiony cieśla wykonał dla Rity trumnę, w której spoczywała przez 10 lat.
19
Rita była kobietą niewysoką, o drobnej budowie.
Świadczą o tym wymiary trumny. Ma ona 158 cm długości, 30 cm wysokości i około 40 cm szerokości w miejscu ramion, natomiast zwęża się się do około 35 cm na wysokości stóp.
20
Dziesięć lat później, biskup Eruli ze Spoleto nakazał otwarcie trumny i okazało się, że ciało nie uległo zniszczeniu, było nienaruszone.
Wykonano wówczas nową, większą trumnę, w której umieszczono tę pierwszą. Zdjęto jedynie pokrywę i zastąpiono ją białym welonem, nad którym umieszczono kratkę. Trumna została pomalowana, znajdują się na niej wizerunki Jezusa, Marii Magdaleny i św. Rity. Uważa się, że wizerunek Rity jest bardzo wiarygodny, gdyż malarz mógł oglądać niezmienione po śmierci oblicze świętej.
21
Według relacji świadków ciało zmarłej Rity emanowało słodkawym zapachem przez wieki.
Sarkofag z ciałem św. Rity do dziś znajduje się w Sanktuarium w Casci, a miejsce to przyciąga bardzo wielu pielgrzymów z całego świata.
22
Ze świętą Ritą kojarzona jest często opowieść o róży i figach, które zawsze rosły w jej przydomowym ogrodzie, a także o pszczołach.
W styczniu 1457 roku Ritę odwiedziła jej kuzynka, Catalina. Chora, bardzo osłabiona Rita poprosiła ją o przyniesienie  róży, która właśnie zakwitła w jej ogrodzie w Roccaporena. Przekonana o tym, że to majaczenie chorej kuzynki, Catalina spełnia jej życzenie wbrew zdrowemu rozsądkowi i udaje się do ogródka Rity. Tam ze zdziwieniem odktywa świeżo rozkwitłą, wyłaniającą się spod śniegu różę. Podobne zdarzenie miało miejsce podczas kolejnych odwiedzin, kiedy to Rita poprosiła o figi, które właśnie zaowocowały. Tym razem Catalina już bez oporów udała się do ogródka Rity i dostrzegła dwie dorodne figi, które pojawiły się na drzewku figowym zimą. Historia z pszczołami związana jest jeszcze z okresem niemowlęctwa Rity. Kiedy była oseskiem, pewnego dnia jej twarz obsiadł rój pszczół, który nie wyrządził jej żadnej szkody. Przechodzący obok wieśniak ze zranioną podczas prac na roli ręką, podbiegł, żeby te pszczoły odgonić od twarzy dziecka. Wtedy jego rana na ręce przestała krwawić, a ręka w cudowny sposób się zagoiła.
23
Róża stała się symbolem św. Rity, symbolem piękna i miłości połączonych z cierpieniem.
Wspomnienie liturgiczne św. Rity w Kosciele katolickim obchodzone jest 22 maja. W tym dniu odprawiana jest uroczysta msza, po czym następuje poświęcenie róż. Poświęcone płatki różane przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie.
24
W roku 1628 papież Urban VIII zatwierdził kult Rity, a w 1900, uroczystej kanonizacji dokonał papież Leon XIII.
25
Świeta Rita czczona jest szczególnie we Włoszech i w Ameryce Południowej, ale w wielu krajach, także w Polsce, znajdują się jej sanktuaria.
Kult św. Rity istniał już w końcu XVIII w. w kościele augustianów pw. św. Katarzyny w Krakowie. W nawie głównej znajduje się jej figura z 1940 roku, obraz z XVII w. oraz jej relikwiarz z XX wieku.
26
Wspólnota sióstr augustianek z Casci przyznaje Nagrodę św. Rity kobietom, które tak jak Rita, zrealizowały w swoim życiu ewangeliczne przesłanie o przebaczeniu.
Nagrodę tę otrzymały m.in. Marianna Popiełuszko i Eleni.
27
W ikonografii święta przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na czole.
Jej atrybutami są: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły i róża.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

