Ciekawostki o Finlandii

Finlandia

Kraj lasów i jezior

Finlandia to duży kraj, który strukturę państwową wykształcił dopiero po upadku caratu w Rosji. Wcześniej Finlandia znajdowała się pod wpływami rosyjskimi i szwedzkimi. Po zawiązaniu się państwowości Finowie dzielnie bronili swojego kraju i nawet w konfrontacji z molochem ZSRR nie pozwolili na ponowne wcielenie terytorium kraju w obręb obcego państwa. Dziś Finlandia jest nowoczesnym krajem skandynawskim, który kładzie nacisk na rozwój nowych technologii. Postęp nie stoi w sprzeczności z ochroną przyrody, gdyż Finlandia to najbardziej zalesiony obszar Europy a parki narodowe zajmują dużą część kraju.
1.Oficjalna nazwa kraju to Republika Finlandii.
2.Stolicą Finlandii są Helsinki.
3.Konstytucja Finlandii została uchwalona 11 czerwca 1999 roku a weszła w życie 1 marca 2000.
Nowa konstytucja uchyliła zapisy poprzedniej pochodzącej z dnia 17 lipca 1919.
4.Pierwsza wzmianka o tym regionie pojawia się w zapiskach Tacyta z 98 r. p.n.e. gdzie wspomina on o ludziach północy nazywając ich „Fenni”.
5.We wczesnym średniowieczu na terenach Finlandii istniała struktura plemienna.
Z większych plemion żyjących na tym obszarze możemy wyróżnić: Suomi, Häme i Karelów.
6.W XII wieku Szwecja rozpoczęła serię wypraw krzyżowych na ziemie fińskie.
Podboje ziem fińskich rozpoczęła druga wyprawa krzyżowa zorganizowana przez szwedzkiego hrabiego Birgera w 1249 roku.
7.Pod koniec XIII wieku ziemie fińskie zostały już całkowicie podporządkowane Szwecji.
8.Finlandia powstała w 1917 roku po odłączeniu się od Rosji, pod której panowaniem kraj ten znajdował się przez ponad 100 lat.
9.Przed rządami rosyjskimi Finlandia znajdowała się pod panowaniem szwedzkim. Szwedzkie wpływy na te ziemie datuje się od średniowiecza do roku 1809.
10.Finlandia ogłosiła niepodległość od Rosji 6 grudnia 1917 roku.
Finlandia
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Finlandii

Przeczytaj również

Ciekawostki o Włoszech Ciekawostki o Litwie Ciekawostki o Polsce Ciekawostki o Malcie Ciekawostki o Papui-Nowej Gwinei

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej