Ciekawostki o Finlandii

Finlandia
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Finlandii

Kraj lasów i jezior

Finlandia to duży kraj, który strukturę państwową wykształcił dopiero po upadku caratu w Rosji. Wcześniej Finlandia znajdowała się pod wpływami rosyjskimi i szwedzkimi. Po zawiązaniu się państwowości Finowie dzielnie bronili swojego kraju i nawet w konfrontacji z molochem ZSRR nie pozwolili na ponowne wcielenie terytorium kraju w obręb obcego państwa. Dziś Finlandia jest nowoczesnym krajem skandynawskim, który kładzie nacisk na rozwój nowych technologii. Postęp nie stoi w sprzeczności z ochroną przyrody, gdyż Finlandia to najbardziej zalesiony obszar Europy a parki narodowe zajmują dużą część kraju.

1
Oficjalna nazwa kraju to Republika Finlandii.
2
Stolicą Finlandii są Helsinki.
3
Konstytucja Finlandii została uchwalona 11 czerwca 1999 roku a weszła w życie 1 marca 2000.
Nowa konstytucja uchyliła zapisy poprzedniej pochodzącej z dnia 17 lipca 1919.
4
Pierwsza wzmianka o tym regionie pojawia się w zapiskach Tacyta z 98 r. p.n.e. gdzie wspomina on o ludziach północy nazywając ich „Fenni”.
5
We wczesnym średniowieczu na terenach Finlandii istniała struktura plemienna.
Z większych plemion żyjących na tym obszarze możemy wyróżnić: Suomi, Häme i Karelów.
6
W XII wieku Szwecja rozpoczęła serię wypraw krzyżowych na ziemie fińskie.
Podboje ziem fińskich rozpoczęła druga wyprawa krzyżowa zorganizowana przez szwedzkiego hrabiego Birgera w 1249 roku.
7
Pod koniec XIII wieku ziemie fińskie zostały już całkowicie podporządkowane Szwecji.
8
Finlandia powstała w 1917 roku po odłączeniu się od Rosji, pod której panowaniem kraj ten znajdował się przez ponad 100 lat.
9
Przed rządami rosyjskimi Finlandia znajdowała się pod panowaniem szwedzkim. Szwedzkie wpływy na te ziemie datuje się od średniowiecza do roku 1809.
10
Finlandia ogłosiła niepodległość od Rosji 6 grudnia 1917 roku.