15 ciekawostek o szopce bożonarodzeniowej
15 ciekawostek o szopce bożonarodzeniowej
Symbol Bożego Narodzenia
Zwyczaj budowania szopek jest mocno zakorzeniony w tradycji Bożego Narodzenia.  Przyjście na świat Jezusa znalazło odzwierciedlenie, głównie w ludowej ...
16 ciekawostek o świętej Łucji
16 ciekawostek o świętej Łucji
Łucja z Syrakuz - święta o pięknych oczach
Święta Łucja to patronka przede wszystkim Syrakuz, miasta na Sycylii, w którym się urodziła i zmarła. Była męczennicą, która oddała swoje młode życie ...
63 ciekawostki o Janie Pawle II
63 ciekawostki o Janie Pawle II
Polak, który został papieżem
Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, był polskim duchownym, biskupem pomocniczym krakowskim, arcybiskupem metropolitą krakowskim, kardynałem, ...
34 ciekawostki o Betlejem
34 ciekawostki o Betlejem
Miasto, w którym urodził się Jezus Chrystus
Betlejem to biblijne miejsce narodzin Jezusa Chrystusa, a zlokalizowana w nim Bazylika Narodzenia Pańskiego jest chrześcijańskim miejscem kultu na ter ...
61 ciekawostek o papieżu Franciszku
61 ciekawostek o papieżu Franciszku
Skromny papież
Papież Franciszek jest 266 papieżem w historii kościoła rzymsko-katolickiego, pierwszym jezuitą wybranym na ten urząd, pierwszym papieżem z kontynentu ...
58 ciekawostek o Jasnej Górze
58 ciekawostek o Jasnej Górze
Jedno z najważniejszych w świecie miejsc kultu maryjnego.
Jasna Góra to święte miejsce dla katolików, czcicieli Maryi, miejsce corocznego pielgrzymowania ponad 4 mln pątników. Góruje nad Częstochową od XIV wi ...
19 ciekawostek o uroczystości Wszystkich Świętych
19 ciekawostek o uroczystości Wszystkich Świętych
Wspomnienie tych, którzy odeszli
Celebrowanie pamięci o zmarłych przodkach nie jest obojętne żadnej kulturze i grupie społecznej. W Kościele katolickim pamięć o przodkach, a także o w ...
41 ciekawostek o Stefanie Wyszyńskim
41 ciekawostek o Stefanie Wyszyńskim
Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński był polskim duchownym, prymasem, który ze względu na liczne zasługi, po śmierci nazywany został przez Polaków Prymasem Tysiąclecia. B ...

Najnowsze tematy

19 ciekawostek o K2
19 ciekawostek o K2
To dzika góra, która próbuje Cię zabić
K2 zwany jest także Czogori. Jest drugim co do wysokości szczytem na Ziemi i najwyższym szczytem Karakorum. Podczas próby zdobycia szczytu życie strac ...
30 ciekawostek o pszczołach
30 ciekawostek o pszczołach
Niezwykle cenne owady
Pszczoły zawsze budziły fascynację człowieka z powodu korzyści płynących z ich działalności oraz ze względu na niezwykłą organizację społeczną. Społec ...
15 ciekawostek o Jezioraku
15 ciekawostek o Jezioraku
Najdłuższe naturalne jezioro w Polsce
Jeziorak to najdłuższe naturalne jezioro oraz szóste pod względem powierzchni w Polsce. Położone jest na Pojezierzu Iławskim i stanowi jego perłę przy ...
12 ciekawostek o Samos
12 ciekawostek o Samos
Miejsce narodzin Pitagorasa
Samos, położona na wschodnim krańcu Morza Egejskiego, to malownicza wyspa, bogata w historię, kulturę i przyrodę. Otoczona turkusowymi wodami i zielon ...
20 ciekawostek o Syrakuzach
20 ciekawostek o Syrakuzach
Miasto Archimedesa
Syrakuzy to miasto usytuowane na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych, kiedy to było jednym z najważniejs ...
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
Drakula
Wład III Palownik, znany również jako Wład III Drakula, to postać historyczna, która wzbudza kontrowersje i fascynacje zarówno w Rumunii, jak i za gra ...
11 ciekawostek o chlebie
11 ciekawostek o chlebie
Symbol wspólnoty
Chleb - symbol żywności, która od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Od starożytnych cywilizacji po współczesność, chleb był stałym ...
16 ciekawostek o marihuanie
16 ciekawostek o marihuanie
Kontrowersyjna używka
Marihuanę, zwyczajowo nazywaną również konopiami indyjskimi, od dawna otacza aura kontrowersji i fascynacji. Jest to roślina, której historia sięga ty ...

Podobne tematy