Ciekawostki o Świętym Mikołaju

Święty Mikołaj
Znaleźliśmy 27 ciekawostek na temat Świętego Mikołaja

Święty, na którego czekają wszystkie dzieci

Święty Mikołaj roznoszący prezenty dzieciom, posiada swój pierwowzór w osobie biskupa Miry, który cały swój majątek rozdał biednym. Wizerunek dobrodusznego starca z okazałą brodą, w czerwonym płaszczu i czapce, z workiem prezentów, spopularyzowany przez koncern Coca-Cola w 1930 roku, przychodzi do dzieci 6 grudnia, w rocznicę śmierci Świętego Mikołaja - biskupa. Grzeczne dzieci dostają słodycze, niegrzeczne - rózgę.

1
Współczesna baśniowa postać św. Mikołaja wykorzystywana w popkulturze, wzorowana jest na postaci św. Mikołaja, biskupa z Miry.
Mikołaj z Miry (znany również jako Mikołaj z Bari) jest świętym katolickim i prawosławnym. Według średniowiecznej hagiografii (dział piśmiennictwa religijnego obejmujący żywoty świętych, legendy z nimi związane oraz opisy cudów), żył na przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry w Licji. Mira (Myra), to starożytne miasto we wschodniej Licji, w południowo-zachodniej części współczesnej Anatolii w Turcji.
2
Biskup Miry wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym.
Przez wieki był on jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i Wschodzie. Największe sanktuarium Świętego Mikołaja znajduje się we włoskim Bari.
3
W najstarszym, spisanym w IX wieku w Konstantynopolu żywocie świętego, figurują informacje, które na zawsze weszły do legendy o św. Mikołaju.
Mikołaj urodził się w miasteczku Patara w Licji, jako jedyne dziecko szlachetnych, zamożnych i pobożnych rodziców. Od dzieciństwa związane są z nim cudowne wydarzenia. Dorastając wyrzekł się kobiet, rozrywek, polityki, handlu, a poświęcił pobożności. Po śmierci rodziców rozdał cały, pokaźny majątek odziedziczony po nich. Zawsze stawał w obronie pokrzywdzonych, wspomagał biednych.
4
Podczas wyborów biskupa w Mirze ustalono, że pierwsza osoba, która rankiem wejdzie do kościoła aby się pomodlić, obejmie ten urząd.
Ponoć dzięki interwencji Boga osobą tą był Mikołaj.
5
Najstarsza legenda związana ze świętym Mikołajem pochodzi z połowy VI wieku. Opowiada ona o uratowaniu skazanych na śmierć żołnierzy.
Cesarz Konstantyn wysłał wojsko, aby stłumić bunt we Frygii. Żołnierze wylądowali w porcie, niedaleko Miry, którą splądrowali. Lokalny prefekt skazał za to na śmierć trzech oficerów. W ostatniej chwili egzekucję powstrzymał Mikołaj, który wykazał niewinność skazanych i zaprosił ich do pałacu biskupiego. Jednak po zakończonej kampanii żołnierze zostali oskarżeni przez cesarza Konstantyna o nadużycia i ponownie skazani na śmierć. W nocy przed egzekucją, oficerowie błagali w modlitwach o pomoc Mikołaja. Biskup ukazał się we śnie Konstantynowi, zaświadczył o niewinności skazanych i wskazał prawdziwych winowajców. Rano, przed obliczem senatu, oficerowie zostali uniewinnieni i wysłani do Miry z darami.
6
Inna legenda opowiada historię trzech córek.
Według tego przekazu, młody Mikołaj, jeszcze przed objęciem biskupstwa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił on cały majątek i popadł w biedę. Wtedy postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez posagu. Mikołaj dowiedziawszy się o tym, postanowił uratować dziewczyny. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej z córek. Gdy sąsiad wydał już za mąż dwie córki, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się pieniądze na posag. Czuwając całą noc odkrył, że to Mikołaj wrzuca te pieniądze przez okno. Podziękował mu za to, zmienił swoje postępowanie i życie.
7
W kolejnej legendzie interwencja św. Mikołaja spowodowała, że głodujący mieszkańcy Miry niespodziewanie obdarowani zostali zbożem.
Św. Mikołaj ukazał się we śnie kapitanowi statku, na pokładzie którego znajdowało się zboże. Mikołaj skłonił kapitana, aby ten zboczył z kursu (płynął z Aleksandrii do Konstantynopola) i zawinął do portu w Andriake. Tam wyładowano na ląd sto korców zboża i rozdzielono między głodujących mieszkańców. Gdy statek dopłynął do Konstantynopola okazało się, że w ładunku niczego nie brakuje.
8
W ikonografii święty Mikołaj przedstawiany jest z brodą, w szatach biskupa, z mitrą (wysokie liturgiczne nakrycie głowy, znak godności chrześcijańskich dostojników kościelnych) i pastorałem (długa, zdobiona laska o ślimakowato zwiniętym zakończeniu, atrybut biskupów).
9
Mikołaj uważany był za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie.
Przywoływano go nawet w rytuałach egzorcystycznych.
10
Już w średniowieczu Świętego Mikołaja uważano za patrona dzieci.
Opowiadanie historii świętego stało się bardzo popularne, a w zapiskach z XII wieku jest informacja, że we Francji, w wigilię 6 grudnia, zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem pod drzwiami.