Ciekawostki o Józefie Piłsudskim

11
W 1894 roku zaczął wydawać nielegalne pismo "Robotnik", będące organem PPS, w którym pełnił też funkcję redaktora.
Pismo to początkowo wydawane było w Lipniszkach, a później w Wilnie. W tym czasie Piłsudski posługiwał się pseudonimem "Wiktor".
12
W 1894 roku przebywał w Genewie, gdzie brał udział w zjeździe Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich.
W 1896 roku uczestniczył w Kongresie II Międzynarodówki, który odbywał się w Londynie. W swoich wystąpieniach wskazywał na konieczność współpracy wszystkich ugrupowań antycarskich w Imperium Rosyjskim.
13
W 1899 roku Piłsudski ożenił się z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową.
"Piękna Pani", bo tak nazywana była przez członków partii małżonka Piłsudskiego, także była działaczką PPS. Była córką znanego lekarza, rozwódką. Aby się mogli pobrać, Józef zmienił wyznanie (przeszedł na luteranizm), gdyż jego wybranka należała do Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ślub odbył się we wsi Paproć Duża w Łomżyńskiem. Ich małżeństwo było bezdzietne.
14
Małżonkowie zamieszkali w Łodzi, dokąd została też przeniesiona wraz z drukarnią redakcja "Robotnika".
Wkrótce został aresztowany i po wstępnym śledztwie przewieziony do warszawskiej Cytadeli, gdzie osadzono go w celi nr 39 X Pawilonu.
15
W Cytadeli symulował obłęd, dzięki czemu udało mu się uzyskać przeniesienie do petersburskiego szpitala Mikołaja Cudotwórcy, skąd 15 maja 1901 roku zbiegł.
Przedostał się do Galicji. Ponownie został członkiem CKR  PPS (1902-1905).
16
Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej wyjechał jako reprezentant PPS do Japonii, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami japońskiego Sztabu Generalnego.
Japończycy zobowiązali się do wspomagania PPS w nabywaniu broni. Nie zgodzili się jednak na pomoc w utworzeniu polskiego legionu, który miałby walczyć po stronie japońskiej z Rosją, ani też nie byli zainteresowani podjęciem na arenie międzynarodowej działań na rzecz sprawy polskiej.
17
W październiku 1905 roku został szefem Wydziału Spiskowo-Bojowego, kierującego Organizacją Bojową PPS.
Gdy rok później na IX Zjeździe PPS w Wiedniu doszło do rozłamu partii, Piłsudski wraz ze swymi zwolennikami utworzył PPS - Frakcję Rewolucyjną.
18
Dowodził akcją bojową na wagon pocztowy w Bezdanach pod Wilnem.
Podczas tej akcji zdobyto ponad 200 tys. rubli.
19
Był współtwórcą powołanego w 1910 roku Związku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa "Strzelec" w Krakowie.
Doprowadził do utworzenia Polskiego Skarbu Wojskowego.
20
1 grudnia 1912 roku został wybrany na stanowisko komendanta głównego polskich sił wojskowych.
Wyboru tego dokonała Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.